Skelbimai rugsėjo 5-12 d.

LITURGIJA
Antradienį, trečiadienį, penktadienį – 18.30 val., šeštadienį – 11:30 val.
Sekmadienį  – 10.00, 12.00 (lietuvių k.) ir 18:30 val (lenkų k.)
Šv. Mišiose galite dalyvauti ir www.youtube.com/Joanitai

Išpažinčių klausoma prieš kiekvienas šv. Mišias ir:
Antradienį 17.30-18.30 val., šeštadienį 18.30-19.30 val.

Rugsėjo 8 d. Švč. Mergelės Marijos gimimas (Šilinė)

PASIRUOŠIMAS PIRMAJAI ŠV. KOMUNIJAI
Jau galite užsiregistruoti į Pirmosios šv. Komunijos pasiruošimą. Vienerių metų pasiruošimo programa skirta vaikams nuo 9 metų, kurie mokykloje lanko tikybos pamokas. Dviejų metų pasiruošimo Pirmajai šv. Komunijai programa „Pasilikite mano meilėje“ skirta vaikams nuo 7-10 metų. Taip pat į šią programą kviečiame vaikus, kurie dėl vienų ar kitų priežasčių nelanko tikybos pamokų mokykloje.

Pirmoji šv. Komunija – tai antrasis žingsnis tikėjimo kelyje po Krikšto. Pasiruošimo Pirmajai šv. Komunijai metu vyksta susipažinimas su pagrindinėmis tikėjimo tiesomis, mokomasi dalyvauti šv. Mišių šventime.

REGISTRACIJOS ANKETA

Taip pat tėvelius kviečiame prisijungti į Alfa 30+ kursą. Tai nuostabus dvasinis ir praktinis laikas, padedantis artimiau išgyventi bendruomenės patirtį. Jau galite registruotis!

PASIRUOŠIMAS SUAUGUSIŲJŲ SUTVIRTINIMO SAKRAMENTUI
Pradedame registraciją į pasiruošimą suaugusiųjų Sutvirtinimo sakramentui. Per Sutvirtinimo sakramentą esame pripildyti ir sutvirtinti Šventosios Dvasios jėga.

Sutvirtinimas atbaigia Krikšto malonę; tai sakramentas, kuriuo suteikiama Šventoji Dvasia, kad būtume dar giliau įskiepyti dieviškoje įvaikystėje, tvirčiau suvienyti su Kristumi, tobuliau sujungti su Bažnyčia, aktyviau įtraukti į jos misiją ir Jos padedami krikščionių tikėjimą liudytume žodžius lydinčiais darbais. (KBK 1285)

REGISTRACIJOS ANKETA

SUŽADĖTINIŲ KURSAI
Renkame naują sužadėtinių kurso grupę – pirmasis susitikimas įvyks 2021 m. spalio 16 d., šeštadienį, 10.00 val. Daugiau informacijos ir registracija: sužadėtinių kursai

ALFA KURSAI MŪSŲ VIENUOLYNE
Pradedame registraciją į Alfą jaunimui ir Alfa 30+ kursus. Kursai skirti visiems – tiek netikintiems, tiek tikintiems, norintiems labiau pažinti krikščionybę ir jos tiesas. Tai puiki galimybė išgirsti įvairių lektorių pranešimus krikščioniškomis temomis, neformalioje aplinkoje pasidalinti savo mintimis, sutikti bendraminčių ir kartu ieškoti atsakymų į svarbiausius gyvenimo ir tikėjimo klausimus.

Alfa jaunimui prasidės nuo rugsėjo 22 d. (trečiadieniais), 18.30 val. Vilniaus Išganytojo bažnyčioje (šv. Jono Teologo vienuolyne, Antakalnio g. 27), šv. Jono Pauliaus II salėje (II aukšte).
Alfa 30+ kursai vyks nuo rugsėjo 23 d. (ketvirtadieniais), 18.20 val. Vilniaus Išganytojo bažnyčioje (šv. Jono Teologo vienuolyne, Antakalnio g. 27), šv. Jono Pauliaus II salėje (II aukšte).

