Tridienio rekolekcijos jaunimui


Kviečiame jaunimą į Velykų tridienio rekolekcijas „Jėzaus Kristaus kančia ir Prisikėlimas“ Marijos namuose, Antakalnio g. 27, balandžio 14-17 d.

Velykų tridienis yra pats svarbiausias ir gražiausias krikščionių gyvenimo laikotarpis. Mes einame nuo paskutinės vakarienės salės, kurioje Jėzus įsteigė eucharistiją ir kunigystę, davė mums naują meilės įsakymą, per maldą Getsemanės sode, Jėzaus Kryžiaus kelią – kančią ant kryžiaus penktadienį ir palaidojimą kape, iki Velyknakčio Prisikėlimo šventimo. Kartu išgyvensime šiuos Jėzaus slėpinius su paaiškinimais per paskaitas, asmenišką laiką, maldą su šv. Jono broliais, tarnystes, Išpažinties sakramentu ir gražiu Velykų nakties šventimu. Tai mumyse palieka nepamirštamą įspūdį ir duoda mums Jėzaus patirtį. Rekolekcijas veda br. Jurgis ir klier. Linas Braukyla.

Rekolekcijos prasideda nuo ketvirtadienio vakaro. Suprantame, jog penktadienis yra darbo ir mokslo diena, tačiau raginame paimti laisvą dieną penktadienį, kad galėtumėte pilnai dalyvauti rekolekcijų programoje visą savaitgalį.

Registracija: forms.gle/pvt3nX1L6oDDnvpG8