Skelbimai. Rugsėjo 19-25 d.

LITURGIJA
Antradienį, trečiadienį, penktadienį – 18.30 val., šeštadienį – 11:30 val.
Sekmadienį  – 10.00, 12.00 (lietuvių k.) ir 18:30 val (lenkų k.)
Išpažinčių klausoma prieš kiekvienas šv. Mišias ir
šeštadieniais 18.30-19.30 val.

Rugsėjo 20 d. Šv. Andriejus Kim Teagonas, kunigas, ir kiti Korėjos kankiniai
Rugsėjo 21 d. Šv. Matas, apaštalas, evangelistas

Šventojo Tėvo intencija rugpjūčio mėnesiui: už smulkiuosius ir vidutinius verslininkus, labai paveiktus ekonominės bei socialinės krizės, kad rastų reikiamų priemonių tęsti veiklai ir tarnauti savo bendruomenėms.

Šventoji valanda – ketvirtadieniais 20-21 val. Švč. Sakramento adoracija tyloje kartu su broliais.
Šventoji valanda – tai laikas, kai Jėzus meldėsi Getzemanėje prieš savo kančią,
prašydamas mokinius kartu budėti maldoje.

MELSKIMĖS UŽ PAŠAUKIMUS Į KUNIGYSTĘ IR VIENUOLYSTĘ ŠV. JONO ŠEIMAI
Kviečiame melstis už pašaukimus į šv. Jono bendruomenę, kad jaunimas atsilieptų į Jėzaus kvietimą kunigystei ir vienuoliniam gyvenimui.

PASIRUOŠIMAS SAKRAMENTAMS

  • PIRMOJI ŠV. KOMUNIJA. Vienerių metų pasiruošimo programa skirta vaikams nuo 9 metų, kurie mokykloje lanko tikybos pamokas. Dviejų metų pasiruošimo programa skirta 7-10 metų vaikams. Taip pat į šią programą kviečiame vaikus, kurie dėl vienų ar kitų priežasčių nelanko tikybos pamokų mokykloje. Visa informacija ir registracija: joanitai.org/pirmojikomunija/
  • SUTVIRTINIMAS SUAUGUSIEMS (nuo 25 m.) prasidės nuo spalio 10 d., susitikimai vyks pirmadieniais nuo 19 val. Gyvenantys ne Lietuvoje ir neturintys galimybių ruoštis Sutvirtinimo sakramentui svetur, turi galimybę ruoštis pas mus nuotoliniu būdu. Visa informacija ir registracija: joanitai.org/sutvirtinimas-suaugusiems/
  • SUTVIRTINIMAS JAUNIMUI (15-25 m.) prasidės nuo spalio mėnesio. Visa informacija ir registracija: joanitai.org/sutvirtinimas-jaunimui/
  • SUTVIRTINIMAS SUŽADĖTINIAMS nuo 2023 m. kovo 7 d. Šis pasiruošimas yra skirtas sužadėtinių poroms. Pasiruošime dalyvauja abu sužadėtiniai, nepaisant to, kad vienas jau turi Sutvirtinimo sakramentą. Visa informacija ir registracija: joanitai.org/sutvirtinimas-suzadetiniams/
  • SUŽADĖTINIŲ KURSAI startuos lapkričio 12 d., šeštadienį 10 val. Sužadėtinių kursuose jūsų laukia šv. Jono brolių paskaitos, susituokusių porų pranešimai, grupelės su svarbiais santuokinio gyvenimo klausimais ir atsakymais. Visa informacija ir registracija: joanitai.org/suzadetiniu-kursai/

ŠLOVINIMO VAKARAS
Rugsėjo 20 d., antradienį, kviečiame susitikti Švč. Sakramento prieglobstyje, maldoje ir giesmėje. Po 18:30 val. šv. Mišių vyks Švč. Sakramento adoracija su šlovinimo giesmėmis, bus galimybė prieiti išpažinties bei užtarimo maldos. Kiti šlovinimo vakarai vyks trečiaisiais mėnesių antradieniais.

KVIEČIAME BENDRUOMENĖS NARIUS, O YPAČ VAIKUS IR JŲ TĖVELIUS, PRISIJUNGTI PRIE PARAMOS ČERNIHIVO MOKYKLŲ ATSTATYMUI RINKIMO
Kaip prisijungti? Prie išėjimo iš bažnyčios arba mūsų svetainėje (joanitai.org/parama-ukrainai) rasite instrukcijas, kaip pagaminti mažuosius Laisvės angelus – visų ukrainiečių kovos už nepriklausomybę simbolį. Pagamintus Laisvės angelus galite palikti zakristijoje arba pas vienuolyno sekretorę.

Spalio 2 d., po 10 val. ir 12 val. šv. Mišių vyks šių angeliukų mugė, o visi suaukoti pinigai keliaus organizacijai „Laisvės angelai“ (ukr. Янголи Свободи), kuri rūpinasi mokyklų Černihive atstatymu. Daugiau apie šią organizaciją galite sužinoti adresu savechernihivschool.online/

O jeigu turite jums nereikalingų geltonos ir mėlynos spalvos audinių atraižų, atneškite jas mums – gal iš jų gims angeliukai!

PASKAITŲ CIKLAS „ĮŽENGIMAS Į APOKALIPSĘ“
Rugsėjo 30 – spalio 1 d. mūsų bažnyčioje vyks paskaitų ciklo „Įžengimas į apokalipsę“ trečioji dalis su šv. Jono kongregacijos broliu Alain-Marie de Lassus. Šis brolis yra bažnyčios teologijos daktaras, besigilinantis ir rašantis apie Apreiškimą Jonui.

