Skelbimai rugsėjo 20-26 d.

LITURGIJA
Antradienį, trečiadienį, penktadienį – 18.30 val., šeštadienį – 11:30 val.
Sekmadienį  – 10.00, 12.00 (lietuvių k.) ir 18:30 val (lenkų k.)
Šv. Mišiose galite dalyvauti ir www.youtube.com/Joanitai

Išpažinčių klausoma prieš kiekvienas šv. Mišias ir šeštadieniais 18.30-19.30 val.

Rugsėjo 20 d. Šv. Andriejus Kim Taegonas, kunigas, ir kiti Korėjos kankiniai
Rugsėjo 21 d. Šv. Matas, apaštalas, evangelistas
Rugsėjo 23 d. Šv. Pijus Pietrelčinietis, kunigas

MALDOS VAKARAS
Rugsėjo 21 d., antradienį, kviečiame į maldos vakarą, po 18:30 val. šv. Mišių. Vyks Švč. Sakramento adoracija su šlovinimo giesmėmis, bus galimybė prieiti išpažinties bei užtarimo maldos.

Maldos vakarai mūsų bažnyčioje vyks trečiaisiais mėnesių antradieniais po 18:30 val. šv. Mišių.

PASIRUOŠIMAS PIRMAJAI ŠV. KOMUNIJAI
Jau galite užsiregistruoti į Pirmosios šv. Komunijos pasiruošimą. Vienerių metų pasiruošimo programa skirta vaikams nuo 9 metų, kurie mokykloje lanko tikybos pamokas. Dviejų metų pasiruošimo Pirmajai šv. Komunijai programa „Pasilikite mano meilėje“ skirta vaikams nuo 7-10 metų. Taip pat į šią programą kviečiame vaikus, kurie dėl vienų ar kitų priežasčių nelanko tikybos pamokų mokykloje.

Pirmoji šv. Komunija – tai antrasis žingsnis tikėjimo kelyje po Krikšto. Pasiruošimo Pirmajai šv. Komunijai metu vyksta susipažinimas su pagrindinėmis tikėjimo tiesomis, mokomasi dalyvauti šv. Mišių šventime.

REGISTRACIJOS ANKETA

Taip pat tėvelius kviečiame prisijungti į Alfa 30+ kursą. Tai nuostabus dvasinis ir praktinis laikas, padedantis artimiau išgyventi bendruomenės patirtį. Jau galite registruotis!

PASIRUOŠIMAS SUAUGUSIŲJŲ SUTVIRTINIMO SAKRAMENTUI
Pradedame registraciją į pasiruošimą suaugusiųjų Sutvirtinimo sakramentui. Per Sutvirtinimo sakramentą esame pripildyti ir sutvirtinti Šventosios Dvasios jėga.

Sutvirtinimas atbaigia Krikšto malonę; tai sakramentas, kuriuo suteikiama Šventoji Dvasia, kad būtume dar giliau įskiepyti dieviškoje įvaikystėje, tvirčiau suvienyti su Kristumi, tobuliau sujungti su Bažnyčia, aktyviau įtraukti į jos misiją ir Jos padedami krikščionių tikėjimą liudytume žodžius lydinčiais darbais. (KBK 1285)

REGISTRACIJOS ANKETA

SUŽADĖTINIŲ KURSAI
Renkame naują sužadėtinių kurso grupę – pirmasis susitikimas įvyks 2021 m. spalio 16 d., šeštadienį, 10.00 val. Daugiau informacijos ir registracija: sužadėtinių kursai

ALFA KURSAI MŪSŲ VIENUOLYNE
Pradedame registraciją į Alfą jaunimui ir Alfa 30+ kursus. Kursai skirti visiems – tiek netikintiems, tiek tikintiems, norintiems labiau pažinti krikščionybę ir jos tiesas. Tai puiki galimybė išgirsti įvairių lektorių pranešimus krikščioniškomis temomis, neformalioje aplinkoje pasidalinti savo mintimis, sutikti bendraminčių ir kartu ieškoti atsakymų į svarbiausius gyvenimo ir tikėjimo klausimus.

