Paskaitų ciklas „Įžengimas į apokalipsę“


Spalio 22-23 d. mūsų bažnyčiojevyks paskaitų ciklas „Įžengimas į apokalipsę“ su šv. Jono kongregacijos broliu Alain-Marie de Lassus. Šis brolis yra bažnyčios teologijos daktaras, besigilinantis ir rašantis apie apokalipsę (Apreiškimą Jonui). Jis dėsto Šventąjį Raštą bei teologiją kongregacijos formacijos namuose Rimonte, Prancūzijoje, yra išleidęs aštuonias knygas, kelios jų išverstos į kitas kalbas. Apokalipsės knyga per šv. Joną mums yra duota Dievo, kad maitintų mūsų kasdienę viltį, padėtų atpažinti Dievo vedimą kasdienybėje ir budriai laukti Jėzaus atėjimo. Brolis Alain-Marie de Lassus yra geras šios srities specialistas, todėl visus besidominčius Šventojo Rašto tekstais ir norinčius giliau pažinti Apreiškimą Jonui kviečiame užsiregistruoti ir naujai atverti žvilgsnį į vieną sunkiausiai suprantamų Šventojo Rašto tekstų.


Siekiant giliau išgyventi paskaitų ciklą, siūlome jums pasirinkti patogų formatą:
1. Rekolekcijos Marijos namuose ir malda kartu su broliais. Apsigyvenant Marijos namuose reikalingas galimybių pasas.
2. Paskaitos + šeštadienio pietūs. Pietaujant Marijos namuose reikalingas galimybių pasas.
3. Tik paskaitos arba paskaitos nuotoliniu būdu. Galimybių pasas nėra reikalingas.