Eucharistijos (Pirmosios šv. Komunijos) priėmimas suaugusiems

Jeigu nesate priėmę Eucharistijos, mūsų Sutvirtinimo grupėje jūs taip pat ruošitės ir Pirmosios šv. Komunijos, ir Susitaikinimo sakramentams.

Siūlome jums tokią eigą pasiruošimui: perskaityti medžiagą ir įkelti atliktas užduotis pirmajam susitikimui iki kovo 25 d. vakaro, antrajam susitikimui iki balandžio 1 d. vakaro.

Užduotis atlikite word dokumente su savo vardu, pavarde, el. paštu ir telefono numeriu. Atspausdintus namų darbus atsineškite į susitikimus, taip pat pagalvokite ir jums aktualių klausimų.

Balandžio 4 d. 18.30 val. vyks susitikimas su br. Jurgiu apie Eucharistiją šv. Mykolo kambaryje (įėjus į vienuolyną pirmas kambarys iš dešinės. Jeigu netyčia vėluosite ar nerasite, kur vyksta susitikimas – skambinkite br. Jurgiui (+370 600 87 627)) Namų darbus įkelti iki kovo 25 d. čia.

Balandžio 11 d. 18.30 val. susitikimas su br. Jurgiu apie Susitaikinimo (išpažinties) sakramentą šv. Mykolo kambaryje. Namų darbus įkelti iki balandžio 1 d. čia.

Dėl išpažinties, po susitikimo galėsite asmeniškai susitarti su kunigu. Paskutinis etapas – Jėzaus priėmimas per šv. Mišias. Pirmąją šv. Komuniją kviečiame priimti balandžio 21 d., sekmadienį, Vilniaus Išganytojo bažnyčioje.

•••
Medžiaga apie Eucharistiją. 1 susitikimas
Štai čia galite peržiūrėti video paskaitą: youtu.be/bKs2RCHsJKw

Taip pat siūlome keletą šaltinių:
1. Katalikų Bažnyčios katekizmas, Eucharistijos sakramentas, 1322-1419 katekizmas.lt/kbk/dalis2/skyrius2/poskyris1/skirsnis3
2. Kun. T. Dajczer „Tikėjimo įžvalgos. Dvasingumo teologijos klausimai.“ Trečias skyrius. Eucharistija, 180-187 psl. nuoroda į knygą
3. Doc. Dr. Artūro Lukaševičiaus paskaita „Eucharistija – gyvybės duona“ youtu.be/htJDQaydIg8
4. Malda prieš ir po komunijos: malduknyga.lt/sv-tomo-akviniecio-malda/
5. Filmas „Katalikybė“. 7 dalis. Tai R. Barron knygos analogija filmo formatu. Filmas: Catholicism     Subtitrai: lietuviški     Rekomenduojama žiūrėti per VLC media player

Namų darbas (įkelti iki kovo 25 d. čia):

  1. Kokie yra komunijos priėmimo vaisiai? (Naudotis Katalikų bažnyčios katekizmu)
  2. Koks turi būti mano vidinis nusiteikimas prieš priimant komuniją? (naudotis kun. Dajczer knyga)
  3. Parašyti savo maldą po komunijos. Ką tu gali/nori pasakyti Jėzui po komunijos?
  4. Parašykite savo klausimus apie Eucharistiją.

•••
Medžiaga apie Susitaikinimo sakramentą. 2 susitikimas
Brolis Jurgis su Donatu kalba apie išpažintį: youtu.be/mm9HQxPqzhQ

Tekstai, kuriuos rekomenduojame perskaityti:
1. KBK 1420-1498, o ypač 1485-1498 katekizmas.lt/kbk/dalis2/skyrius2/poskyris2
2. Dekalogas katekizmas.lt/kbks/dalis3/dekalogas
3. Ištrauka iš M. Himes „Tikėjimo slėpinys“ knygos apie susitaikinimą čia
4. H. Schalk „Išpažintis. Kodėl ir kaip?“ čia
5. Sąžinės peržvalgos pavyzdys čia

Namų darbas (įkelti iki balandžio 1 d. čia):

  1. Kokie yra susitaikinimo sakramento etapai?
  2. Kas yra sunki nuodėmė?
  3. Į ką veda susitaikinimo sakramentas? Kokie jo vaisiai?
  4. Kas yra sąžinė?
  5. Parašykite klausimus, kurie jums kyla apie išpažintį.
  6. Parašykite savo klausimus apie Susitaikinimo sakramentą.