Skelbimai

SKELBIMAI
Vasario 3 d.

IV EILINIS SEKMADIENIS

LITURGIJA
Vasario 5 d., antradienis, – šv. Agota, mergelė, kankinė. Šv. Agotos duonos palaiminimas.
Po jaunimo šv. Mišių 18.30 val. – maldos vakaras. Šią dieną kviečiame pasimelsti kartu su br. Reno Marija,
dėkojant už jo 25 m. kunigystės šventimus.
Vasario 6 d., trečiadienis, – šv. Paulius Mikis ir jo draugai, kankiniai.
Pradėjome noveną į pal. Michał Sopoćko, prašant užtarimo prieš jo šventę vasario 15 d. (penktadienį). Šią
dieną kviečiame jus į maldos vakarą ir pal. Michał Sopoćko relikvijos pagerbimą. Šv. Mišios 18.30 val.,
trumpa paskaita apie palaimintąjį ir relikvijos pagerbimas. Prie įėjimo galite pasiimti pal. Michał Sopoćko
litanijos tekstą lietuvių arba lenkų kalbomis.

PARODA
Kviečiame aplankyti Petro Pijaus Griškevičiaus tapybos parodą Jono Pauliaus II salėje.

PASKAITA ŠIANDIEN
Šiandien (sekmadienį, vasario 3 d.) 16.30-17.30 val. kviečiame į E. E. Bergerių paskaitą tema: ,,Mano
darbas ir aš”. Po paskaitos pasidalinsime į grupeles ir turėsime trumpą pasidalijimą. Paskaita vyks Jono
Pauliaus II konferencijų salėje, 2 a. Maloniai kviečiame dalyvauti.

NUOLATINĖS ADORACIJOS KOPLYTĖLĖ
Ieškome žmonių, kurie galėtų kartais pavaduoti įsipareigojusius nuolatinei adoracijai. Prašome kreitis į
Birutę el. p. birutemarija.t@gmail.com, tel. 865649693 arba į Laimą el. p. laima@laraneda.lt, tel.
862084494. Ačiū, kad atsiliepiate.

ALFA JAUNIMUI!
Kviečiame į naująjį Alfa kursą jaunimui! Jei nori pažinti krikščionybę, laužyti apie ją stereotipus, kartu
ieškoti tiesos, atrasti bendraminčių… ATEIK vasario 6 d. 19 val. į šv. Jono Teologo vienuolyną!
Tavęs lauks 12 susitikimų ir 12 naujų patirčių. Apie krikščionybę kalbės patyrę lektoriai, o mintimis
dalinsimės grupelėse. Tad nebijok ir drąsiai leiskis į šį krikščionybės bei savęs pažinimo nuotykį! Kursas
vyksta sausio 23 d. – balandžio 17 d. Savaitgalio išvyka kovo 1-3 d. Daugiau informacijos FB: kastaalfa
Registracija – kastaalfa@gmail.com

ALFA 30+ – Alfa kursas suaugusiems!
Tai – krikščionybės pagrindai. Kursas pritaikytas tiek netikintiems, tiek abejojantiems, tiek tikintiems.
Kurso pradžia: 2019-01-31, pabaiga: 2019-04-28. Susitikimai vyksta kartą per savaitę, ketvirtadieniais
18.20 val. Savaitgalio išvyka: 2019-03-08 – 10. Daugiau informacijos žr.
www.facebook.com/AlfaSuaugusiems/
Registracija nuorodoje: https://goo.gl/forms/H9J9HYEjL51hCho62 arba tel. 8 601 01102 (Astrida).

PILIGRIMINĖ KELIONĖ Į IZRAELĮ
Š. m. kovo 30 – balandžio 9 d. (11 d. / 10 n.) organizuojama kelionė į Izraelį. Grupės dvasinis vadovas –
mūsų brolis Jonas Chrizostomas (CSJ). ”O jis buvo tas, apie kurį pranašas Izaijas yra pasakęs:
“Dykumoje šaukiančiojo balsas: ‘Paruoškite Viešpačiui kelią! Ištiesinkite Jam takus!’ ” (Mt 3, 3). Kaina:
950 Eur + lėktuvo bilietas (nuo 150 Eur). Speciali kaina šv. Jono bendruomenės lankytojams: 950 Eur (su
lėktuvo bilietu). Grupę lydės vietinis gidas, kunigas ir vadovas iš Lietuvos. Daugiau informacijos:
www.mundusmirabilis.lt, tel. 867119931, 867119932.

ŠEIMŲ FESTIVALIS 2019 M.
Šeimų festivalis vyks nuo liepos 10 iki liepos 14 d., Mardasave. Registracijos atidarymas bus paskelbtas
vėliau.

VARGONAI
Tęsiame darbą su vargonais. Su jais darbavosi Christophe – meistras iš Prancūzijos. Jis derina vargonų
mechanizmą, pritaikant jį į mažą plotą, kuris yra balkone. Darbas sudėtingas ir dar nepabaigtas, meistras
dar grįš. Liko tokie darbai: 1. pabaigti mechanizmą; 2. įdėti vamzdžius, sukurti jo harmoniją ir suderinti;
3. padaryti vargonų fasadą barokiniu stiliumi; 4. Klausyti ir melstis. Jeigu kas nors žino atsakymą į
klausimą „kada pereiname į 4 – ą punktą“ – prašome informuoti br. Jurgį.