Skelbimai. Birželio 13-19 d.

LITURGIJA
Antradienį, trečiadienį, penktadienį – 18.30 val., šeštadienį – 11:30 val.
Sekmadienį  – 10.00, 12.00 (lietuvių k.) ir 18:30 val (lenkų k.)

Baigėsi Velykų laikas, katalikams privalomai velykinei išpažinčiai atlikti ir šv. Komunijai priimti laikas pratęstas
iki šv. Petro ir Pauliaus šventės, birželio 29 d.

Birželio mėnuo skiriamas Švč. Jėzaus Širdies garbinimui. Pamaldumas Švenčiausiajai Širdžiai – ypatinga pamaldumo Jėzui forma. Švenčiausiosios Širdies pamaldumas – tai pamaldumas garbingajai Jėzaus Kristaus Širdžiai, kuri atspindi ir primena Jėzaus meilę mums, Jo jautrumą ir gerumą. Galime sakyti ir taip – tai pamaldumas Jėzaus Kristaus Meilei, apie kurią primena ir kurią atspindi Jo Širdis. Širdis vaizduojama sužeista, o matoma žaizda primena mums apie nematomą Jo meilės žaizdą.

Šventojo Tėvo intencija birželio mėnesiui: meldžiame už viso pasaulio krikščioniškas šeimas, kad savo kasdieniame gyvenime jos įkūnytų bei patirtų besąlygišką meilę ir šventumą.

Išpažinčių klausoma prieš kiekvienas šv. Mišias ir šeštadieniais 18.30-19.30 val.

Šventoji valanda – ketvirtadieniais 20-21 val. Švč. Sakramento adoracija tyloje kartu su broliais.
Šventoji valanda – tai laikas, kai Jėzus meldėsi Getzemanėje prieš savo kančią,
prašydamas mokinius kartu budėti maldoje.

Birželio 13 d. Šv. Antanas Paduvietis, kunigas, Bažnyčios mokytojas
Birželio 14 d. Pal. Teofilius Matulionis, vyskupas, kankinys. Po 18.30 val. šv. Mišių kviečiame kartu sukalbėti pal. Teofiliaus litaniją ir pasimelsti prie bažnyčioje esančių relikvijų.
Birželio 19 d. Švč. Kristaus Kūnas ir Kraujas, Devintinės

DEVINTINIŲ PROCESIJA
Birželio 19 d., bus švenčiamos Devintinės – Švč. Kristaus Kūnas ir Kraujas. Šios iškilmės proga 13.30 val. nuo Arikikatedros iki Aušros Vartų vyks eucharistinė procesija. Kviečiame dalyvauti ir kartu liudyti meilę Eucharistiniam Jėzui. Procesija baigsis apie 15 val.

NUOLATINĖ ADORACIJA
Ieškome adoruotojų iš sekmadienio į pirmadienį nakties laiku nuo 2 iki 4 val. (vasarai). Yra galimybė nakvoti vienuolyne. Norinčius įsipareigoti kviečiame susisiekti su atsakingaisiais naktine.adoracija@gmail.com

DRAUGYSTĖ SU UKRAINIEČIAIS
Mūsų bendruomenė ir Vilniaus arkivyskupijos Caritas siekia prisidėti prie Ukrainos žmonių sklandesnio integravimosi visuomenėje. Tad kviečiame ir jus, norinčius padėti ukrainiečiams, apsistojusiems Vilniuje, palaikyti ryšį ir megzti draugiškus santykius, suteikti reikalingą administracinę ar komunikacinę pagalbą, pasiūlyti laisvalaikio veiklą bei suteikti jiems paprastą žmogišką priėmimą. Ši pagalba ypatingai reikalinga tiems, kurie apgyvendinti ne šeimose.

Jeigu norėtumėte prisidėti prie šios iniciatyvos pagal savo galimybes ir gyvenimo ritmą, kviečiame užpildyti anketą ir pateikti savo kontaktus, juos perduosime organizacijai „Vilniaus arkivyskupijos Caritas“. Anketą rasite  joanitai.org/2022/04/22/draugyste-su-ukrainieciu-zmonemis/

TARNYSTĖ PABRADĖJE – SU PRIEGLOBSČIO PRAŠANČIAIS ŽMONĖMIS
Br. Elijas kviečia prisijungti prie savanorių komandos, kuri savo gailestingumo darbais – aplankyti kalinį ir už
jį/su juo pasimelsti – padeda Pabradėje gyvenantiems ir prieglobsčio prašantiems žmonėms. Br. Elijas į Pabradę vyksta kartą ar du kiekvieną savaitgalį:

  • Šeštadienį vyksta šv. Mišios su katalikais ir šlovinimas (afrikietiškas, nuostabus!), taip pat yra galimybė prisijungti prie s. Benediktos Rollin, kuri veda lectio divina, arba prie „laiko su Marija“ (mokymas, pasidalijimas ir rožinis);
  • Sekmadienį 12:30-13:30 ir 16:30-17:30 dalinamas maistas, o 13:30-16:30 galima prisijungti prie katalikų ir evangelikų šlovinimo arba kitų veiklų.

Būtų idealu, jeigu turėtumėte savo transporto priemonę ir kalbėtumėte prancūziškai, bet yra galimybė tarnystėje dalyvauti keliese – bent vienas savanoris, kuris vairuoja, ir bent vienas savanoris, kuris kalba prancūziškai 🙂

Lauksime jūsų! Susidomėjus šia tarnyste, kreipkitės į br. Eliją (br.elijas@joanitai.org, +37067885457).

PAGALBOS PRAŠYMAS
Visus galinčius skirti nors pusvalandį savo laiko per savaitę, kviečiame prisidėti prie vienuolyno, bažnyčios ar sodo tvarkymo. Susisiekite su br. Jurgiu (+370 600 87 627)

PADĖKA
Dėkojame už jūsų aukas surinktas Šeštinių sekmadienį Bažnyčios komunikacijos veiklai ir priemonėms išklaikyti, buvo surinkti 1275,5 eur. Taip pat nuoširdžiai dėkojame už jūsų pagalbą, aukas ir maldas Ukrainos žmonėms, šiuo metu Ukrainai surinkti 4628,94 eur. jūsų aukų!

RINKLIAVA
Prie rinkliavos galima prisidėti broliams pervedus internetu:
Juridinis pavadinimas:  Šv. Jono kongregacijos Vilniaus vienuolynas
Juridinis kodas: 192060790    Bankas: SEB
Sąskaitos numeris: LT70 7044 0600 0120 8428