Skelbimai. IV Gavėnios savaitė

SKELBIMAI
LITURGIJA
Antradienį, trečiadienį, penktadienį – 18.30 val., šeštadienį – 11:30 val.
Sekmadienį  – 10.00, 12.00 (lietuvių k.) ir 18:30 val. (lenkų k.).
Išpažinčių klausoma prieš kiekvienas šv. Mišias ir šeštadieniais 18.30-19.30 val.

Kovo 21 d., antradienį, šlovinimo vakaras – šv. Mišios 18.30 val., po jų adoracija su giesmėmis, išpažintys ir užtarimo malda.
Kovo 25 d. Viešpaties Apreiškimas Švč. Mergelei Marijai. Šv. Mišios 11.30 val.

TRIDIENIO REKOLEKCIJOS JAUNIMUI
Kviečiame jaunimą į Velykų tridienio rekolekcijas „Jėzaus Kristaus kančia ir Prisikėlimas“ Marijos namuose, Antakalnio g. 27, balandžio 6-9 d.

Velykų tridienis yra pats svarbiausias ir gražiausias krikščionių gyvenimo laikotarpis. Mes einame nuo paskutinės vakarienės salės, kurioje Jėzus įsteigė eucharistiją ir kunigystę, davė mums naują meilės įsakymą, per maldą Getsemanės sode, Jėzaus Kryžiaus kelią – kančią ant kryžiaus penktadienį ir palaidojimą kape, iki Velyknakčio Prisikėlimo šventimo. Kartu išgyvensime šiuos Jėzaus slėpinius su paaiškinimais per paskaitas, asmenišką laiką, maldą su šv. Jono broliais, tarnystes, Išpažinties sakramentu ir gražiu Vėlykų nakties šventimu. Tai mumyse palieka nepamiršamą įspūdį ir duoda mums Jėzaus patirtį. Rekolekcijas veda br. Jurgis. Registracija joanitai.org

1,2% GPM SKYRIMAS
Prašome jūsų palaikyti mūsų vienuolyną, skiriant 1,2 % nuo jūsų GPM (gyventojų pajamų mokesčio), kad bažnyčia ir vienuolynas galėtų būti atviri visiems. Mūsų bendruomenė gyvena iš tikinčiųjų aukų, todėl drįstame prašyti jūsų paramos ir su malda nuoširdžiai dėkojame. Už mūsų geradarius kiekvieną mėnesį aukojame šv. Mišias jų intencijomis.

FR0512 prašymus, skirti dalį GPM paramos gavėjams, galima teikti tik elektroniniu būdu. Teikiant prašymą pervesti pajamų mokesčio dalį, reikia žinoti tik šią informaciją:
Pavadinimas: Šv. Jono kongregacijos Vilniaus vienuolynas
Identifikacinis kodas: 192060790
Mokesčio dalies paskirtis: Parama veiklai

Prašymą skirti dalį sumokėto GPM paramai galima pateikti iki š. m. gegužės 1 d. per EDS, adresu https://deklaravimas.vmi.lt, pasirinkus Deklaravimas > Pildyti formą > FR0512 v.5

Dėkojame už jūsų paramą 2022 m., gavome 4147,57 Eur! Jūsų parama padėjo mums adoracijos koplyčioje įrengti kondicionavimo sistemą, atlikti katilinės profilaktiką ir remontą, tęsti bažnyčios tyrimus, dviejuose studentų kambariuose pakeisti grindų dangą, išdažyti sienas, apšiltinti lubas. Be jūsų pagalbos vienuolynas neišsilaikytų, dėkojame už jūsų pagalbą!

Šiais metais planuojame apšildyti stogą studentų ir seserų pusėje, kad būtų šilčiau ir sunaudotume mažiau energijos, remontuoti laiptus į vienuolyną ir bažnyčią, pakeisti duris, esančias tvoroje iš Antakalnio g. pusės, perdažyti brolių koplyčią, tęsti bažnyčios tyrimus, atnaujinti studentų bendrąjį kambarį, gražinti sodą. Jūsų lėšos padeda mums organizuoti įvairias programas – Alfa, Beta, priimti įvairias grupes vienuolyne – jaunimo ir suaugusiųjų maldos, Šventojo Rašto skaitymo grupes.

GAVĖNIOS PROGRAMA MŪSŲ BAŽNYČIOJE IR VIENUOLYNE
MALDA
REGULIARI
+ Kryžiaus kelias penktadieniais 19:15 val.
+ Adoracija tyloje (malda su Jėzumi Getsemanės sode)
ketvirtadieniais 20-21 val.

SUPLANUOK SUSTOTI
+ Gavėnios vakaro rekolekcijos bažnyčioje balandžio 3-5 d.
+ Tridienio rekolekcijos jaunimui balandžio 6-9 d.
+ Maldos vakaras kovo 21 d.
+ Didysis ketvirtadienis, Didysis penktadienis, Velyknaktis, šv. Velykos

IŠMALDA
+ „Sužinok vieną naują vardą“ – patarnauk pas šv. Motinos Teresės seseris Gavėnios šeštadieniais nuo 15:30 val. arba sekmadieniais nuo 10:30 val. Patarnausime dalindami lankytojams maistą, po pietų suplausime indus, sutvarkysime valgyklą, o svarbiausia, jog galėsime skirti laiko bendrystei su lankytojais – pažinti savo artimą – beglobiais, benamiais, bedaliais. Kviečiame registruotis ir prisidėti prie savanorystės jums patogiu metu – el. paštu dalia.stankeviciute@yahoo.com
+ „Padovanok džiaugsmingas Velykas vargstantiems“ – paremk stokojančius auka. Dėkojame už jūsų aukas, skirtas suteikti pagalbą vargstantiems, šią savaitę surinkome 47 Eur. Nuoširdžiai dėkojame už jūsų aukas ir maldas!

PAGILINK SAVO TIKĖJIMĄ
+ Šv. Rašto skaitymas antradieniais suaugusiems ir ketvirtadieniais jaunimui
+ Paroda „Minia. Kryžiaus kelias“, aut. Vaidotas Kvašys, Jono Pauliaus II salė, II aukštas

Išsami informacija apie veiklas: joanitai.org/gavenios-programa/