Paskaitų ciklas „Įžengimas į apokalipsę“, 3 dalis

Rugsėjo 30 – spalio 1 d. vyks paskaitų ciklo „Įžengimas į apokalipsę“ 3 dalis su šv. Jono kongregacijos broliu Alain-Marie de Lassus. Šis brolis yra bažnyčios teologijos daktaras, besigilinantis ir rašantis apie apokalipsę (Apreiškimą Jonui). Jis dėsto Šventąjį Raštą bei teologiją kongregacijos formacijos namuose Rimonte, Prancūzijoje, yra išleidęs aštuonias knygas, kelios jų išverstos į kitas kalbas. Apokalipsės knyga per šv. Joną mums yra duota Dievo, kad maitintų mūsų kasdienę viltį, padėtų atpažinti Dievo vedimą kasdienybėje ir budriai laukti Jėzaus atėjimo. Brolis Alain-Marie de Lassus yra geras šios srities specialistas, todėl visus besidominčius Šventojo Rašto tekstais ir norinčius giliau pažinti Apreiškimą Jonui kviečiame užsiregistruoti ir naujai atverti žvilgsnį į vieną sunkiausiai suprantamų Šventojo Rašto tekstų.

Paskaitų ciklas vyks Zoom platformoje. Prisijungimo nuorodas atsiųsime keletą dienų prieš paskaitų ciklo pradžią.
Dalyvio auka 40 €. Auka neturėtų būti jums kliūtis dalyvauti paskaitų cikle.

Laukiame visų, net jei ir nedalyvavote pirmuosiuose cikluose. Tokiu atveju, užsiregistravus parašykite mus laišką ir pasidalinsime su jumis kelių praėjusių paskaitų nuorodomis.

Maloniai kviečiame šį laiką taip pat išnaudoti kaip asmenines rekolekcijas, pagal galimybes prisijungiant į maldą kartu su broliais, adoraciją bei šv. Mišias.

PROGRAMA:

Rugsėjo 30 d., penktadienis
17:00 Vakarinė su broliais (koplyčioje)
17:30 Adoracija (galimybė prieiti išpažinties prieš šv. Mišias)
18:30 Šv. Mišios (bažnyčioje)
20:00 Paskaita Zoom platformoje
Spalio 1 d., šeštadienis
8:30 Paskaita Zoom platformoje
10:00 Paskaita Zoom platformoje
11:30 Šv. Mišios (bažnyčioje, galimybė prieiti išpažinties prieš šv. Mišias)
12:30 Dieninė su broliais (koplyčioje)
14:30 Paskaita Zoom platformoje
16:00 Paskaita Zoom platformoje
17:00 Klausimų/atsakymų laikas. Zoom platformoje
18.00 Vakarinė su broliais (bažnyčioje)
18.30 Adoracija (bažnyčioje, galimybė prieiti išpažinties)