Skelbimai. Rugpjūčio 26 – rugsėjo 4 d.

LITURGIJA
Antradienį, trečiadienį, penktadienį – 18.30 val., šeštadienį – 11:30 val.
Sekmadienį  – 10.00, 12.00 (lietuvių k.) ir 18:30 val (lenkų k.)
Išpažinčių klausoma prieš kiekvienas šv. Mišias ir
šeštadieniais 18.30-19.30 val.

Rugpjūčio 29 d. Šv. Jono Krikštytojo Nukankinimas
Rugsėjo 3 d. Šv. Grigalius Didysis, popiežius, Bažnyčios mokytojas

Šventojo Tėvo intencija rugpjūčio mėnesiui: už smulkiuosius ir vidutinius verslininkus, labai paveiktus ekonominės bei socialinės krizės, kad rastų reikiamų priemonių tęsti veiklai ir tarnauti savo bendruomenėms.

Šventoji valanda – ketvirtadieniais 20-21 val. Švč. Sakramento adoracija tyloje kartu su broliais.
Šventoji valanda – tai laikas, kai Jėzus meldėsi Getzemanėje prieš savo kančią,
prašydamas mokinius kartu budėti maldoje.

MELSKIMĖS UŽ PAŠAUKIMUS Į KUNIGYSTĘ IR VIENUOLYSTĘ ŠV. JONO ŠEIMAI
Kviečiame melstis už pašaukimus į šv. Jono bendruomenę, kad jaunimas atsilieptų į Jėzaus kvietimą kunigystei ir vienuoliniam gyvenimui.

ŠV. MIŠIOS VAIKAMS, PRADEDANTIEMS NAUJUS MOKSLO METUS
– Rugsėjo 1 d. 8 val. 
aukosime šv. Mišias už moksleivius bei pedagogus, ypatingai melsdamiesi už pradinukus ir būsimus pirmokus, kurie dar nedrąsiais žingsniais pradeda šią mokslo kelionę.
– Rugsėjo 4 d. 12 val. kviečiame vaikus ir jų tėvelius į šv. Mišias vaikams kuriems šv. Mišių pabaigoje bus suteiktas ypatingas palaiminimas. Prieš 10 ir 12 val. šv. Mišias vyks vaikų išpažintys, tad kviečiame paraginti savo vaikus šiam susitaikinimo žingsniui.

PASIRUOŠIMAS SAKRAMENTAMS

  • PIRMOJI ŠV. KOMUNIJA. Vienerių metų pasiruošimo programa skirta vaikams nuo 9 metų, kurie mokykloje lanko tikybos pamokas. Dviejų metų pasiruošimo programa skirta 7-10 metų vaikams. Taip pat į šią programą kviečiame vaikus, kurie dėl vienų ar kitų priežasčių nelanko tikybos pamokų mokykloje. Visa informacija ir registracija: joanitai.org/pirmojikomunija/
  • SUTVIRTINIMAS SUAUGUSIEMS (nuo 25 m.) prasidės nuo spalio 10 d., susitikimai vyks pirmadieniais nuo 19 val. Gyvenantys ne Lietuvoje ir neturintys galimybių ruoštis Sutvirtinimo sakramentui svetur, turi galimybę ruoštis pas mus nuotoliniu būdu. Visa informacija ir registracija: joanitai.org/sutvirtinimas-suaugusiems/
  • SUTVIRTINIMAS JAUNIMUI (15-25 m.) prasidės nuo spalio mėnesio. Visa informacija ir registracija: joanitai.org/sutvirtinimas-jaunimui/
  • SUTVIRTINIMAS SUŽADĖTINIAMS nuo 2023 m. kovo 7 d. Šis pasiruošimas yra skirtas sužadėtinių poroms. Pasiruošime dalyvauja abu sužadėtiniai, nepaisant to, kad vienas jau turi Sutvirtinimo sakramentą. Visa informacija ir registracija: joanitai.org/sutvirtinimas-suzadetiniams/
  • SUŽADĖTINIŲ KURSAI startuos lapkričio 12 d., šeštadienį 10 val. Sužadėtinių kursuose jūsų laukia šv. Jono brolių paskaitos, susituokusių porų pranešimai, grupelės su svarbiais santuokinio gyvenimo klausimais ir atsakymais. Visa informacija ir registracija: joanitai.org/suzadetiniu-kursai/

ALFA KURSAI MŪSŲ VIENUOLYNE
Alfa jaunimui prasidės nuo rugsėjo 21 d. (trečiadieniais), 18.30 val.
Alfa 30+ kursai vyks nuo rugsėjo 22 d. (ketvirtadieniais), 18.20 val.

