Skelbimai rugsėjo 27 – spalio 3 d.

LITURGIJA
Antradienį, trečiadienį, penktadienį – 18.30 val., šeštadienį – 11:30 val.
Sekmadienį  – 10.00, 12.00 (lietuvių k.) ir 18:30 val (lenkų k.)
Šv. Mišiose galite dalyvauti ir www.youtube.com/Joanitai

Išpažinčių klausoma prieš kiekvienas šv. Mišias ir šeštadieniais 18.30-19.30 val.
Švč. Sakramento adoracija bažnyčioje antradieniais, trečiadieniais,
penktadieniais 17:30 val. Ketvirtadieniais 20-21 val. vyksta šventoji valanda su Švč. Sakramentu bažnyčioje, primenanti mums Jėzaus maldą Getzemanėje, Alyvų sode.

Rugsėjo 27 d. Šv. Vincentas Paulietis, kunigas
Rugsėjo 29 d. Šv. Mykolas, Gabrielius ir Rapolas, arkangelai
Rugsėjo 30 d. Šv. Jeronimas, kunigas, Bažnyčios mokytojas
Spalio 1 d. Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresė, mergelė, Bažnyčios mokytoja
Spalio 2 d. Šv. Angelai Sargai

Spalio mėnuo skiriamas Švč. Mergelės Marijos Rožiniui.
Šventojo Tėvo intencija spalio mėnesiui: Melskimės, kad visi pakrikštytieji įsitrauktų į evangelizaciją ir būtų pasirengę misijai, liudydami Evangelijos pripildytą gyvenimą.

ADORACIJA VAIKAMS
Kviečiame vaikus į Švč. Sakramento adoraciją penktadieniais 17 val. Adoracija vaikams vyks Marijos namų koplyčioje (III aukšte). Tai nuostabi proga vaikams priartėti prie Švenčiausiojo Sakramento, kartu su katechete Indre Aušrotiene vaikai galės giliau išgyventi adoracijos maldą. Pirmasis susitikimas jau spalio 1 d, registracija čia.

PASKAITŲ CIKLAS „ĮŽENGIMAS Į APOKALIPSĘ“
Spalio 22-23 d. mūsų bažnyčioje vyks paskaitų ciklas „Įžengimas į apokalipsę“ su šv. Jono kongregacijos broliu Alain-Marie de Lassus. Šis brolis yra bažnyčios teologijos daktaras, besigilinantis ir rašantis apie Apreiškimą Jonui. Todėl visus besidominčius Šventojo Rašto tekstais ir norinčius giliau pažinti Apreiškimą Jonui kviečiame užsiregistruoti ir naujai atverti žvilgsnį į vieną sunkiausiai suprantamų Šventojo Rašto tekstų. Registracijos nuoroda: https://forms.gle/PUyUTK7kDCJqPrFP7

PASIRUOŠIMAS SUAUGUSIŲJŲ SUTVIRTINIMO SAKRAMENTUI
Pradedame registraciją į pasiruošimą suaugusiųjų Sutvirtinimo sakramentui. Per Sutvirtinimo sakramentą esame pripildyti ir sutvirtinti Šventosios Dvasios jėga.

Sutvirtinimas atbaigia Krikšto malonę; tai sakramentas, kuriuo suteikiama Šventoji Dvasia, kad būtume dar giliau įskiepyti dieviškoje įvaikystėje, tvirčiau suvienyti su Kristumi, tobuliau sujungti su Bažnyčia, aktyviau įtraukti į jos misiją ir Jos padedami krikščionių tikėjimą liudytume žodžius lydinčiais darbais. (KBK 1285)

REGISTRACIJOS ANKETA

SUŽADĖTINIŲ KURSAI
Renkame naują sužadėtinių kurso grupę – pirmasis susitikimas įvyks 2021 m. spalio 16 d., šeštadienį, 10.00 val. Daugiau informacijos ir registracija: sužadėtinių kursai

