Skelbimai. Rugpjūčio 15-21 d.

LITURGIJA VASAROS METU
Antradienį, trečiadienį, penktadienį – 18.30 val., šeštadienį – 11:30 val.
Sekmadienį  – 10.00, 12.00 (lietuvių k.) ir 18:30 val (lenkų k.)
Išpažinčių klausoma prieš kiekvienas šv. Mišias ir
šeštadieniais 18.30-19.30 val.

Šią savaitę džiaugiamės ir dėkojame Dievui už mūsų bažnyčioje pakrikštytus Gretą ir Matą, Liuką, Nidą, Liuciją, Majų, Maria Joanna, Mykolą. Bei meldžiamės už Emiliją ir Dominyką, Justiną ir Paulių, Mildą ir Karolį bei Indrę ir Simoną, prašydami Viešpaties globos, priėmus Santuokos sakramentą.

Šventojo Tėvo intencija rugpjūčio mėnesiui: už smulkiuosius ir vidutinius verslininkus, labai paveiktus ekonominės bei socialinės krizės, kad rastų reikiamų priemonių tęsti veiklai ir tarnauti savo bendruomenėms.

Šventoji valanda – ketvirtadieniais 20-21 val. Švč. Sakramento adoracija tyloje kartu su broliais.
Šventoji valanda – tai laikas, kai Jėzus meldėsi Getzemanėje prieš savo kančią,
prašydamas mokinius kartu budėti maldoje.

Rugpjūčio 20 d. Šv. Bernardas, abatas, Bažnyčios mokytojas.

MELSKIMĖS UŽ PAŠAUKIMUS Į KUNIGYSTĘ IR VIENUOLYSTĘ ŠV. JONO ŠEIMAI
Kviečiame melstis už pašaukimus į šv. Jono bendruomenę, kad jaunimas atsilieptų į Jėzaus kvietimą kunigystei ir vienuoliniam gyvenimui.

BETA KURSAS
Rugsėjo 11 d. prasideda Beta kursas mūsų vienuolyne. Tai tikintiesiems skirtas tikėjimo žinių ir asmeninio santykio su Dievu gilinimo ir atradimo kursas, skirtas baigusiems Alfa kursą ir kitiems, kurie nori daugiau sužinoti apie tikėjimo tiesas, augti dvasioje. Beta kursas trunka 2 metus ir turi dvi savaitgalio išvykstamąsias rekolekcijas, po vieną per metus. Temas atskleis broliai joanitai. Dalyvio auka 25 EUR už vienus metus (savaitgalio rekolekcijos neįskaičiuotos). Būtina išankstinė registracija: forms.gle/FekT5cSESXebgeHM8

Daugiau informacijos: joanitai.org/beta-kursas, joanitai.beta@gmail.com arba 8 699 48355

ŠV. MIŠIOS VAIKAMS, PRADEDANTIEMS NAUJUS MOKSLO METUS
Rugsėjo 4 d. 12 val. kviečiame vaikus ir jų tėvelius į šv. Mišias, kuriose kartu melsimės už vaikus, pradedančius naujus mokslo metus. Ypatingai kviečiame pradinukus ir būsimus pirmokus, kurie dar nedrąsiais žingsniais pradeda šią mokslo kelionę. Šv. Mišių pabaigoje bus suteikiamas ypatingas palaiminimas vaikams, o po jų bus pašventintos ir jūsų atsineštos mokymosi priemonės.

PAGALBOS PRAŠYMAS
Visus galinčius skirti nors pusvalandį savo laiko per savaitę, kviečiame prisidėti prie vienuolyno, bažnyčios ar sodo tvarkymo. Susisiekite su br. Jurgiu (+370 600 87 627)

RINKLIAVA
Prie rinkliavos galima prisidėti broliams pervedus internetu:
Juridinis pavadinimas:  Šv. Jono kongregacijos Vilniaus vienuolynas
Juridinis kodas: 192060790    Bankas: SEB
Sąskaitos numeris: LT70 7044 0600 0120 8428