Skelbimai. Spalio 17-23 d.

LITURGIJA
Antradienį, trečiadienį, penktadienį – 18.30 val., šeštadienį – 11:30 val.
Sekmadienį  – 10.00, 12.00 (lietuvių k.) ir 18:30 val (lenkų k.)
Išpažinčių klausoma prieš kiekvienas šv. Mišias ir
šeštadieniais 18.30-19.30 val.

Spalio mėnuo skiriamas Švč. Mergelės Marijos Rožiniui. Kviečiame rožinį melstis bažnyčiose, parapijose ar namuose. Tai graži malda primenanti mums apie Dievo žodžio meditavimą, Jėzaus ir Marijos gyvenimą. Jei neturite rožinio, jį įsigyti galite pas Petrą knygynėlyje.

Šventojo Tėvo intencija spalio mėnesiui: Melskimės, kad Evangelijai ištikima ir drąsi ją skelbti Bažnyčia, įgyvendindama sinodališkumą, būtų solidarumo, brolystės ir atvirumo bendruomenė.

Spalio 17 d. Šv. Ignotas Antiochietis, vyskupas, kankinys.
Spalio 18 d. Šv. Lukas, evangelistas.
Spalio 22 d. Šv. Jonas Paulius II, popiežius. Nuo spalio 14 d. iki spalio 22 d., kviečiame kartu melstis noveną šv. Jonui Pauliui II, kalbant Rožinio dešimtuką ir šv. Jono Pauliaus II maldą. Maloniai laukiame apsilankant ir mūsų bažnyčioje prie šv. Jono Pauliaus II relikvijų, ten galite pasiimti ir litanijos lankstinukų.

Šventoji valanda – ketvirtadieniais 20-21 val. Švč. Sakramento adoracija tyloje kartu su broliais.
Šventoji valanda – tai laikas, kai Jėzus meldėsi Getzemanėje prieš savo kančią,
prašydamas mokinius kartu budėti maldoje.

ŠLOVINIMO VAKARAS
Spalio 18 d., antradienį, kviečiame susitikti Švč. Sakramento prieglobstyje, maldoje ir giesmėje. Po 18:30 val. šv. Mišių vyks Švč. Sakramento adoracija su šlovinimo giesmėmis, bus galimybė prieiti išpažinties bei užtarimo maldos.

ADORACIJA VAIKAMS
Kviečiame vaikus į Švč. Sakramento adoraciją penktadieniais 17 val., kuri vyks Marijos namų koplyčioje (III aukšte). Tai nuostabi proga vaikams priartėti prie Švenčiausiojo Sakramento, kartu su katechete Indre Aušrotiene vaikai galės giliau išgyventi adoracijos maldą. Švč. Sakramento adoracija vaikams prasidės nuo spalio 14 d. Kviečiame užsiregistruoti: joanitai.org/adoracija-vaikams/ Tai padaryti reikia tik vieną kartą ir ateiti jums tinkamu metu.

PASIRUOŠIMAS SAKRAMENTAMS
– PIRMOJI ŠV. KOMUNIJA. Kviečiame į 7-10 metų vaikus, taip pat vaikus, kurie dėl vienų ar kitų priežasčių nelanko tikybos pamokų mokykloje, į dviejų metų Pirmosios šv. Komunijos pasiruošimo programą. Susitikimai prasidės nuo spalio 21 d., vyks penktadieniais 17 val. Visa informacija ir registracija: joanitai.org/pirmojikomunija/
– SUTVIRTINIMAS SUAUGUSIEMS (nuo 25 m.), susitikimai vyksta pirmadieniais nuo 19 val.  Gyvenantys ne Lietuvoje ir neturintys galimybių ruoštis Sutvirtinimo sakramentui svetur, turi galimybę ruoštis pas mus nuotoliniu būdu. Visa informacija ir registracija: joanitai.org/sutvirtinimas-suaugusiems/
– SUTVIRTINIMAS JAUNIMUI (15-25 m.), susitikimai vyksta antradieniais 18.30 val. Visa informacija ir registracija: joanitai.org/sutvirtinimas-jaunimui/
– SUŽADĖTINIŲ KURSAI startuos lapkričio 12 d., šeštadienį 10 val. Sužadėtinių kursuose jūsų laukia šv. Jono brolių paskaitos, susituokusių porų pranešimai, grupelės su svarbiais santuokinio gyvenimo klausimais ir atsakymais. Visa informacija ir registracija: joanitai.org/suzadetiniu-kursai/

PASAULINĖ MISIJŲ DIENA
Spalio 23 d., sekmadienį, bus minima Pasaulinė misijų diena. dieną. Mūsų pagalba misionieriams pirmiausia yra malda už juos ir jų misijas, kad Evangelija būtų skelbiama džiaugsmingai, išmintingai ir atviromis širdimis. Kviečiame jus savo malda asmeniškai palydėti misijose tarnaujančius šv. Jono brolius. Sekmadienio rinkliava bus skiriama paremti misionieriams ir misijoms. Dėkojame už jūsų aukas!

VĖLINIŲ OKTAVA LAPKRIČIO 1-8 D.
Kviečiame visus kartu paminėti maldų už mirusius aštuondienį. Į dėžes, esančias bažnyčios koridoriuje ir prie zakristijos, jau galite atnešti vokus su mirusiųjų artimųjų vardais. Visą Vėlinių aštuondienį, lapkričio 1-8 d., visos šv. Mišios bus aukojamos jūsų intencijomis.
Lapkričio 1 d. šv. Mišios 10 ir 12 val. (LT), 18:30 val. (PL);
Lapkričio 2 d. šv. Mišios 7:30, 12:00 ir 18:30 val. (LT);
Lapkričio 3-4 d. šv. Mišios 18:30 val. (LT);
Lapkričio 5 d. šv. Mišios 11:30 val. (LT);
Lapkričio 6 d. 10 ir 12 val. (LT), 18:30 val. (PL);
Lapkričio 7-8 d. šv. Mišios 18:30 val. (LT)

MELSKIMĖS UŽ PAŠAUKIMUS Į KUNIGYSTĘ IR VIENUOLYSTĘ ŠV. JONO ŠEIMAI
Kviečiame melstis už pašaukimus į šv. Jono bendruomenę, kad jaunimas atsilieptų į Jėzaus kvietimą kunigystei ir vienuoliniam gyvenimui.

KVIEČIAME VAIKUS IR PAAUGLIUS PATARNAUTI
Jei norite, kad jūsų vaikas mokytųsi aktyviau dalyvauti šv. Mišiose, kviečiame prisijungti į mažųjų patarnautojų veiklą. Altoriaus patarnavimai, draugų būrys ir mokymai, tikimės, padės jūsų vaikui susipažinti su Bažnyčios turtais. Kreiptis į Marian (marian.mirzojan@gmail.com) arba klier. Mirek (miroslaw.domanskij@gmail.com)

RINKLIAVA
Prie rinkliavos galima prisidėti broliams pervedus internetu:
Juridinis pavadinimas:  Šv. Jono kongregacijos Vilniaus vienuolynas
Juridinis kodas: 192060790    Bankas: SEB
Sąskaitos numeris: LT70 7044 0600 0120 8428