Daugiau informacijos ir registracija:
– Alfa jaunimui – joanitai.org/alfa-jaunimui/
– Alfa 30+ – joanitai.org/alfa-kursas-suaugusiems/

BETA KURSAS
Rugsėjo 11 d. prasideda Beta kursas mūsų vienuolyne. Tai tikintiesiems skirtas tikėjimo žinių ir asmeninio santykio su Dievu gilinimo ir atradimo kursas, skirtas baigusiems Alfa kursą ir kitiems, kurie nori daugiau sužinoti apie tikėjimo tiesas, augti dvasioje. Beta kursas trunka 2 metus ir turi dvi savaitgalio išvykstamąsias rekolekcijas, po vieną per metus. Temas atskleis broliai joanitai. Dalyvio auka 25 EUR už vienus metus (savaitgalio rekolekcijos neįskaičiuotos). Būtina išankstinė registracija: forms.gle/FekT5cSESXebgeHM8
Daugiau informacijos: joanitai.org/beta-kursas, joanitai.beta@gmail.com arba 8 699 48355

SAVANORYSTĖ VIENUOLYNE IR BAŽNYČIOJE
Prasidedant mokslo metams, kviečiame jus savanoriauti bažnyčioje ir vienuolyne. Mūsų tikėjimas stiprėja, kai galime juo dalintis, jį dovanoti. Mes meldžiamės, kad galėtume tarnauti vieni kitiems. Savanorystė stiprina mūsų ryšį su kitais ir per tai daug malonių gauname iš kitų. Tad vienuolyne ieškome pagalbos, kad ši vieta tarnautų visiems ir kiekvienas čia pasijaustų kaip namuose. Kviečiame savanoriauti:
– Pagalba su garsu / transliacijomis. Kad kiekvienas galėtų išgirsti Gerąją Naujieną! Išmanantiems techninius garso ir transliacijų aspektus.
– Rožių priežiūra. Rožės įkvepia dalintis meile! Mėgstantiems rožes ir sodo darbus.
– Sodo pirežiūra. Kad mūsų sodas vis labiau primintų rojų! Mėgstantiems tvarką ir sodo darbus.
– Vienuolyno ir bažnyčios švara. Tvarkymasis – didesnei Dievo garbei ir bendruomenės maldos troškimui!
– Liturginių rūbų taisymas. Kad malda būtų gražesnė! Mylintiems siuvimą.
– Liturginių rūbų skalbimas. Teįkvepia rūbų švara sielos švarai! Nebijantiems rankų darbo ir vandens.
– Sekmadienio pietų ruoša. Kad brolių pilvų urzgimas netrukdytų švęsti sekmadienio! Mėgstantiems gaminti (tarnystė ne kiekvienam sekmadieniui).
Susidomėjusius kviečiame kreiptis į Kamilę (tel. nr. 860501424, el. p. vilnius@joanitai.org)

IŠGANYTOJO ANSAMBLIS kviečia prisijungti naujus narius, giedant sekmadienio 12 val. šv. Mišiose. Ypatingai kviečiami vyrai, o dar ypatingiau tenorai. Norintys prisijungti prie ansamblio, kreipkitės į Nikodemą: nikas.lukse@gmail.com

PSALLITE taip pat kviečia naujus narius prisijungti į ansamblį. Susidomėjusius kviečiame kreiptis į Lauryną: adamonis.laurynas@gmail.com 

RINKLIAVA
Prie rinkliavos galima prisidėti broliams pervedus internetu:
Juridinis pavadinimas:  Šv. Jono kongregacijos Vilniaus vienuolynas
Juridinis kodas: 192060790    Bankas: SEB
Sąskaitos numeris: LT70 7044 0600 0120 8428