Skelbimai. Spalio 30 d. – lapkričio 5 d.

LITURGIJA
Antradienį, trečiadienį, penktadienį – 18.30 val., šeštadienį – 11:30 val.
Sekmadienį  – 10.00, 12.00 (lietuvių k.) ir 18:30 val (lenkų k.)
Išpažinčių klausoma prieš kiekvienas šv. Mišias ir
šeštadieniais 18.30-19.30 val.

Šventojo Tėvo intencija lapkričio mėnesiui: Melskimės, kad kenčiantiems vaikams – gyvenantiems gatvėje, karų aukoms, našlaičiams – būtų užtikrintas ugdymas ir galimybė vėl patirti šeimos meilę.

Lapkričio 1 d. Visi šventieji
Lapkričio 2 d. Mirusiųjų minėjimo diena (Vėlinės)
Lapkričio 4 d. Šv. Karolis Boromiejus, vyskupas

Šventoji valanda – ketvirtadieniais 20-21 val. Švč. Sakramento adoracija tyloje kartu su broliais.
Šventoji valanda – tai laikas, kai Jėzus meldėsi Getzemanėje prieš savo kančią,
prašydamas mokinius kartu budėti maldoje.

SUŽADĖTINIŲ KURSAI
Sužadėtinių kursai startuos lapkričio 12 d., šeštadienį 10 val. Sužadėtinių kursuose jūsų laukia šv. Jono brolių paskaitos, susituokusių porų pranešimai, grupelės su svarbiais santuokinio gyvenimo klausimais ir atsakymais. Visa informacija ir registracija: joanitai.org/suzadetiniu-kursai/

NUOLATINĖS ADORACIJOS TILTAS
Vilniaus bažnyčiose nuo lapkričio 1 d. vyksta nuolatinė Švč. Sakramento Adoracija. Mūsų bendruomenė su džiaugsmu taip pat prisijungia prie šio maldos tilto. Išganytojo bažnyčioje adoracija vyks lapkričio 1 d. nuo 13 iki 18 val.
Intencijos, kuriomis esame kviečiami melstis:
- už taiką,
– už sinodinį kelią,
- už pašaukimus į kunigystę, pašvęstąjį gyvenimą ir šeimą
Kviečiame nors keletai minučių tądien užsukti į bažnyčią ir tyloje pabūti su Viešpačiu.

VĖLINIŲ OKTAVA LAPKRIČIO 1-8 D.
Kviečiame visus kartu paminėti maldų už mirusius aštuondienį. Į dėžes, esančias bažnyčios koridoriuje ir prie zakristijos, jau galite atnešti vokus su mirusiųjų artimųjų vardais. Visą Vėlinių aštuondienį, lapkričio 1-8 d., visos šv. Mišios bus aukojamos jūsų intencijomis.
Lapkričio 1 d. šv. Mišios 10 ir 12 val. (LT), 18:30 val. (PL);
Lapkričio 2 d. šv. Mišios 7:30, 12:00 ir 18:30 val. (LT);
Lapkričio 3-4 d. šv. Mišios 18:30 val. (LT);
Lapkričio 5 d. šv. Mišios 11:30 val. (LT);
Lapkričio 6 d. 10 ir 12 val. (LT), 18:30 val. (PL);
Lapkričio 7-8 d. šv. Mišios 18:30 val. (LT)

KODĖL SVARBU DALYVAUTI ŠV. MIŠIOSE UŽ MIRUSIUOSIUS
Šv. Mišiose pats Kristus aukoja savo gyvybę už mus. Jis yra Prisikėlusysis, kuris nugalėjo mirtį. Jis ateina per šv. Mišias, todėl šv. Mišios yra pati tobuliausia malda ir visų mūsų maldų šaltinis. Šv. Mišiose už mirusiuosius esame kviečiami dalyvauti pilnai ir aktyviai – atsakinėti į kreipinius ir priimti Šventąją Komuniją – taip išreikšti savo tikėjimą, bendrystę su mirusiais krikščionimis. Jei dėl sunkių nuodėmių Komunijos priimti negalime – atliekame Išpažintį.

KAIP MES MELDŽIAMĖS UŽ MIRUSIUOSIUS:
– Užprašome šv. Mišias mirusiųjų vardu
– Paaukojame už mirusiuosius visuotinius atlaidus
– Lankome kapus

VISUOTINIAI ATLAIDAI
Vėlinių aštuondienio metu kiekvieną dieną galima gauti visuotinius atlaidus. Per atlaidus tikintieji gali gauti ir sau patiems, ir skaistykloje esančioms vėlėms laikinosios bausmės už nuodėmes atleidimą. Dievas mato mūsų skausmą ir mūsų meilę. Jis yra gailestingas ir nori, kad mūsų artimieji kuo greičiau būtų su Juo sujungti.
Kuo daugiau mūsų širdis yra ištirta, apvalyta, tuo daugiau mūsų maldos atneša meilės. Todėl tam, kad paruoštume savo širdį, kad galėtume priimti Dievo gailestingumą ir prašyti nuodėmių atleidimo už mirusiuosius, turime – kaip sąlyga gauti atlaidus – maldingai aplankyti kapus ar pasimelsti už mirusiuosius, atlikti išpažinti, priimti šv. Komuniją ir pasimelsti Popiežiaus intencija.

AUŠROS VARTŲ ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS GAILESTINGUMO MOTINOS ATLAIDAI
Lapkričio 12-20 d. kviečiame į Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos atlaidus.
Išsamią programą rasite skelbimuose prie įėjimo arba Aušros Vartų svetainėje – ausrosvartai.lt/atlaidai-2022/

MELSKIMĖS UŽ PAŠAUKIMUS Į KUNIGYSTĘ IR VIENUOLYSTĘ ŠV. JONO ŠEIMAI
Kviečiame melstis už pašaukimus į šv. Jono bendruomenę, kad jaunimas atsilieptų į Jėzaus kvietimą kunigystei ir vienuoliniam gyvenimui.

KVIEČIAME VAIKUS IR PAAUGLIUS PATARNAUTI
Jei norite, kad jūsų vaikas mokytųsi aktyviau dalyvauti šv. Mišiose, kviečiame prisijungti į mažųjų patarnautojų veiklą. Altoriaus patarnavimai, draugų būrys ir mokymai, tikimės, padės jūsų vaikui susipažinti su Bažnyčios turtais. Kreiptis į Marian (marian.mirzojan@gmail.com) arba klier. Mirek (miroslaw.domanskij@gmail.com)

RINKLIAVA
Prie rinkliavos galima prisidėti broliams pervedus internetu:
Juridinis pavadinimas:  Šv. Jono kongregacijos Vilniaus vienuolynas
Juridinis kodas: 192060790    Bankas: SEB
Sąskaitos numeris: LT70 7044 0600 0120 8428