Skelbimai. Balandžio 30 – gegužės 5 d.

LITURGIJA
Antradienį, trečiadienį, penktadienį – 18.30 val., šeštadienį – 11:30 val.
Sekmadienį  – 10.00, 12.00 (lietuvių k.) ir 18:30 val. (lenkų k.).
Išpažinčių klausoma prieš kiekvienas šv. Mišias ir šeštadieniais 18.30-19.30 val.

Šventojo Tėvo intencija gegužės mėnesiui: Melskimės, kad Bažnyčios judėjimai ir grupės kasdien iš naujo atrastų savo evangelizacinę misiją, o jų charizmos tarnautų pasaulio reikmėms.

Gegužės mėnuo skirtas Švč. Mergelės Marijos garbei. Gegužinės pamaldos – tradicinės pamaldos, vykstančios kiekvieną dieną visą gegužės mėnesį ir skirtos Švč. Mergelės Marijos pagarbinimui. Po šv. Mišių šiokiadieniais kviečiame kartu kalbėti Švč. Mergelės Marijos litaniją.

Šventoji valanda – ketvirtadieniais 20-21 val. Švč. Sakramento adoracija tyloje kartu su broliais. Šventoji valanda – tai laikas, kai Jėzus meldėsi Getzemanėje prieš savo kančią, prašydamas mokinius kartu budėti maldoje.

NATŪRALUS ŠEIMOS PLANAVIMAS
Gegužės 6 d. 10 val. Jono Pauliaus II salėje (II aukšte) vyks atviras susitikimas (paskaita ir klausimų-atsakymų sesija) su natūralaus šeimos planavimo (NŠP) mokytoja Elena Kosaite-Čypiene. Paskaita skirta ypatingai sužadėtiniams, tačiau kviečiame visus norinčius! Susitikimas planuojamas iki 11:45 val.

PIRMOJI ŠV. KOMUNIJA
Gegužės 7 d. 12 val. šv. Mišiose bus teikiama Pirmoji šv. Komunija. Kviečiame jus kartu švęsti šią gražią bendruomenės šventę, susirinkus prie Viešpaties altoriaus, melstis už šiuos vaikus bei jų šeimas.

ŠV. MIŠIŲ INTENCIJOS MOTINOS DIENAI
Gegužės 7 d. visos šv. Mišios bus sudėtinės, aukojamos už mūsų gyvas ir mirusias mamas. Norint užrašyti intenciją šv. Mišioms, prašome užrašyti ant lapelių, esančių koridoriuose, arba užpildyti trumpą anketą – forms.gle/Wv4h2U2N4sVhbDdm6 Gegužės 7 d. šv. Mišios aukojamos 10 ir 12 val. (LT), 18.30 val. (PL). Motinų vardus skaitysime prieš šv. Mišias.

PASKAITŲ CIKLAS „ĮŽENGIMAS Į APOKALIPSĘ“
Gegužės 12-13 d. kviečiame į paskaitų ciklo „Įžengimas į apokalipsę“ penktąją dalį su šv. Jono kongregacijos broliu Alain-Marie de Lassus. Šis brolis yra bažnyčios teologijos daktaras, besigilinantis ir rašantis apie Apreiškimą Jonui. Laukiame visų, besidominčių Šventojo Rašto tekstais ir norinčius giliau pažinti Apreiškimą Jonui, net jei ir nedalyvavote pirmuosiuose cikluose, įvadinius susitikimus rasite mūsų Youtube kanale. Penktąją dalį tęsime nuo Apreiškimo Jonui knygos dvyliktojo skyriaus „Moteris apsisiautusi saule“. Registracija: joanitai.org/izengimas-i-apokalipse-5/