Gavėnios programa

Kviečiame jungtis į mūsų vienuolyne ir bažnyčioje vykstančias Gavėnios laiko veiklas!

MALDA
+
Kryžiaus kelias Gavėnios penktadieniais 19:15 val. bažnyčioje
+ Adoracija tyloje (malda su Jėzumi Getsemanės sode) ketvirtadieniais 20-21 val. brolių koplyčioje
+ Gavėnios vakaro rekolekcijos bažnyčioje balandžio 3-5 d., 18.30 val. šv. Mišios, po jų br. Pauliaus paskaita, adoracija su giesmėmis, išpažintys
+ Tridienio rekolekcijos jaunimui balandžio 6-9 d. Marijos namuose. Tema „Jėzaus Kristaus kančia ir Prisikėlimas“.
Registracija: forms.gle/enhwKKEoHb2yQPKB8
Maldos vakaras kovo 21 d., 18:30 val. šv. Mišios, po jų adoracija su giesmėmis, galimybė prieiti išpažinties

IŠMALDA
+ „Sužinok vieną naują vardą“ – kviečiame patarnauti pas šv. Motinos Teresės seseris – Gavėnios šeštadieniais nuo 15:30 val. arba sekmadieniais nuo 10:30 val. Patarnausime dalindami lankytojams maistą, po pietų suplausime indus, sutvarkysime valgyklą, o svarbiausia, jog galėsime skirti laiko bendrystei su lankytojais – pažinti savo artimą – beglobiais, benamiais, bedaliais. Kviečiame registruotis ir prisidėti prie savanorystės jums patogiu metu – el. paštu dalia.stankeviciute@yahoo.com
+ „Padovanok džiaugsmingas Velykas vargstantiems“ – Gavėnios metu bažnyčios koridoriuje rasite aukų dėžutę, kurios surinktos lėšos bus skiriamos stokojančioms šeimoms.

PAGILINK SAVO TIKĖJIMĄ
Šv. Rašto skaitymas suaugusiems antradieniais 19:15 val. šv. Rapolo pokalbių kambaryje (daugiau informacijos – daliazab@gmail.com), jaunimui ketvirtadieniais 18:30 val. Marijos namuose (daugiau informacijos – jureviciuteaiste@gmail.com)
+ Paroda „Minia. Kryžiaus kelias“, aut. Vaidotas Kvašys, Jono Pauliaus II salė, II aukštas. Kviečiame užsukti!