Skelbimai. Gegužės 23-29 d.

LITURGIJA
Antradienį, trečiadienį, penktadienį – 18.30 val., šeštadienį – 11:30 val.
Sekmadienį  – 10.00, 12.00 (lietuvių k.) ir 18:30 val (lenkų k.)

Gegužės mėnesį ypatingai meldžiamės Švč. Mergelei Marijai, kuri mus moko priimti ir medituoti Dievo Žodį, priimkime Ją kaip Jėzaus ir mūsų visų Motiną.

Šio mėnesio šiokiadieniais po šv. Mišių melsimės Švč. Mergelės Marijos litaniją, pavesdami jos globai Ukrainą
ir taiką pasaulyje.

Šventojo Tėvo intencija gegužės mėnesiui: Melskimės už pilnatvei pašauktus jaunuolius, kad Marija jiems taptų klausymo, gilaus atpažinimo, tikėjimo drąsos ir atsidavimo tarnystei pavyzdžiu.

Išpažinčių klausoma prieš kiekvienas šv. Mišias ir šeštadieniais 18.30-19.30 val.

Šventoji valanda – ketvirtadieniais 20-21 val. Švč. Sakramento adoracija tyloje kartu su broliais. Šventoji valanda – tai laikas, kai Jėzus meldėsi Getzemanėje prieš savo kančią, prašydamas mokinius kartu budėti maldoje.

Gegužės 26 d. Šv. Pilypas Neris, kunigas
Gegužės 29 d. Kristaus Žengimas į dangų (šeštinės)

MALDOS VAKARAS
Gegužės 28 d., šeštadienį, kviečiame susitikti Švč. Sakramento prieglobstyje, maldoje ir giesmėje. Nuo 20.15 val.vyks Švč. Sakramento adoracija su šlovinimo giesmėmis, bus galimybė prieiti išpažinties bei užtarimo maldos.

SUTVIRTINIMO SAKRAMENTAS
Birželio 4 d., šeštadienį, 9.30 val. mūsų bažnyčioje bus teikiamas Sutvirtinimo sakramentas. Birželio 2 d. vyks maldos vakaras su išpažintimis. Laukia didelė ir graži šventė, tad kviečiame melstis už šiuos sutvirtinamuosius bei jų šeimas, kad Šventoji Dvasia įkvėptų drąsos žengiant tikėjimo keliu.

DRAUGYSTĖ SU UKRAINIEČIAIS
Mūsų bendruomenė ir Vilniaus arkivyskupijos Caritas siekia prisidėti prie Ukrainos žmonių sklandesnio integravimosi visuomenėje. Tad kviečiame ir jus, norinčius padėti ukrainiečiams, apsistojusiems Vilniuje, palaikyti ryšį ir megzti draugiškus santykius, suteikti reikalingą administracinę ar komunikacinę pagalbą, pasiūlyti laisvalaikio veiklą bei suteikti jiems paprastą žmogišką priėmimą. Ši pagalba ypatingai reikalinga tiems, kurie apgyvendinti ne šeimose.

Jeigu norėtumėte prisidėti prie šios iniciatyvos pagal savo galimybes ir gyvenimo ritmą, kviečiame užpildyti anketą ir pateikti savo kontaktus, juos perduosime organizacijai „Vilniaus arkivyskupijos Caritas“. Anketą rasite  joanitai.org/2022/04/22/draugyste-su-ukrainieciu-zmonemis/

TARNYSTĖ PABRADĖJE – SU PRIEGLOBSČIO PRAŠANČIAIS ŽMONĖMIS
Br. Elijas kviečia prisijungti prie savanorių komandos, kuri savo gailestingumo darbais – aplankyti kalinį ir už
jį/su juo pasimelsti – padeda Pabradėje gyvenantiems ir prieglobsčio prašantiems žmonėms. Br. Elijas į Pabradę vyksta kartą ar du kiekvieną savaitgalį:

  • Šeštadienį vyksta šv. Mišios su katalikais ir šlovinimas (afrikietiškas, nuostabus!), taip pat yra galimybė prisijungti prie s. Benediktos Rollin, kuri veda lectio divina, arba prie „laiko su Marija“ (mokymas, pasidalijimas ir rožinis);
  • Sekmadienį 12:30-13:30 ir 16:30-17:30 dalinamas maistas, o 13:30-16:30 galima prisijungti prie katalikų ir evangelikų šlovinimo arba kitų veiklų.

Būtų idealu, jeigu turėtumėte savo transporto priemonę ir kalbėtumėte prancūziškai, bet yra galimybė tarnystėje dalyvauti keliese – bent vienas savanoris, kuris vairuoja, ir bent vienas savanoris, kuris kalba prancūziškai 🙂

Lauksime jūsų! Susidomėjus šia tarnyste, kreipkitės į br. Eliją (br.elijas@joanitai.org, +37067885457).

ŠVĘSTAS VANDUO
Bažnyčios tambūre galite rasti švęsto vandens buteliukų, į kuriuos galite įsipilti švęsto vandens ir parsinešti namo, bei indų, skirtų laikyti švęstą vandenį namuose. Už įgyvendinimą esame labai dėkingi Živilei, Nerijui, Daliai, Nadeždai, Kęstučiui, Godai ir Nikodemui!

PAGALBOS PRAŠYMAS
Visus galinčius skirti nors pusvalandį savo laiko per savaitę, kviečiame prisidėti prie vienuolyno, bažnyčios ar sodo tvarkymo. Susisiekite su br. Jurgiu (+370 600 87 627)

RINKLIAVA
Prie rinkliavos galima prisidėti broliams pervedus internetu:
Juridinis pavadinimas:  Šv. Jono kongregacijos Vilniaus vienuolynas
Juridinis kodas: 192060790    Bankas: SEB
Sąskaitos numeris: LT70 7044 0600 0120 8428