Skelbimai. Spalio 24-30 d.

LITURGIJA
Antradienį, trečiadienį, penktadienį – 18.30 val., šeštadienį – 11:30 val.
Sekmadienį  – 10.00, 12.00 (lietuvių k.) ir 18:30 val (lenkų k.)
Išpažinčių klausoma prieš kiekvienas šv. Mišias ir
šeštadieniais 18.30-19.30 val.

Spalio mėnuo skiriamas Švč. Mergelės Marijos Rožiniui. Kviečiame rožinį melstis bažnyčiose, parapijose ar namuose. Tai graži malda primenanti mums apie Dievo žodžio meditavimą, Jėzaus ir Marijos gyvenimą. Jei neturite rožinio, jį įsigyti galite pas Petrą knygynėlyje.

Šventojo Tėvo intencija spalio mėnesiui: Melskimės, kad Evangelijai ištikima ir drąsi ją skelbti Bažnyčia, įgyvendindama sinodališkumą, būtų solidarumo, brolystės ir atvirumo bendruomenė.

Spalio 28 d. Šv. Simonas ir Judas (Tadas), apaštalai.

Šventoji valanda – ketvirtadieniais 20-21 val. Švč. Sakramento adoracija tyloje kartu su broliais.
Šventoji valanda – tai laikas, kai Jėzus meldėsi Getzemanėje prieš savo kančią,
prašydamas mokinius kartu budėti maldoje.

PASIRUOŠIMAS SAKRAMENTAMS
– PIRMOJI ŠV. KOMUNIJA. Kviečiame į 7-10 metų vaikus, taip pat vaikus, kurie dėl vienų ar kitų priežasčių nelanko tikybos pamokų mokykloje, į dviejų metų Pirmosios šv. Komunijos pasiruošimo programą. Susitikimai prasidės nuo spalio 21 d., vyks penktadieniais 17 val. Visa informacija ir registracija: joanitai.org/pirmojikomunija/
– SUŽADĖTINIŲ KURSAI startuos lapkričio 12 d., šeštadienį 10 val. Sužadėtinių kursuose jūsų laukia šv. Jono brolių paskaitos, susituokusių porų pranešimai, grupelės su svarbiais santuokinio gyvenimo klausimais ir atsakymais. Visa informacija ir registracija: joanitai.org/suzadetiniu-kursai/

NUOLATINĖS ADORACIJOS TILTAS
Vilniaus bažnyčiose nuo lapkričio 1 d. vyksta nuolatinė Švč. Sakramento Adoracija. Mūsų bendruomenė su džiaugsmu taip pat prisijungia prie šio maldos tilto. Išganytojo bažnyčioje adoracija vyks lapkričio 1 d. nuo 13 iki 18 val.
Intencijos, kuriomis esame kviečiami melstis:
- už taiką,
– už sinodinį kelią,
- už pašaukimus į kunigystę, pašvęstąjį gyvenimą ir šeimą
Kviečiame nors keletai minučių tądien užsukti į bažnyčią ir tyloje pabūti su Viešpačiu.

VĖLINIŲ OKTAVA LAPKRIČIO 1-8 D.
Kviečiame visus kartu paminėti maldų už mirusius aštuondienį. Į dėžes, esančias bažnyčios koridoriuje ir prie zakristijos, jau galite atnešti vokus su mirusiųjų artimųjų vardais. Visą Vėlinių aštuondienį, lapkričio 1-8 d., visos šv. Mišios bus aukojamos jūsų intencijomis.
Lapkričio 1 d. šv. Mišios 10 ir 12 val. (LT), 18:30 val. (PL);
Lapkričio 2 d. šv. Mišios 7:30, 12:00 ir 18:30 val. (LT);
Lapkričio 3-4 d. šv. Mišios 18:30 val. (LT);
Lapkričio 5 d. šv. Mišios 11:30 val. (LT);
Lapkričio 6 d. 10 ir 12 val. (LT), 18:30 val. (PL);
Lapkričio 7-8 d. šv. Mišios 18:30 val. (LT)

MELSKIMĖS UŽ PAŠAUKIMUS Į KUNIGYSTĘ IR VIENUOLYSTĘ ŠV. JONO ŠEIMAI
Kviečiame melstis už pašaukimus į šv. Jono bendruomenę, kad jaunimas atsilieptų į Jėzaus kvietimą kunigystei ir vienuoliniam gyvenimui.

KVIEČIAME VAIKUS IR PAAUGLIUS PATARNAUTI
Jei norite, kad jūsų vaikas mokytųsi aktyviau dalyvauti šv. Mišiose, kviečiame prisijungti į mažųjų patarnautojų veiklą. Altoriaus patarnavimai, draugų būrys ir mokymai, tikimės, padės jūsų vaikui susipažinti su Bažnyčios turtais. Kreiptis į Marian (marian.mirzojan@gmail.com) arba klier. Mirek (miroslaw.domanskij@gmail.com)

RINKLIAVA
Prie rinkliavos galima prisidėti broliams pervedus internetu:
Juridinis pavadinimas:  Šv. Jono kongregacijos Vilniaus vienuolynas
Juridinis kodas: 192060790    Bankas: SEB
Sąskaitos numeris: LT70 7044 0600 0120 8428