Skelbimai spalio 03-10 d.

LITURGIJA
Antradienį, trečiadienį, penktadienį – 18.30 val., šeštadienį – 11:30 val.
Sekmadienį  – 10.00, 12.00 (lietuvių k.) ir 18:30 val (lenkų k.)
Šv. Mišiose galite dalyvauti ir www.youtube.com/Joanitai

Išpažinčių klausoma prieš kiekvienas šv. Mišias ir šeštadieniais 18.30-19.30 val.
Švč. Sakramento adoracija bažnyčioje antradieniais, trečiadieniais,
penktadieniais 17:30 val.

Šventoji valanda – ketvirtadieniais 20-21 val. bažnyčioje Švč. Sakramento adoracija tyloje kartu su broliais. Šventoji valanda – tai laikas, kai Jėzus meldėsi Getzemanėje prieš savo kančią, prašydamas mokinius kartu budėti maldoje.

Spalio 4 d. Šv. Pranciškus Asyžietis, vienuolis
Spalio 5 d. Šv. Faustina Kovalska, vienuolė
Spalio 7 d. Rožinio Švč. Mergelė Marija

Spalio mėnuo skiriamas Švč. Mergelės Marijos Rožiniui, tad po šv. Mišių kviečiame kartu melstis vieną Rožinio dalį.

Šventojo Tėvo intencija spalio mėnesiui: Melskimės, kad visi pakrikštytieji įsitrauktų į evangelizaciją ir būtų pasirengę misijai, liudydami Evangelijos pripildytą gyvenimą.

KVIEČIAME REGISTRUOTIS Į PASIRUOŠIMUS SAKRAMENTAMS:

 • Pasiruošimas Pirmajai šv. Komunijai
 • Jaunimo pasiruošimas Sutvirtinimo sakramentui
 • Suaugusiųjų pasiruošimas Sutvirtinimo sakramentui
 • Sužadėtinių kursai

Daugiau informacijos ir registracijos mūsų svetainėje: www.joanitai.org/sakramentai/

JAUNIMO PASIRUOŠIMAS SUTVIRTINIMO SAKRAMENTUI
Kviečiame 15-25 metų jaunimą registruotis į pasiruošimą Sutvirtinimo sakramentui mūsų vienuolyne. Pasiruošimo laikas skirtas gilinimuisi į tikėjimo tiesas ir sąmoningam Šventosios Dvasios priėmimui į savo gyvenimą per Sutvirtinimo sakramentą.

Pirmasis susitikimas lapkričio 7 d. Vilniaus Išganytojo bažnyčioje (Antakalnio g. 27) po 12 val. šv. Mišių. Visi susitikimai vyks sekmadieniais po 12 val. šv. Mišių. Registracija www.joanitai.org/sutvirtinimas-jaunimui/

SUAUGUSIŲJŲ PASIRUOŠIMAS SUTVIRTINIMO SAKRAMENTUI
Kviečiame registruotis į pasiruošimą suaugusiųjų Sutvirtinimo sakramentui mūsų bažnyčioje. Pasiruošimas prasideda 2021 m. lapkričio 8 d., 19 val., Išganytojo bažnyčioje (Antakalnio g. 27), I a. šv. Jono menėje. Visi susitikimai vyks pirmadieniais 19.00-20.30 val.

ADORACIJA VAIKAMS
Kviečiame vaikus į Švč. Sakramento adoraciją penktadieniais 17 val. Adoracija vaikams vyks Marijos namų koplyčioje (III aukšte). Tai nuostabi proga vaikams priartėti prie Švenčiausiojo Sakramento, kartu su katechete Indre Aušrotiene vaikai galės giliau išgyventi adoracijos maldą. Registracija čia.

SUŽADĖTINIŲ KURSAI
Renkame naują sužadėtinių kurso grupę – pirmasis susitikimas įvyks 2021 m. spalio 16 d., šeštadienį, 10.00 val. Daugiau informacijos ir registracija: sužadėtinių kursai

VĖLINIŲ OKTAVA LAPKRIČIO 1-8 D.
Kviečiame visus kartu paminėti maldų už mirusius aštuondienį. Į zakristiją jau galite atnešti vokus su mirusiųjų artimųjų vardais. Taip pat mirusiųjų vardus galite atsiųsti el. paštu vilnius@joanitai.org

Visą Vėlinių aštuondienį, lapkričio 1 – 8 d., visos šv. Mišios bus aukojamos jūsų intencijomis.
Lapkričio 1 d. šv. Mišios 10 ir 12 val.;
Lapkričio 2 d. šv. Mišios 7:30, 12:00 ir 18:30.
Lapkričio 3-5 d. šv. Mišios 18:30;
Lapkričio 6 d. šv. Mišios 11:30 val;
Lapkričio 7 d. 10, 12 (LT) ir 18:30 (PL);
Lapkričio 8 d. šv. Mišios 18:30.

