Advento rekolekcijos „Šviesa spindi tamsoje“

***

Gruodis – tamsiausias metų laikas… O Adventas – nuostabus kvietimas priimti Tikrąją Šviesą. Kviečiame jus į rekolekcijas – maldos ir bendrystės, tylos ir susikaupimo laiką – kartu su šv. Jono apaštaline seserimi Aurelija. Paruoškime savo širdis Kūdikėlio Jėzaus atėjimui ir stabtelėkime Jo akivaizdoje prieššventiniame šurmulyje.

Dalyvio auka 75 €. Auka neturėtų būti jums kliūtis dalyvauti rekolekcijose. Jeigu neturite galimybės sumokėti pilnos sumos, parašykite mums vilnius@joanitai.org

PROGRAMA:
Penktadienis, gruodžio 15 d.
Nuo 17.00 Atvykimas ir įsikūrimas
17.30 Adoracija bažnyčioje (norintiems)
18.30 Šv. Mišios bažnyčioje
19.15 Vakarienė (kalbant) Marijos namuose
20.15 Įvadas į rekolekcijas ir trumpa malda

Šeštadienis, gruodžio 16 d.
7.00 Rytmetinė brolių koplyčioje (norintiems)
7.30-8.30 Pusryčiai pavieniui (tyloje)
9.15 Paskaita; Asmeninis laikas
11.45 Šv. Mišios brolių koplyčioje
12.45 Pietūs (tyloje) ir tarnystės
15.00 Paskaita; Asmeninis laikas
17.00 Lectio Divina (pasidalinimas apie Dievo Žodį) grupelėse
18.00 Vakarinė bažnyčioje (norintiems)
18.30 Vakarienė (tyloje) ir tarnystės
19.30-21.00 Maldos vakaras (galimybė eiti išpažinties)

Sekmadienis, gruodžio 17 d.
7.00 Rytmetinė brolių koplyčioje (norintiems)
7.30-8.30 Pusryčiai pavieniui (tyloje)
9.00 Paskaita
10.00 Šv. Mišios bažnyčioje
11.45 Aptarimo ir pasidalinimo ratas
12.45 Pietūs (kalbant), tarnystės ir tvarkymasis. Išvykimas

Adresas: Marijos namai (Šv. Jono brolių vienuolynas, Antakalnio g. 27)

Rekvizitai:
Juridinis pavadinimas:  Šv. Jono kongregacijos Vilniaus vienuolynas
Juridinis kodas: 19 20 60 790
Bankas: SEB
Sąskaitos numeris: LT64 7044 0901 0239 0738
Įmokos paskirtis: Už Advento rekolekcijas