Paskaitų ciklas „Įžengimas į apokalipsę“, 2 dalis


Kartu su br. Alain-Marie de Lassus vasario 18-19 dienomis tęsime Apreiškimo Jonui knygos pažinimą, kuri yra laikoma vienu iš sunkiausiai suprantamų Šventojo Rašto tekstų. Joje ypatingai gausu simbolių, ženklų ir įvairių aprašymų, reikalaujančių paaiškinimų. Bet ši knyga per šv. Joną mums yra duota Dievo, kaip mūsų kasdienės vilties maitintoja, padedanti atpažinti Dievo vedimą kasdienybėje ir budriai laukti Jėzaus atėjimo.

Laukiame visų, net jei ir nedalyvavote pirmajame cikle. Kviečiame tam pasiruošti ir
paklausyti įvadines br. Alain-Marie de Lassus paskaitas:
1. Apokalipsės literatūriniai žanrai: laiškas, pranašystė, apokalipsė: youtu.be/XQ6QmWUErns
2. Apokalipsės simbolinė kalba: youtu.be/jhfVGisnvIg
Antrąją ciklo dalį tęsime nuo Apreiškimo Jonui knygos antrojo skyriaus „Laiško Efezo bendrijai“.

Apokalipsines paslaptis ir simbolius atskleis šventojo Jono kongregacijos brolis Alain-Marie de Lassus, kuris turi teologijos daktaro laipsnį ir dėsto Šventąjį Raštą bei teologiją kongregacijos formacijos namuose Rimonte, Prancūzijoje. Jis taip pat dažnai veda sesijas ir pamokslauja užsienyje.


Registracija: forms.gle/eWYBs2SbXFccTuR69


PROGRAMA (paskaitos, pamaldos ir šv. Mišios vyks bažnyčioje):
Vasario 18 d., penktadienis
17:00 Vakarinė su broliais
17:30 Adoracija (galimybė prieiti išpažinties prieš šv. Mišias)
18:30 Šv. Mišios
20:00 Paskaita

Vasario 19 d., šeštadienis
6:15 Vidinė malda
6:55 Rytmetinė su broliais
8:30 Paskaita
10:00 Paskaita
11:30 Šv. Mišios (galimybė prieiti išpažinties prieš šv. Mišias)
12:30 Dieninė su broliais
14:30 Paskaita
16:00 Paskaita
17:00 Klausimų/atsakymų laikas
18.00 Vakarinė su broliais
18.30 Adoracija (galimybė prieiti išpažinties)