Advento ir Kalėdų laiko programa

Iki gruodžio 23 d. Rarotų šv. Mišios aukojamos pirmadieniais ir ketvirtadieniais 7.30 val. bažnyčioje.

Gruodžio 18-20 d. Advento rekolekcijos bažnyčioje „Dievas, kuris gydo, ieško ir džiugiai švenčia“,veda br. Jurgis. 18.30 val. šv. Mišios. Po jų paskaita, adoracija su giesmėmis ir išpažintys iki 21 val.

Gruodžio 24 d.
8.30 val. Šv. Mišios (lenkų k.)
10.00 ir 12.00 val. Šv. Mišios (lietuvių k.)
22.00 val. Iškilmingos Kalėdų nakties šv. Mišios
Nėra šv. Mišių lenkų kalba 18.30 val.

Gruodžio 25 d.
7.30 val. Tyliosios Piemenėlių šv. Mišios (lietuvių k.)
10.00 ir 12.00 val. Viešpaties Užgimimo šv. Mišios (lietuvių k.)
18.30 val. Viešpaties Užgimimo šv. Mišios (lenkų k.)

Gruodžio 26 d. Šv. Steponas.
12.00 val. šv. Mišios (lietuvių k.)
18.30 val. šv. Mišios (lenkų k.)
10.00 val. šv. Mišių nėra

Gruodžio 27 d. Šv. Jonas – mūsų bendruomenės globėjas.
16.30 val. Vakarinė malda, adoracija (iki 17:45 val.)
18.00 val. Dokumentinis spektaklis „Charonas“ (bažnyčioje). Paremtas hospiso (paliatyvios slaugos ligoninės) darbuotojų, savanorių ir pacientų pasakojimais.
19.00 val. Šv. Mišios. Po šv. Mišių šventinė suneštinė agapė vienuolyno koridoriuje.

Gruodžio 28 d. Šv. Nekaltieji Vaikeliai.
18.30 val. šv. Mišios 

Gruodžio 29 d.
18.30 val. šv. Mišios

Gruodžio 30 d.
11.30 val. šv. Mišios

Gruodžio 31 d.
10.00 ir 12.00 val. Šv. Mišios (lietuvių k.)
18.30 val. Šv. Mišios (lenkų k.)
22.00 val. Padėkos už 2023 metus šv. Mišios
Po jų adoracija iki vidurnakčio ir šventinė suneštinė agapė koridoriuje.

Sausio 1 d. Švč. M. Marija, Dievo Gimdytoja.
10.00 ir 12.00 val. šv. Mišios (lietuvių k.)
18.30 val. šv. Mišios (lenkų k.)