Skelbimai. Spalio 29 d. – lapkričio 4 d.

VĖLINIŲ OKTAVA LAPKRIČIO 1-8 D.
Kviečiame paminėti maldų už mirusius aštuondienį. Į dėžes, esančias bažnyčios koridoriuje ir prie zakristijos, jau galite atnešti vokus su mirusiųjų artimųjų vardais. Visą Vėlinių aštuondienį, lapkričio 1-8 d., visos šv. Mišios bus aukojamos jūsų intencijomis.
Lapkričio 1 d., Visi šventieji, šv. Mišios 10 ir 12 val. (LT), 18:30 val. (PL);
Lapkričio 2 d., Vėlinės, šv. Mišios 7:30, 12:00 ir 18:30 val. (LT);
Lapkričio 3 d. šv. Mišios 18:30 val. (LT);
Lapkričio 4 d. šv. Mišios 11:30 val. (LT); 18:20-19:20 val. išpažintys bažnyčioje.
Lapkričio 5 d. 10 ir 12 val. (LT), 18:30 val. (PL); 13:15 val. vyks br. Alain-Marie de Lassus knygos „Ką Dvasia kalba Bažnyčiai“ pristatymas, Jono Pauliaus II salėje.
Lapkričio 6-8 d. šv. Mišios 18:30 val. (LT)

NUOLATINĖ ADORACIJA
Atsirado laisvas laikas adoruoti Viešpatį nakties metu iš antradienio į trečiadienį 00.00 val. iki 2.00 val.
Jeigu norėtumėte įsipareigoti, kreipkitės į Santą (naktine.adoracija@gmail.com arba 8 605 83431).

KVIEČIAME Į KONCERTĄ „LAPIDES, FLORES, NOMINA ET SIDERA“
Lapkričio 2 d. 19:30 val. kartu su kameriniu choru „Aidija“ kviečiame į mūsų bažnyčioje vyksiantį išskirtinį koncertą, skirtą Visų Šventųjų ir Vėlinių laikotarpiui. Vakaro programoje skambės kompozitorės Onutės Narbutaitės „Lapides, flores, nomina et sidera“ (iš lot. k. „Akmenys, gėlės, vardai ir žvaigždynai“) chorui ir instrumentiniam ansambliui kartu su specialiai šiam kūriniui sukurtomis vaizdo projekcijomis, kurios bus projektuojamos ant bažnyčios kupolo: kartais pro kupolą bus žvelgiama į Vilniaus miesto kiemelius, bažnyčias ar kapines, o kartais jis taps žvaigždėtu skliautu ar išdidinta gėlės lapo tekstūra

PASKAITŲ CIKLAS „ĮŽENGIMAS Į APOKALIPSĘ“
Lapkričio 3-4 d. kviečiame į paskaitų ciklo „Įžengimas į apokalipsę“ paskutiniąją, šeštąją, dalį su šv. Jono kongregacijos broliu Alain-Marie de Lassus. Šis brolis yra bažnyčios teologijos daktaras, besigilinantis ir rašantis apie Apreiškimą Jonui. Laukiame visų, besidominčių Šventojo Rašto tekstais ir norinčius giliau pažinti Apreiškimą Jonui, net jei ir nedalyvavote pirmuosiuose cikluose. Paskaitose bus galimybė dalyvauti ir nuotoliniu būdu. Registracija: joanitai.org/izengimas-i-apokalipse-6/

Lapkričio 5 d. 13.15 val. vyks br. Alain-Marie de Lassus knygos „Ką Dvasia kalba Bažnyčiai“ pristatymas, Jono Pauliaus II salėje. Kviečiame sudalyvauti!

SUTVIRTINIMAS SUAUGUSIEMS (nuo 25 m.)
Šis kursas skirtas ne tik tiems, kurie nori priimti Sutvirtinimo sakramentą, bet ir kurie jaučia troškimą gilinti savo tikėjimą per Bažnyčios mokymą, tikėjimo tiesų pažinimą, dalyvavimą šv. Mišiose, bendrystės ir pasidalinimo laiką. Susitikimai vyks nuo lapkričio 6 d., pirmadieniais 19 val. Visa informacija ir registracija: joanitai.org/sutvirtinimas-suaugusiems/

KITI PASIRUOŠIMAI SAKRAMENTAMS:
– SUŽADĖTINIŲ KURSAIstartuos lapkričio 18 d., šeštadienį 10 val. Sužadėtinių kursuose jūsų laukia šv. Jono brolių paskaitos, susituokusių porų pranešimai, grupelės su svarbiais santuokinio gyvenimo klausimais ir atsakymais. Visa informacija ir registracija: org/suzadetiniu-kursai/
SUTVIRTINIMAS SUŽADĖTINIAMSnuo 2024 m. vasario 21 d. Šis pasiruošimas yra skirtas sužadėtinių poroms. Pasiruošime dalyvauja abu sužadėtiniai, nepaisant to, kad vienas jau turi Sutvirtinimo sakramentą. Visa informacija ir registracija: org/sutvirtinimas-suzadetiniams/

LITURGIJA
Antradienį, trečiadienį, penktadienį – 18.30 val., šeštadienį – 11:30 val.
Sekmadienį  – 10.00, 12.00 (lietuvių k.) ir 18:30 val. (lenkų k.).
Išpažinčių klausoma prieš kiekvienas šv. Mišias ir šeštadieniais 18.30-19.30 val.

ŠV. MIŠIOS ŠIOKIADIENIAIS PAS SESERIS
Kviečiame į rytines šv. Mišias pas kontempliatyviasias seseris. Pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais ir penktadieniais 7.30 val. seserų koplyčioje, šv. Mišios baigsis 8.00 val. Įėjimas pro seserų vartus ir seserų įėjimą. Gali būti, jog dienos keisis, todėl prašome stebėti lentą ant seserų koplyčios durų.

Šventojo Tėvo intencija lapkričio mėnesiui: Melskimės už Popiežių, kad vykdytų savo misiją Šventosios Dvasios padedamas ir toliau tikėjime lydėtų jam patikėtą kaimenę.

Praėjusį sekmadienį minėjome Pasaulinę misijų dieną. Sekmadienio rinkliava buvo skirta misionieriams ir jų misijoms paremti. Jūsų pagalba surinkome 1648,61 eur, kurių 824 eur bus skirti Vatikano misijoms paremti ir kitą dalį skirsime Ukrainoje tarnaujančiam kunigui Pavel Wyshovski O.M.I., atstatančiam suniokotą katalikų bažnyčią. Daugiau apie jo misiją galite pasidomėti čia – catholicnewsagency.com/amp/news/249050/fire-damages-historic-catholic-church-in-ukraine Dėkojame už jūsų aukas ir maldos bendrystę!

Visas aktualiausias šv. Jono brolių naujienas galite sekti: