Skelbimai. Lapkričio 19-25 d.

ŠLOVINIMO VAKARAS
Lapkričio 21 d., antradienį, minėdami Švč. Mergelės Marijos Paaukojimą, kviečiame jus į šv. Mišias 18.30 val. Šv. Mišių metu šv. Jono broliai ir seserys atnaujins savo vienuolinius įžadus. Po šv. Mišių kviečiame likti Švč. Sakramento adoracijoje su giesmėmis, išpažintimis ir užtarimo malda. Šį antradienį 7.30 val. šv. Mišių pas kontempliatyviasias seseris nebus.

KONCERTAS ŠV. CECILIJOS DIENAI
Lapkričio 22 d., trečiadienį, 19.15 val. kviečiame į vargonų koncertą mūsų bažnyčioje, skirtą šv. Cecilijos, bažnytinės muzikos, vargonininkų, instrumentų gamintojų, dainininkų, muzikantų ir poetų globėjos, dienai paminėti. Vargonais gros Diana Encienė ir Tomas Bakučionis, programoje skambės Italijos baroko kompozitorių kūriniai. Kviečiame sudalyvauti! Koncerto metu surinktos aukos bus skiriamos Išganytojo bažnyčios restauravimui.

ADVENTO VAINIKŲ DIRBTUVĖS
Artėja vienas gražiausių liturginių metų laikotarpių – Adventas – ir mes turime jums kvietimą šiam laikui pasiruošti kartu, gaminant Advento vainikus! Dirbtuvės vyks gruodžio 2 d., šeštadienį, 12:30-14:00, 14:30-15:00 ir 16:30-18:00 val. Vienoje grupėje bus iki 25 žmonių. Labai laukiame jūsų visų, nuo mažiausių iki didžiausių! Dirbtuvės vyks Jono Pauliaus II salėje, II aukšte. Taip pat bus galimybė įsigyti ir žvakių Advento vainikui. Reikalinga registracija: joanitai.org/advento-vainiku-dirbtuves/

ADVENTO REKOLEKCIJOS „ŠVIESA SPINDI TAMSOJE“
Gruodis – tamsiausias metų laikas… O Adventas – nuostabus kvietimas priimti Tikrąją Šviesą. Kviečiame jus į rekolekcijas – maldos ir bendrystės, tylos ir susikaupimo laiką – kartu su šv. Jono apaštaline seserimi Aurelija. Paruoškime savo širdis Kūdikėlio Jėzaus atėjimui ir stabtelėkime Jo akivaizdoje prieššventiniame šurmulyje. Visa informacija ir registracija: joanitai.org/advento-rekolekcijos/

NAMŲ PALAIMINIMAS
Jei norėtumėte, jog šiuo laiku atvyktume palaiminti jūsų namų, galite zakristijoje užrašyti savo kontaktus, adresą ir jums tinkamą laiką.

IEŠKOME KILIMŲ VIENUOLYNO ERDVĖMS
Daug kojų ir kojyčių, batų ir batukų prakeliauja vienuolyno erdvėmis. Tad norėdami vienuolyno priėmimo erdves padaryti jaukesnėmis, ieškome kilimų ~ 2×3 m išmatavimais. Jeigu kur suvyniotas, patiestas, pakabintas kilimas laukia permainų – mes mielai priimsime jį vienuolyne. Atsiliepiantieji į paieškas – parašykite el. paštu – vilnius@joanitai.org Dėkojame jau atsiliepusiems į prašymą!

LITURGIJA
Antradienį, trečiadienį, penktadienį – 18.30 val., šeštadienį – 11:30 val.
Sekmadienį  – 10.00, 12.00 (lietuvių k.) ir 18:30 val. (lenkų k.).
Išpažinčių klausoma prieš kiekvienas šv. Mišias ir šeštadieniais 18.30-19.30 val.

Lapkričio 22 d., trečiadienį, šv. Cecilija, mergelė, kankinė. Šv. Mišios – 18.30 val., po jų vargonų koncertas bažnyčioje.
Lapkričio 26 d., sekmadienį, Kristus Visatos Valdovas (Kristus Karalius).

ŠV. MIŠIOS ŠIOKIADIENIAIS PAS SESERIS
Kviečiame į rytines šv. Mišias pas kontempliatyviasias seseris. Pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais ir penktadieniais 7.30 val. seserų koplyčioje, šv. Mišios baigsis 8.00 val. Įėjimas pro seserų vartus ir seserų įėjimą. Gali būti, jog dienos keisis, todėl prašome stebėti lentą ant seserų koplyčios durų.

Šventoji valanda – ketvirtadieniais 20-21 val. Švč. Sakramento adoracija tyloje kartu su broliais. Šventoji valanda – tai laikas, kai Jėzus meldėsi Getzemanėje prieš savo kančią, prašydamas mokinius kartu budėti maldoje.

Šventojo Tėvo intencija lapkričio mėnesiui: Melskimės už Popiežių, kad vykdytų savo misiją Šventosios Dvasios padedamas ir toliau tikėjime lydėtų jam patikėtą kaimenę.