Daugiau informacijos:
– Alfa jaunimui – joanitai.org/alfa-jaunimui/
Alfa jaunimui REGISTRACIJOS ANKETA
– Alfa 30+ – joanitai.org/alfa-kursas-suaugusiems/
Alfa 30+ REGISTRACIJOS ANKETA

KVIEČIAME VAIKUS IR PAAUGLIUS PATARNAUTI
Jei norite, kad Jūsų vaikas mokytųsi aktyviau dalyvauti šv. Mišiose, kviečiame prisijungti į mažųjų patarnautojų veiklą. Altoriaus patarnavimai, draugų būrys ir mokymai, tikimės, padės Jūsų vaikui susipažinti su Bažnyčios turtais. Kreiptis į br. Eliją, el. paštas: br.elijas@joanitai.org; tel. nr. 867885457

SAVANORYSTĖS IR VEIKLOS VIENUOLYNE
Prasidedant mokslo metams, kviečiame Jus savanoriauti bažnyčioje ir vienuolyne. Mūsų tikėjimas stiprėja, kai galime juo dalintis, jį dovanoti. Mes meldžiamės, kad galėtume tarnauti vieni kitiems, ypatingai savo šeimoms. Savanorystė stiprina mūsų ryšį su kitais ir per tai daug malonių gauname iš kitų. Vilniaus Caritas ieško savanorių, rūpinantis pabėgėliais (daugiau informacijos www.caritas.lt), pal. kun. Mykolo Sopočkos hospisas kviečia prisidėti moksleivius (daugiau informacijos www.hospisas.lt), ir mes savo vienuolyne ieškome pagalbos, kad ši vieta tarnautų visiems ir kiekvienas čia pasijaustų kaip namie.

Kviečiame prisidėti prie vienuolyno veiklų:

 • Išganytojo bažnyčios choras, vad. Nikodemas, el. paštas: lukse@gmail.com
 • Choras Psallite, vad. Laurynas Adomonis, el. paštas: laurynas@gmail.com
 • Šeimų choras, Ramunė, el. paštas: ramune413@gmail.com
 • Jeigu yra žmonių, kuriems artimos charizmatinės giesmės, ar norite gilintis į šlovinimo maldą, kviečiame burtis į grupelę kartu su Gediminu. Susidomėję, susisiekite su Gediminu tel. nr. 8 625 37196, el. paštu gediminas.ivaskevicius@gmail.com
 • Nuolatinė adoracija:
 • Alfa kursai:
 • Kviečiame savanoriauti sužadėtinių kursuose, koordinuojant grupeles. Br. Jurgis, nr. +370 600 87 627
 • Bažnyčios ir vienuolyno tvarkymas, br. Jurgis, tel. nr. +370 600 87 627
 • Sodo tvarkymas, br. Dismas, tel. nr. +370 641 66 329
 • Jei turite tokį talentą, broliai su džiaugsmu laukia pagalbos ruošiant sekmadienio pietus, br. Jurgis,
  nr. +370 600 87 627

STUDENTŲ NAMAI „ATSIMAINYMAS“
Studentus, ieškančius gyvenamosios vietos, bendruomeniškumo, ramsčio tikėjimo kelionėje ir atsakomybių ugdymo, kviečiame į vienuolyne įsikurusius Atsimainymo namus. Gyvenimo laikotarpis – nuo rugsėjo pradžios iki birželio pabaigos. Daugiau informacijos: https://www.joanitai.org/studentu-namai-atsimainymas/.  Susidomėjusius prašome susisiekti su br. Eliju: br.elijas@joanitai.org; 867885457.

RINKLIAVA
Prie rinkliavos galima prisidėti broliams pervedus internetu:
Juridinis pavadinimas:  Šv. Jono kongregacijos Vilniaus vienuolynas
Juridinis kodas: 192060790
Bankas: SEB
Sąskaitos numeris: LT70 7044 0600 0120 8428