PASKAITŲ CIKLAS „ĮŽENGIMAS Į APOKALIPSĘ“
Spalio 22-23 d. mūsų bažnyčioje vyks paskaitų ciklas „Įžengimas į apokalipsę“ su šv. Jono kongregacijos broliu Alain-Marie de Lassus. Šis brolis yra bažnyčios teologijos daktaras, besigilinantis ir rašantis apie Apreiškimą Jonui. Todėl visus besidominčius Šventojo Rašto tekstais ir norinčius giliau pažinti Apreiškimą Jonui kviečiame užsiregistruoti ir naujai atverti žvilgsnį į vieną sunkiausiai suprantamų Šventojo Rašto tekstų. Registracijos nuoroda: https://forms.gle/PUyUTK7kDCJqPrFP7

ALFA KURSAI MŪSŲ VIENUOLYNE
Pradedame registraciją į Alfą jaunimui ir Alfa 30+ kursus. Kursai skirti visiems – tiek netikintiems, tiek tikintiems, norintiems labiau pažinti krikščionybę ir jos tiesas. Tai puiki galimybė išgirsti įvairių lektorių pranešimus krikščioniškomis temomis, neformalioje aplinkoje pasidalinti savo mintimis, sutikti bendraminčių ir kartu ieškoti atsakymų į svarbiausius gyvenimo ir tikėjimo klausimus.

Alfa jaunimui trečiadieniais, 18.30 val. Vilniaus Išganytojo bažnyčioje (šv. Jono Teologo vienuolyne, Antakalnio g. 27), šv. Jono Pauliaus II salėje (II aukšte).
Alfa 30+ kursai ketvirtadieniais, 18.20 val. Vilniaus Išganytojo bažnyčioje (šv. Jono Teologo vienuolyne, Antakalnio g. 27), šv. Jono Pauliaus II salėje (II aukšte).

Daugiau informacijos:
– Alfa jaunimui – joanitai.org/alfa-jaunimui/
Alfa jaunimui REGISTRACIJOS ANKETA
– Alfa 30+ – joanitai.org/alfa-kursas-suaugusiems/
Alfa 30+ REGISTRACIJOS ANKETA

KVIEČIAME VAIKUS IR PAAUGLIUS PATARNAUTI
Spalio 10, 11:15 val. kviečiame berniukus, norinčius patarnauti ir jų tėvelius į susitikimą, kuris prasidės brolių koplyčioje, o po maldos persikels į Jono Pauliaus II salę, II aukšte.

Jei norite, kad Jūsų vaikas mokytųsi aktyviau dalyvauti šv. Mišiose, kviečiame prisijungti į mažųjų patarnautojų veiklą. Altoriaus patarnavimai, draugų būrys ir mokymai, tikimės, padės Jūsų vaikui susipažinti su Bažnyčios turtais. Kreiptis į br. Eliją, el. paštas: br.elijas@joanitai.org; tel. nr. 867885457

SAVANORYSTĖS IR VEIKLOS VIENUOLYNE
Kviečiame prisidėti prie vienuolyno veiklų:

 • Išganytojo bažnyčios choras, vad. Nikodemas, el. paštas: nikas.lukse@gmail.com
 • Choras Psallite, vad. Laurynas Adomonis, el. paštas: adamonis.laurynas@gmail.com
 • Šeimų choras, Ramunė, el. paštas: ramune413@gmail.com
 • Jeigu yra žmonių, kuriems artimos charizmatinės giesmės, ar norite gilintis į šlovinimo maldą, kviečiame burtis į grupelę kartu su Gediminu. Susidomėję, susisiekite su Gediminu tel. nr. 8 625 37196, el. paštu gediminas.ivaskevicius@gmail.com
 • Nuolatinė adoracija:
 • Alfa kursai:
 • Kviečiame savanoriauti sužadėtinių kursuose, koordinuojant grupeles. Br. Jurgis, nr. +370 600 87 627
 • Bažnyčios ir vienuolyno tvarkymas, br. Jurgis, tel. nr. +370 600 87 627
 • Sodo tvarkymas, br. Dismas, tel. nr. +370 641 66 329
 • Jei turite tokį talentą, broliai su džiaugsmu laukia pagalbos ruošiant sekmadienio pietus broliams, br. Jurgis,
  nr. +370 600 87 627

MALDOS GRUPELĖS
Mūsų vienuolyne vyksta įvairios maldos grupelės, kviečiame prisijungti:

BENRUOMENĖ „KELIONĖ“ KVIEČIA Į MOKINYSTĖS KELIONĘ
Sielovados bendruomenė  „Kelionė“  kviečia  registruotis į programą „Mokinystės kelionė“. 20 kassavaitinių susitikimų programa skirta bet kuriam asmeniui, pasiruošusiam atvirai dalytis patiriamais gyvenimo sunkumais ir trokštančiam pagilinti savo santykį su Jėzumi. Tai kelionė išgyvenantiems sunkumus santykių, lytiškumo ar tapatumo srityse. Registracija iki 2021 m. spalio 10 d. Daugiau info: www.kelione.org/mokinystes-kelione/

RINKLIAVA
Prie rinkliavos galima prisidėti broliams pervedus internetu:
Juridinis pavadinimas:  Šv. Jono kongregacijos Vilniaus vienuolynas
Juridinis kodas: 192060790
Bankas: SEB
Sąskaitos numeris: LT70 7044 0600 0120 8428