Skelbimai. I Advento savaitė

Adventas turi dvejopą pobūdį: pasirengimą Kalėdų iškilmėms, kada pagarbiai minimas Dievo Sūnaus pirmasis atėjimas pas žmones, ir kartu prisiminimą, jog reikia laukti Kristaus antrojo atėjimo pasaulio pabaigoje. Dėl šių dviejų priežasčių adventas yra maldingo ir džiugaus laukimo metas. Jis prasideda I Vakarine to sekmadienio, kuris esti lapkričio 30 dieną arba jai artimiausias, ir baigiasi prieš Kristaus Gimimo I Vakarinę“ (AC, 39–42). 

ADVENTAS MŪSŲ VIENUOLYNE IR BAŽNYČIOJE

  • Rarotų šv. Mišios. Advento metu – pirmadieniais ir ketvirtadieniais – 7.30 val. Rarotų šv. Mišios bažnyčioje. Rarotų šv. Mišios yra skirtos Švč. Mergelės Marijos garbei. Rarotos švenčiamos ryte, prieš patekant saulei. Dėl to kilo paprotys per rarotas uždegti žvakę, simbolizuojančią patekančios saulės – Išganytojo, kaip pasaulio šviesos – atėjimo laukimą.
  • Advento rekolekcijos „Šviesa spindi tamsoje“. Kviečiame jus gruodžio 15-17 d. į rekolekcijas – maldos ir bendrystės, tylos ir susikaupimo laiką – kartu su šv. Jono apaštaline seserimi Aurelija. Paruoškime savo širdis Kūdikėlio Jėzaus atėjimui ir stabtelėkime Jo akivaizdoje prieššventiniame šurmulyje. Visa informacija ir registracija: joanitai.org/advento-rekolekcijos/
  • Kalėdinės muzikos valanda. Gruodžio 17 d. 15 val. bažnyčioje vyks Palangos orkesto kalėdinės muzikos koncertas, skambės Samuel R. Hazo, Alfred Reed, Giulio Caccini, Miroslav Skoryk, John Philip Sousa, Philip Sparke, Irwing Berlin, Manfred Schneider, taip pat lietuvių kompozitorių Juozapo Gudavičiaus bei Lino Rimšos kūriniai. Šventinę programą diriguos – Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų orkestro vadovas Egidijus Miknius.
  • Advento rekolekcijos bažnyčiojevyks gruodžio 18-20 d. Rekolekcijų programa – 18.30 val. šv. Mišios, po jų br. Jurgio paskaita, adoracija, galimybė priimti susitaikinimo sakramentą.
  • Namų palaiminimas. Jei norėtumėte, jog šiuo laiku atvyktume palaiminti jūsų namų, galite zakristijoje užrašyti savo kontaktus, adresą ir jums tinkamą laiką.
  • Kalėdaičiai. Zakristijoje jau galite įsigyti kalėdaičių Kūčių vakarui.

LITURGIJA
Antradienį, trečiadienį, penktadienį – 18.30 val., šeštadienį – 11:30 val.
Sekmadienį  – 10.00, 12.00 (lietuvių k.) ir 18:30 val. (lenkų k.).
Išpažinčių klausoma prieš kiekvienas šv. Mišias ir šeštadieniais 18.30-19.30 val.

Gruodžio 8 d., penktadienį, Švč. Mergelės Marijos Nekaltasis Prasidėjimas – šv. Mišios 18.30 val.

Šventoji valanda – ketvirtadieniais 20-21 val. Švč. Sakramento adoracija tyloje kartu su broliais. Šventoji valanda – tai laikas, kai Jėzus meldėsi Getzemanėje prieš savo kančią, prašydamas mokinius kartu budėti maldoje.

Šventojo Tėvo intencija gruodžio mėnesiui: kad žmonės su negalia atsidurtų visuomenės dėmesio centre, o institucijos skatintų integracijos programas, kuriose būtų vertinamas jų aktyvus dalyvavimas.

Praėjusio sekmadienio rinkliava buvo skirta Vilniaus kunigų seminarijos išlaikymui. Jūsų pagalba surinkome 1914,54 eur. Dėkojame už jūsų aukas ir maldos bendrystę!