Skelbimai. Birželio 27 – liepos 3 d.

LITURGIJA VASAROS METU
Antradienį, trečiadienį, penktadienį – 18.30 val., šeštadienį – 11:30 val.
Sekmadienį  – 10.00, 12.00 (lietuvių k.) ir 18:30 val (lenkų k.)
Išpažinčių klausoma prieš kiekvienas šv. Mišias ir
šeštadieniais 18.30-19.30 val.

Baigėsi Velykų laikas, katalikams privalomai velykinei išpažinčiai atlikti ir šv. Komunijai priimti laikas pratęstas iki šv. Petro ir Pauliaus šventės, birželio 29 d.

Birželio mėnuo skiriamas Švč. Jėzaus Širdies garbinimui. Pamaldumas Švenčiausiajai Širdžiai – ypatinga pamaldumo Jėzui forma. Švenčiausiosios Širdies pamaldumas – tai pamaldumas garbingajai Jėzaus Kristaus Širdžiai, kuri atspindi ir primena Jėzaus meilę mums, Jo jautrumą ir gerumą. Galime sakyti ir taip – tai pamaldumas Jėzaus Kristaus Meilei, apie kurią primena ir kurią atspindi Jo Širdis. Širdis vaizduojama sužeista, o matoma žaizda primena mums apie nematomą Jo meilės žaizdą.

Šventojo Tėvo intencija birželio mėnesiui: meldžiame už viso pasaulio krikščioniškas šeimas, kad savo kasdieniame gyvenime jos įkūnytų bei patirtų besąlygišką meilę ir šventumą.

Šventoji valanda – ketvirtadieniais 20-21 val. Švč. Sakramento adoracija tyloje kartu su broliais.
Šventoji valanda – tai laikas, kai Jėzus meldėsi Getzemanėje prieš savo kančią,
prašydamas mokinius kartu budėti maldoje.

Birželio 28 d. Šv. Ireniejus, vyskupas, kankinys
Birželio 29 d. Šv. Petras ir Paulius, apaštalai
Liepos 2 d. Švč. Mergelė Marija, Šeimų Karalienė

NUOLATINĖ ADORACIJA
Įeinant bažnyčios kairėje rasite adoracijos koplyčią, kurioje vyksta nenutrūkstama malda dieną ir naktį ir galima asmeniškai pasimelsti. Ateinant 21-7 val. reikia užsirašyti. Ieškome nuolatinių adoruotojų šiomis valandomis:

  • iš sekmadienio į pirmadienį nakties laiku nuo 2 iki 4 val. (vasarai)
  • iš trečiadienio į ketvirtadienį nakties laiku nuo 23 iki 24 val. (vasarai)

Yra galimybė nakvoti vienuolyne. Norinčius įsipareigoti kviečiame susisiekti su atsakingaisiais Norinčius įsipareigoti kviečiame susisiekti su atsakingaisiais naktine.adoracija@gmail.com

DRAUGYSTĖ SU UKRAINIEČIAIS
Mūsų bendruomenė ir Vilniaus arkivyskupijos Caritas siekia prisidėti prie Ukrainos žmonių sklandesnio integravimosi visuomenėje. Tad kviečiame ir jus, norinčius padėti ukrainiečiams, apsistojusiems Vilniuje, palaikyti ryšį ir megzti draugiškus santykius, suteikti reikalingą administracinę ar komunikacinę pagalbą, pasiūlyti laisvalaikio veiklą bei suteikti jiems paprastą žmogišką priėmimą. Ši pagalba ypatingai reikalinga tiems, kurie apgyvendinti ne šeimose.

Jeigu norėtumėte prisidėti prie šios iniciatyvos pagal savo galimybes ir gyvenimo ritmą, kviečiame užpildyti anketą ir pateikti savo kontaktus, juos perduosime organizacijai „Vilniaus arkivyskupijos Caritas“. Anketą rasite  joanitai.org/2022/04/22/draugyste-su-ukrainieciu-zmonemis/

TARNYSTĖ PABRADĖJE – SU PRIEGLOBSČIO PRAŠANČIAIS ŽMONĖMIS
Br. Elijas kviečia prisijungti prie savanorių komandos, kuri savo gailestingumo darbais – aplankyti kalinį ir už
jį/su juo pasimelsti – padeda Pabradėje gyvenantiems ir prieglobsčio prašantiems žmonėms. Br. Elijas į Pabradę vyksta kartą ar du kiekvieną savaitgalį:

  • Šeštadienį vyksta šv. Mišios su katalikais ir šlovinimas (afrikietiškas, nuostabus!), taip pat yra galimybė prisijungti prie s. Benediktos Rollin, kuri veda lectio divina, arba prie „laiko su Marija“ (mokymas, pasidalijimas ir rožinis);
  • Sekmadienį 12:30-13:30 ir 16:30-17:30 dalinamas maistas, o 13:30-16:30 galima prisijungti prie katalikų ir evangelikų šlovinimo arba kitų veiklų.

Būtų idealu, jeigu turėtumėte savo transporto priemonę ir kalbėtumėte prancūziškai, bet yra galimybė tarnystėje dalyvauti keliese – bent vienas savanoris, kuris vairuoja, ir bent vienas savanoris, kuris kalba prancūziškai 🙂

Lauksime jūsų! Susidomėjus šia tarnyste, kreipkitės į br. Eliją (br.elijas@joanitai.org, +37067885457).

RINKLIAVA
Prie rinkliavos galima prisidėti broliams pervedus internetu:
Juridinis pavadinimas:  Šv. Jono kongregacijos Vilniaus vienuolynas
Juridinis kodas: 192060790    Bankas: SEB