Pirmoji šv. Komunija

Nuotrauka Rido Damkevičiaus

Pirmoji šv. Komunija – tai antrasis žingsnis tikėjimo kelyje po Krikšto. Pasiruošimo Pirmajai šv. Komunijai metu vyksta susipažinimas su pagrindinėmis tikėjimo tiesomis, mokomasi dalyvauti šv. Mišių šventime. Dėl to pirmosios mėnesio sekmadienio 12 val šv. Mišios skirtos vaikams, kunigai pritaiko pamokslus labiau orientuotus į vaikų poreikius.

Mūsų bažnyčioje yra dvi skirtingos vaikų ruošimo Pirmajai šv. Komunijai programos:
Vienerių metų programa skirta 9-14 metų vaikams, kurie mokykloje lanko tikybos pamokas. Dėmesio! Visos vienerių metų grupės jau užsipildžiusios.
– I gr. 9-11 metų vaikai – Pirmadieniais nuo 17:15 val.
– II gr. 9-14 metų vaikai – Antradieniais nuo 17:00 val.
 
– III gr. 9-11 metų vaikai – Ketvirtadieniais nuo 15:30 val.

Dviejų metų programa „Pasilikite mano meilėje“ skirta vaikams nuo 7-8 metų. Taip pat į šią programą kviečiame vaikus, kurie dėl vienų ar kitų priežasčių nelanko tikybos pamokų mokykloje.
◦ dvejų metų programą sudaro: pirmieji metai, kurie skirti pasiruošti Atgailos (Sutaikinimo) sakramentui ir jie baigsis Pirmosios Šventosios Išpažinties šventimu,
o antrieji metai yra skirti pasiruošti Eucharistijos sakramentui ir baigsis Pirmosios Šv. Komunijos šventimu.
– V gr. 7-8 metų vaikai ir 7-10 metų vaikai, neturintys galimybės lankyti tikybos pamokų mokykloje – Penktadieniais nuo 17:00 val.

REGISTRACIJA: forms.gle/7WoWwdyRvAnaMVoE6

Auka už kursus:
– Vienų metų kursas. 150 Eur į kainą įeina priemonės, mokymų medžiaga, katechetų atlygis, Pirmosios šv. Komunijos šventės paruošimas.
– Dviejų metų kursas. Auka už pirmuosius metus – 100 Eur, už antruosius – 150 Eur.
Auką galima sumokėti ir per kelis kartus, pvz., 100 Eur pervesti registruojantis, 50 Eur iki balandžio 30 d.

(Šis mokestis neturi būti kliūtis vaikui lankyti Pirmosios šv. Komunijos kursų, jeigu jūsų šeima negali skirti tokios sumos, parašykite mums vilnius@joanitai.org).

Pirmosios šv. Komunijos kursai prasidės po pirmojo tėvų susitikimo, t.y po spalio 2 d. susitikimo.
Registracija vyksta iki spalio 1 d. (jeigu laisvos vietos nesibaigia anksčiau).

Pasiruošimas Pirmajai šv. Komunijai reikalauja ne tik vaikų, bet ir tėvų įsitraukimo.
Todėl registruodami vaiką Pirmosios šv. Komunijos ruošimui tėvai įsipareigoja:
– kartu su vaikais kiekvieną sekmadienį dalyvauti šv. Mišiose;
– kartą per mėnesį dalyvauti tėvų susitikime po sekmadienio 12 val. šv. Mišių (per šį susitikimą vaikai turi atskirą nuo tėvų susitikimą, kurio metu gali dalyvauti ir kiti vaikai. Susitikimai trunka iki 14:30 val);
– užtikrinti, kad vaikas kartą per savaitę dalyvautų pamokėlėje.

TĖVŲ SUSITIKIMŲ (kartu su vaikais) SEKMADIENIAIS DATOS.
Kas mėnesiniai tėvų (ir vaikų) susitikimai vyks vieną kartą per mėnesį po 12 val. šv. Mišių:
vaikams – antrame aukšte, šv. Jono Pauliaus II salėje, o tėvams – koplyčioje.
Spalio 2 d.
Spalio 23 d.
Lapkričio 20 d.
Gruodžio 11 d.
Sausio 22 d.
Vasario 26 d.
Kovo 19 d.
Balandžio 23 d.

Daugiau informacijos:
tel. nr. 8 605 01 424
el. paštas: vilnius@joanitai.org