Pirmoji šv. Komunija

Nuotrauka Rido Damkevičiaus

Pirmoji šv. Komunija – tai antrasis žingsnis tikėjimo kelyje po Krikšto. Pasiruošimo Pirmajai šv. Komunijai metu
vyksta susipažinimas su pagrindinėmis tikėjimo tiesomis, mokomasi dalyvauti šv. Mišių šventime. Dėl to pirmosios mėnesio sekmadienio 12 val šv. Mišios skirtos vaikams, kunigai pritaiko pamokslus labiau orientuotus į vaikų poreikius.

Pasiruošimas Pirmajai šv. Komunijai reikalauja ne tik vaikų, bet ir tėvų įsitraukimo. Todėl registruodami vaiką Pirmosios šv. Komunijos ruošimui tėvai įsipareigoja:
– kartu su vaikais kiekvieną sekmadienį dalyvauti šv. Mišiose;
– kartą per mėnesį dalyvauti tėvų susitikime po sekmadienio 12 val. šv. Mišių (per šį susitikimą vaikai turi atskirą nuo tėvų susitikimą, kurio metu gali dalyvauti ir kiti vaikai. Susitikimai trunka iki 14:30 val);
– užtikrinti, kad vaikas kartą per savaitę dalyvautų pamokėlėje.

Mūsų bažnyčioje yra dvi skirtingos vaikų ruošimo Pirmajai šv. Komunijai programos:
vienerių metų programa skirta 9-14 metų vaikams, kurie mokykloje lanko tikybos pamokas.
Renkamos keturios mažos grupės. Susitikimai vyks antrame aukšte, šv. Jono Pauliaus II salėje.

dviejų metų programa „Pasilikite mano meilėje“ skirta vaikams nuo 7-8 metų. Taip pat į šią programą kviečiame
vaikus, kurie dėl vienų ar kitų priežasčių nelanko tikybos pamokų mokykloje.
◦ dvejų metų programą sudaro: pirmieji metai yra skirti pasiruošti Atgailos (Sutaikinimo)
sakramentui ir jie baigsis Pirmosios Šventosios Išpažinties šventimu, o antrieji metai skirti pasiruošti
Eucharistijos sakramentui ir baigsis Pirmosios Šventosios Komunijos šventimu.

Daugiau informacijos:
tel. nr. 8 605 01 424 (skambinti I nuo 10:00 iki 18:30 val., II-V nuo 9 iki 17:30 val.)
el. paštas: registracija.broliai@gmail.com