Laukiame visų, besidominčių Šventojo Rašto tekstais ir norinčius giliau pažinti Apreiškimą Jonui, net jei ir nedalyvavote pirmuosiuose cikluose. Trečiąją dalį tęsime nuo Apreiškimo Jonui knygos ketvirtojo skyriaus „Dievas perduoda Avinėliui pasaulio valdymą“. Registracija joanitai.org

ALFA KURSAI MŪSŲ VIENUOLYNE
Kviečiame jus, jūsų draugus, pažįstamus, giminaičius ir visus visus, kam tik nors šiek tiek smalsu – KAS TA ALFA? Pasileiskime kartu į (ne)paprastą 12 susitikimų kelionę, kurioje kartu kelsime ir ieškosime atsakymų į svarbiausius gyvenimo bei tikėjimo klausimus.

Alfa jaunimui prasidės nuo rugsėjo 21 d. (trečiadieniais), 18.30 val.
Alfa 30+ kursai vyks nuo rugsėjo 22 d. (ketvirtadieniais), 18.20 val.
Daugiau informacijos ir registracija:
– Alfa jaunimui – joanitai.org/alfa-jaunimui/
– Alfa 30+ – joanitai.org/alfa-kursas-suaugusiems/

SAVANORYSTĖ VIENUOLYNE IR BAŽNYČIOJE
Prasidedant mokslo metams, kviečiame jus savanoriauti bažnyčioje ir vienuolyne. Mūsų tikėjimas stiprėja, kai galime juo dalintis, jį dovanoti. Mes meldžiamės, kad galėtume tarnauti vieni kitiems. Savanorystė stiprina mūsų ryšį su kitais ir per tai daug malonių gauname iš kitų. Tad vienuolyne ieškome pagalbos, kad ši vieta tarnautų visiems ir kiekvienas čia pasijaustų kaip namuose. Kviečiame savanoriauti:
– Pagalba su garsu / transliacijomis. Kad kiekvienas galėtų išgirsti Gerąją Naujieną! Išmanantiems techninius garso ir transliacijų aspektus.
– Rožių priežiūra. Rožės įkvepia dalintis meile! Mėgstantiems rožes ir sodo darbus.
– Sodo pirežiūra. Kad mūsų sodas vis labiau primintų rojų! Mėgstantiems tvarką ir sodo darbus.
– Vienuolyno ir bažnyčios švara. Tvarkymasis – didesnei Dievo garbei ir bendruomenės maldos troškimui!
– Liturginių rūbų taisymas. Kad malda būtų gražesnė! Mylintiems siuvimą.
– Liturginių rūbų skalbimas. Teįkvepia rūbų švara sielos švarai! Nebijantiems rankų darbo ir vandens.
– Sekmadienio pietų ruoša. Kad brolių pilvų urzgimas netrukdytų švęsti sekmadienio! Mėgstantiems gaminti (tarnystė ne kiekvienam sekmadieniui).
Susidomėjusius kviečiame kreiptis į Kamilę (tel. nr. 860501424, el. p. vilnius@joanitai.org)

MALDOS GRUPĖS IR VEIKLOS VIENUOLYNE
– LECTIO DIVINA jaunimui. 18-35 m. jaunimas kviečiamas prisijungti į Lectio Divina, Dievo Žodžio skaitymo ir maldos grupę, ketvirtadieniais 18.30 val. Dėl daugiau informacijos kreiptis į Aistę: jureviciuteaiste@gmail.com, 866255650
– LECTIO DIVINA suaugusiems vyksta antradieniais 19.30 val. Susidomėję, susiekite su Dalia (daliazab@gmail.com)
– JOANITŲ JAUNIMO BENDRUOMENĖ kviečia įvairaus amžiaus jaunimą į bendrystės, maldos bei augimo bendruomenėje patirtį. Kiekvieno susitikimo metu vyksta bendra veikla (dvasinio augimo skaitymai, diskusijos, palydėjimas, „susiklijavimo“ veiklos ir kt.), malda ir bendrystės laikas. Norintys prisijungti ar daugiau sužinoti apie Joanitų jaunimo bendruomenę, susisiekite su Kamile (kamileurbyte@gmail.com, 867121326)
– SUAUGUSIŲJŲ MALDOS GRUPĖ kviečia suaugusius žmones jungtis maldai ir bendrystei, dalintis meile bei gerumu, sužinoti daugiau apie maldą ir augti kartu su bendruomene. Susitikimai vyksta pirmadieniais 18.30 val. Daugiau informacijos suteiks Voldemaras (voldemaras.g@gmail.com)
– IŠGANYTOJO ANSAMBLIS kviečia prisijungti naujus narius, giedant sekmadienio 12 val. šv. Mišiose. Ypatingai kviečiami vyrai, o dar ypatingiau tenorai. Norintys prisijungti prie ansamblio, kreipkitės į Nikodemą (nikas.lukse@gmail.com)
– PSALLITE taip pat kviečia naujus narius prisijungti į ansamblį. Susidomėjusius kviečiame kreiptis į Lauryną (adamonis.laurynas@gmail.com)
– ŠEIMŲ CHORAS kviečia prisijungti sutuoktinius bei šeimas, giedant pirmaisiais mėnesių sekmadieniais 12 val. šv. Mišiose. Susidomėję kreipkitės į Ramunę (ramune413@gmail.com)
– SAKRALINIAI ŠOKIAI. Penktadieniais 19 val. Jono Pauliaus II salėje vyksta sakraliniai šokiai. Daugiau informacijos – Aida (aida.maks@gmail.com)

RINKLIAVA
Prie rinkliavos galima prisidėti broliams pervedus internetu:
Juridinis pavadinimas:  Šv. Jono kongregacijos Vilniaus vienuolynas
Juridinis kodas: 192060790    Bankas: SEB
Sąskaitos numeris: LT70 7044 0600 0120 8428