2 ŽINGSNIS – UŽREGISTRUOTI SANTUOKĄ

Po susitikimo su br. Jurgiu, vėliausiai prieš 1 mėnesį nuo numatytos santuokos datos, prašome el. paštu informuoti apie suderintą santuokos datą ir tuoksiantį kunigą bei atsiųsti užpildytą
lentelę (ją Word formatu galite atsisiųsti iš čia): Santuokos registracijos lentelė