SKELBIMAI. X-XI EILINĖS SAVAITĖS

Birželio mėnuo skiriamas Švč. Jėzaus Širdies garbinimui. Šį mėnesį, trečiąjį penktadienį po Sekminių, birželio 7 d., minima Švč. Jėzaus Širdies šventė, šiokiadieniais po šv. Mišių kviečiame kartu melstis Švč. Jėzaus Širdies litaniją. Tai pamaldumas Jėzaus Kristaus Meilei, apie kurią primena ir kurią atspindi Jo Širdis. Širdis vaizduojama sužeista, o matoma žaizda primena mums apie nematomą Jo meilės žaizdą.

KVIEČIAME Į KONCERTĄ BAŽNYČIOJE
Birželio 9 d., sekmadienį, po 12 val. šv. Mišių kviečiame į Tomos Banzaitytės (smuikas), Dalios Sakavičiūtės-Ramonės (altas) ir Astos Jankauskienės (altas) koncertą. Skambės J. S. Bach, K. Penderecki, A. Igudesman, W. A. Mozart kūriniai.

ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO GIMIMAS
Birželio 24 d., pirmadienį, švęsime šv. Jono Krikštytojo gimimo iškilmę.
Šv. Mišios tą dieną bus aukojamos 10.00 ir 12.00 val. (LT), 18.30 val. (PL).

ŠLOVINIMO VAKARAS
Birželio 25 d., antradienį, kviečiame susitikti Švč. Sakramento prieglobstyje, maldoje ir giesmėje.
Po 18:30 val. šv. Mišių vyks Švč. Sakramento adoracija su šlovinimo giesmėmis, bus galimybė prieiti išpažinties bei užtarimo maldos. Tebūna tai graži proga dėkoti Dievui už visas malones gautas per praėjusių metų veiklas, kursus, savanorystes ir bendrystę.

SUDĖTINĖS ŠV. MIŠIOS
Birželio 30 d. baigsime aukoti sudėtines šv. Mišias už gyvuosius ir mirusiuosius jūsų intencijomis. Kviečiame prijungti savo intencijas sudėtinėms šv. Mišioms, kurios bus aukojamos nuo liepos 2 d. už gyvuosius ir mirusiuosius. Šias šv. Mišias broliai aukoja penkis kartus per savaitę, bažnyčioje jos aukojamos trečiadieniais 18.30 val. Šiuo metu renkame vardų sąrašus, kuriuos galite atnešti į zakristiją arba atsiųsti el. paštu vilnius@joanitai.org Už sudėtines šv. Mišias galite paaukoti laisvą auką. Pabaigos data bus skelbiama mūsų Facebook puslapyje ir skelbimų lentoje.

STUDENTAI KVIEČIAMI GYVENTI „ATSIMAINYME“
Šv. Jono broliai nuomoja keletą kambarių Vilniuje studijuojantiems katalikams vaikinams. Studentų namai skirti norintiems gyventi šalia vienuolinės bendruomenės, intensyviau išgyventi bažnytinį ir liturginį metų ciklą, sutikti bendražygių, įgyti bendruomeninio gyvenimo patirties. Įdomu? Susiek su mumis – br. Wojtek – 860173263, fr.wojtek@gmail.com

ŠEIMŲ FESTIVALIS KVIEČIA SAVANORIAUTI VAIKINUS
Kviečiame savanoriauti jaunuolius (18-30 m.) ir prisidėti prie Šeimų festivalio, dovanojant savo laiką vaikams bei šeimoms ir dovanai gaunant gausios atgaivos širdžiai, protui ir kūnui. Registracija savanoriams – joanitai.org/seimu-festivalis-2024/

KVIEČIAME VAIKUS IR PAAUGLIUS PATARNAUTI
Jei norite, kad jūsų vaikas mokytųsi aktyviau dalyvauti šv. Mišiose, kviečiame prisijungti į patarnautojų veiklą. Altoriaus patarnavimai, draugų būrys ir mokymai, tikimės, padės jūsų vaikui susipažinti su Bažnyčios turtais. Kreiptis į br. Wojtek, el. paštas: fr.wojtek@gmail.com; tel. nr. 860173263

LITURGIJA
Antradienį, trečiadienį, penktadienį – 18.30 val., šeštadienį – 11:30 val.
Sekmadienį  – 10.00, 12.00 (lietuvių k.) ir 18:30 val. (lenkų k.).
Išpažinčių klausoma prieš kiekvienas šv. Mišias ir šeštadieniais 18.30-19.30 val.

Šventoji valanda – ketvirtadieniais 20-21 val. Švč. Sakramento adoracija tyloje kartu su broliais. Šventoji valanda – tai laikas, kai Jėzus meldėsi Getsemanėje prieš savo kančią, prašydamas mokinius kartu budėti maldoje.

Šventojo Tėvo intencija birželio mėnesiui: Melskime, kad nuo karo ar bado bėgantys migrantai, priversti keliauti, nepaisydami pavojų ar smurto, būtų priglausti ir rastų naujų gyvenimo galimybių juos priimančiose šalyse.

ŽYGIS PRANCŪZIJOS ALPĖSE DIRBANČIAM JAUNIMUI „VERSO l‘ALTO 2024“
Dirbančius 25-35 m. jaunuolius kviečiame į kelionę rugpjūčio 2-11 d. Kelionės metu galėsime dalintis tikėjimo dovana, gyvenimiškais klausimais, klausysimės šv. Jono brolio ir sesers mokymų, išgyvensime maldos bendrystę, džiaugsimės gaiviu Alpių oru bei vaizdais, įsikrausime kiekvieną dieną prie Šv. Mišių šaltinio. Kaina – 700 eur, registracija ir informacija – egle_labutyte@yahoo.com

Šiomis savaitėmis dėkojame Dievui ir maldomis palydime Emiliją, Šarūną Matą, Joną, Gerdą Mariją, Emily, Mariją ir Joną mūsų bažnyčioje priimančius Krikšto sakramentą. Taip džiaugiamės Simonu ir Ieva, Aleksu ir Austėja, Einiumi ir Egle, Broniumi ir Simona mūsų bažnyčioje priimančius Santuokos sakramentą.