ALFA KURSAI MŪSŲ VIENUOLYNE
Pradedame registraciją į Alfą jaunimui ir Alfa 30+ kursus. Kursai skirti visiems – tiek netikintiems, tiek tikintiems, norintiems labiau pažinti krikščionybę ir jos tiesas. Tai puiki galimybė išgirsti įvairių lektorių pranešimus krikščioniškomis temomis, neformalioje aplinkoje pasidalinti savo mintimis, sutikti bendraminčių ir kartu ieškoti atsakymų į svarbiausius gyvenimo ir tikėjimo klausimus.

Alfa jaunimui prasidės nuo rugsėjo 22 d. (trečiadieniais), 18.30 val. Vilniaus Išganytojo bažnyčioje (šv. Jono Teologo vienuolyne, Antakalnio g. 27), šv. Jono Pauliaus II salėje (II aukšte).
Alfa 30+ kursai vyks nuo rugsėjo 23 d. (ketvirtadieniais), 18.20 val. Vilniaus Išganytojo bažnyčioje (šv. Jono Teologo vienuolyne, Antakalnio g. 27), šv. Jono Pauliaus II salėje (II aukšte).

Daugiau informacijos:
– Alfa jaunimui – joanitai.org/alfa-jaunimui/
Alfa jaunimui REGISTRACIJOS ANKETA
– Alfa 30+ – joanitai.org/alfa-kursas-suaugusiems/
Alfa 30+ REGISTRACIJOS ANKETA

KVIEČIAME VAIKUS IR PAAUGLIUS PATARNAUTI
Jei norite, kad Jūsų vaikas mokytųsi aktyviau dalyvauti šv. Mišiose, kviečiame prisijungti į mažųjų patarnautojų veiklą. Altoriaus patarnavimai, draugų būrys ir mokymai, tikimės, padės Jūsų vaikui susipažinti su Bažnyčios turtais. Kreiptis į br. Eliją, el. paštas: br.elijas@joanitai.org; tel. nr. 867885457

SAVANORYSTĖS IR VEIKLOS VIENUOLYNE
Kviečiame prisidėti prie vienuolyno veiklų:

 • Išganytojo bažnyčios choras, vad. Nikodemas, el. paštas: nikas.lukse@gmail.com
 • Choras Psallite, vad. Laurynas Adomonis, el. paštas: adamonis.laurynas@gmail.com
 • Šeimų choras, Ramunė, el. paštas: ramune413@gmail.com
 • Jeigu yra žmonių, kuriems artimos charizmatinės giesmės, ar norite gilintis į šlovinimo maldą, kviečiame burtis į grupelę kartu su Gediminu. Susidomėję, susisiekite su Gediminu tel. nr. 8 625 37196, el. paštu gediminas.ivaskevicius@gmail.com
 • Nuolatinė adoracija:
 • Alfa kursai:
 • Kviečiame savanoriauti sužadėtinių kursuose, koordinuojant grupeles. Br. Jurgis, nr. +370 600 87 627
 • Bažnyčios ir vienuolyno tvarkymas, br. Jurgis, tel. nr. +370 600 87 627
 • Sodo tvarkymas, br. Dismas, tel. nr. +370 641 66 329
 • Jei turite tokį talentą, broliai su džiaugsmu laukia pagalbos ruošiant sekmadienio pietus broliams, br. Jurgis,
  nr. +370 600 87 627

MALDOS GRUPELĖS
Mūsų vienuolyne vyksta įvairios maldos grupelės, kviečiame prisijungti:

RINKLIAVA
Prie rinkliavos galima prisidėti broliams pervedus internetu:
Juridinis pavadinimas:  Šv. Jono kongregacijos Vilniaus vienuolynas
Juridinis kodas: 192060790
Bankas: SEB
Sąskaitos numeris: LT70 7044 0600 0120 8428