Alfa jaunimui prasidės nuo rugsėjo 22 d. (trečiadieniais), 18.30 val. Vilniaus Išganytojo bažnyčioje (šv. Jono Teologo vienuolyne, Antakalnio g. 27), šv. Jono Pauliaus II salėje (II aukšte).
Alfa 30+ kursai vyks nuo rugsėjo 23 d. (ketvirtadieniais), 18.20 val. Vilniaus Išganytojo bažnyčioje (šv. Jono Teologo vienuolyne, Antakalnio g. 27), šv. Jono Pauliaus II salėje (II aukšte).

Daugiau informacijos:
– Alfa jaunimui – joanitai.org/alfa-jaunimui/
Alfa jaunimui REGISTRACIJOS ANKETA
– Alfa 30+ – joanitai.org/alfa-kursas-suaugusiems/
Alfa 30+ REGISTRACIJOS ANKETA

KVIEČIAME VAIKUS IR PAAUGLIUS PATARNAUTI
Jei norite, kad Jūsų vaikas mokytųsi aktyviau dalyvauti šv. Mišiose, kviečiame prisijungti į mažųjų patarnautojų veiklą. Altoriaus patarnavimai, draugų būrys ir mokymai, tikimės, padės Jūsų vaikui susipažinti su Bažnyčios turtais. Kreiptis į br. Eliją, el. paštas: br.elijas@joanitai.org; tel. nr. 867885457

SAVANORYSTĖS IR VEIKLOS VIENUOLYNE
Kviečiame prisidėti prie vienuolyno veiklų:

 • Išganytojo bažnyčios choras, vad. Nikodemas, el. paštas: nikas.lukse@gmail.com
 • Choras Psallite, vad. Laurynas Adomonis, el. paštas: adamonis.laurynas@gmail.com
 • Šeimų choras, Ramunė, el. paštas: ramune413@gmail.com
 • Jeigu yra žmonių, kuriems artimos charizmatinės giesmės, ar norite gilintis į šlovinimo maldą, kviečiame burtis į grupelę kartu su Gediminu. Susidomėję, susisiekite su Gediminu tel. nr. 8 625 37196, el. paštu gediminas.ivaskevicius@gmail.com
 • Nuolatinė adoracija:
 • Alfa kursai:
 • Kviečiame savanoriauti sužadėtinių kursuose, koordinuojant grupeles. Br. Jurgis, nr. +370 600 87 627
 • Bažnyčios ir vienuolyno tvarkymas, br. Jurgis, tel. nr. +370 600 87 627
 • Sodo tvarkymas, br. Dismas, tel. nr. +370 641 66 329
 • Jei turite tokį talentą, broliai su džiaugsmu laukia pagalbos ruošiant sekmadienio pietus broliams, br. Jurgis,
  nr. +370 600 87 627

MALDOS GRUPELĖS
Mūsų vienuolyne vyksta įvairios maldos grupelės, kviečiame prisijungti:

BROLIO KŪDIKĖLIO JĖZAUS PRANCIŠKAUS KNYGA
Spaudai rengiama tėvo Kūdikėlio Jėzaus Pranciškaus Nekrošiaus CSJ knyga. Pranciškų mes visi gerai pažįstame kaip talentingą pamokslininką, Šventojo rašto tyrinėtoją, atidų pašnekovą ir nuoširdų brolį joanitą. Daugybė homilijų, paskaitų, rekolekcijų, seminarų ir pasikalbėjimų yra išlikę tik garso įrašuose, todėl mus atrodo vertinga šią medžiagą išleisti atskira knyga. Dėl solidžios apimties knygos projektas imlus lėšų, todėl visus, kurie nori prisidėti, kviečiame aukoti ir tapti šio leidinio mecenatais.

Lėšas galima pervesti į leidyklos sąskaitą
LT817300010129240719,
leidykla UAB Lumina Vera
Knygos leidimą koordinuoja: Indrė (tel. 8 615 10 757), Raminta (8 611 14 053).

RINKLIAVA
Prie rinkliavos galima prisidėti broliams pervedus internetu:
Juridinis pavadinimas:  Šv. Jono kongregacijos Vilniaus vienuolynas
Juridinis kodas: 192060790
Bankas: SEB
Sąskaitos numeris: LT70 7044 0600 0120 8428