Skelbimai. Liepos 30 – rugpjūčio 12 d.

ŠV. MIŠIOS LIEPOS IR RUGPJŪČIO MĖNESIAIS
Vasaros laiku – liepą ir rugpjūtį – šv. Mišios sekmadieniais bus aukojamos kaip įprastai – 10 ir 12 val. lietuvių kalba, 18.30 val. lenkų kalba. Rugpjūčio 15 d., antradienį, Žolinė – šv. Mišios bus aukojamos 10 ir 12 val. lietuvių kalba ir 18.30 val. lenkų kalba.

LITURGIJA
Antradienį, trečiadienį, penktadienį – 18.30 val., šeštadienį – 11:30 val.
Sekmadienį  – 10.00, 12.00 (lietuvių k.) ir 18:30 val. (lenkų k.).
Išpažinčių klausoma prieš kiekvienas šv. Mišias ir šeštadieniais 18.30-19.30 val.

Šventojo Tėvo intencija rugpjūčio mėnesiui: Melskimės, kad Pasaulinė jaunimo diena Lisabonoje padėtų jaunuoliams pradėti savo kelią ir savo gyvenimu liudyti Evangeliją.

Liepos 31 d. Šv. Ignacas Lojola, kunigas.
Rugpjūčio 6 d. Kristaus Atsimainymas, šv. Mišios aukojamos 10 ir 12 val. (LT) ir 18.30 val. (PL).
Rugpjūčio 9 d. Šv. Kryžiaus Teresė Benedikta, mergelė, kankinė, Europos globėja. Šv. Mišios 18.30 val.

Šventoji valanda – ketvirtadieniais 20-21 val. Švč. Sakramento adoracija tyloje kartu su broliais.
Šventoji valanda – tai laikas, kai Jėzus meldėsi Getzemanėje prieš savo kančią, prašydamas mokinius kartu budėti maldoje.

 

Visas aktualiausias šv. Jono brolių naujienas galite sekti: