SKELBIMAI. IX EILINĖ SAVAITĖ

Birželio mėnuo skiriamas Švč. Jėzaus Širdies garbinimui. Šį mėnesį, trečiąjį penktadienį po Sekminių, birželio 7 d., minima Švč. Jėzaus Širdies šventė, šiokiadieniais po šv. Mišių kviečiame kartu melstis Švč. Jėzaus Širdies litaniją. Tai pamaldumas Jėzaus Kristaus Meilei, apie kurią primena ir kurią atspindi Jo Širdis. Širdis vaizduojama sužeista, o matoma žaizda primena mums apie nematomą Jo meilės žaizdą.

DEVINTINIŲ PROCESIJA
Birželio 2 d., švenčiame Devintines – Švč. Kristaus Kūną ir Kraują. Šios iškilmės proga 13.30 val. nuo Arikikatedros iki Aušros Vartų vyks Eucharistinė procesija. 15.00 val. malda prie Aušros Vartų Gailestingumo Motinos koplyčios. Procesija baigsis apie 15.30 val.

KVIEČIAME Į KONCERTĄ BAŽNYČIOJE
Birželio 9 d., sekmadienį, po 12 val. šv. Mišių kviečiame į Tomos Banzaitytės (smuikas), Dalios Sakavičiūtės-Ramonės (altas) ir Astos Jankauskienės (altas) koncertą. Skambės J. S. Bach, K. Penderecki, A. Igudesman, W. A. Mozart kūriniai.

ŠEIMŲ FESTIVALIS KVIEČIA SAVANORIAUTI VAIKINUS
Kviečiame savanoriauti jaunuolius (18-30 m.) ir prisidėti prie Šeimų festivalio, dovanojant savo laiką vaikams bei šeimoms ir dovanai gaunant gausios atgaivos širdžiai, protui ir kūnui. Registracija šeimoms ir savanoriams – joanitai.org/seimu-festivalis-2024/

KVIEČIAME VAIKUS IR PAAUGLIUS PATARNAUTI
Jei norite, kad jūsų vaikas mokytųsi aktyviau dalyvauti šv. Mišiose, kviečiame prisijungti į patarnautojų veiklą. Altoriaus patarnavimai, draugų būrys ir mokymai, tikimės, padės jūsų vaikui susipažinti su Bažnyčios turtais. Kreiptis į br. Wojtek, el. paštas: fr.wojtek@gmail.com; tel. nr. 860173263

LITURGIJA
Antradienį, trečiadienį, penktadienį – 18.30 val., šeštadienį – 11:30 val.
Sekmadienį  – 10.00, 12.00 (lietuvių k.) ir 18:30 val. (lenkų k.).
Išpažinčių klausoma prieš kiekvienas šv. Mišias ir šeštadieniais 18.30-19.30 val.

Birželio 7 d., Švč. Jėzaus Širdis, šv. Mišios 18.30 val. Tai atlaidų diena mūsų bažnyčioje, kai galime gauti visuotinius atlaidus, priimant Šv. Komuniją, ateinant į bažnyčią ir pasimedžiant Šventojo Tėvo intencija.
Birželio 8 d., Nekaltoji Švč. Mergelės Marijos Širdis.

Šventoji valanda – ketvirtadieniais 20-21 val. Švč. Sakramento adoracija tyloje kartu su broliais. Šventoji valanda – tai laikas, kai Jėzus meldėsi Getsemanėje prieš savo kančią, prašydamas mokinius kartu budėti maldoje.

 Šventojo Tėvo intencija birželio mėnesiui: Melskime, kad nuo karo ar bado bėgantys migrantai, priversti keliauti, nepaisydami pavojų ar smurto, būtų priglausti ir rastų naujų gyvenimo galimybių juos priimančiose šalyse.

ŽYGIS PRANCŪZIJOS ALPĖSE DIRBANČIAM JAUNIMUI „VERSO l‘ALTO 2024“

Dirbančius 25-35 m. jaunuolius kviečiame į kelionę rugpjūčio 2-11 d. Kelionės metu galėsime dalintis tikėjimo dovana, gyvenimiškais klausimais, klausysimės šv. Jono brolio ir sesers mokymų, išgyvensime maldos bendrystę, džiaugsimės gaiviu Alpių oru bei vaizdais, įsikrausime kiekvieną dieną prie Šv. Mišių šaltinio. Kaina – 700 eur, registracija ir informacija – egle_labutyte@yahoo.com

Šią savaitę dėkojame Dievui ir maldomis palydime Beną Bernardą ir Aretą Liuciją mūsų bažnyčioje priimančius Krikšto sakramentą. Taip džiaugiamės Luku ir Gintare, Aiste ir Povilu, Rita ir Roku mūsų bažnyčioje priėmusiais Santuokos sakramentą.