3. Užsiregistruokite

Parašykite sekretorei (vilnius@joanitai.org), informuokite ją apie susitarimą su broliu ir nusiųskite užpildytą lentelę (ją Word formatu galite atsisiųsti iš čia).

Krikšto vardą siūlome pasirinkti iš šventųjų vardų.

1 Krikštijamo vaikelio vardas, krikšto vardas ir pavardė
2 Kada (metai, mėnuo, diena) ir kokiame mieste gimė
3 Asmens kodas
4 Tėvo vardas ir pavardė
5 Motinos vardas ir mergautinė pavardė
6 Tėvų adresas
7 Kur tėvai tuokėsi: nurodyti miestą (ir bažnyčią, jei Santuoka bažnytinė)
8 Kada (metai, mėnuo ir diena) ir kuris brolis krikštys
9 Krikšto tėvo vardas ir pavardė
10 Krikšto motinos vardas ir pavardė