Skelbimai rugpjūčio 23-29 d.

LITURGIJA

Mišios aukojamos:
Antradienį, trečiadienįpenktadienį – 18.30 val., šeštadienį – 11:30 val.
Sekmadienį  – 10.00, 12.00 (lietuvių k.) ir 18:30 val. (lenkų k.)
Šv. Mišiose galite dalyvauti ir www.youtube.com/Joanitai

Išpažinčių klausoma prieš kiekvienas šv. Mišias ir:
Antradienį 17.30-18.30 val., šeštadienį 18.30-19.30 val.

Rugpjūčio 24 d. šv. Baltramiejus, apaštalas.
Rugpjūčio 27 d. 
šv. Monika, šv. Augustino motina.
Rugpjūčio 28 d. šv. Augustinas, vyskupas, Bažnyčios mokytojas.

Rugpjūčio mėnesio sekmadieniais šv. Mišios bus aukojamos 10 ir 12 val. (LT) ir 18.30 val. (PL)

Rugsėjo 5 d. 12 val. kviečiame šv. Mišiose kartu melstis už vaikus, pradedančius naujus mokslo metus. Ypatingai kviečiame pradinukus ir būsimus pirmokus, kurie dar nedrąsiais žingsniais pradeda mokslo kelionę. Šv. Mišių pabaigoje bus suteikiamas ypatingas palaiminimas vaikams. O po šv. Mišių bus pašventintos ir Jūsų atsineštos mokymosi priemonės.

PASIRUOŠIMAS PIRMAJAI ŠV. KOMUNIJAI
Nuo ateinančios savaitės prasideda registracija į Pirmosios šv. Komunijos pasiruošimą. Vienerių metų pasiruošimo programa skirta vaikams nuo 9 metų, kurie mokykloje lanko tikybos pamokas. Dviejų metų pasiruošimo Pirmajai šv. Komunijai programa „Pasilikite mano meilėje“ skirta vaikams nuo 7-8 metų. Taip pat į šią programą kviečiame vaikus, kurie dėl vienų ar kitų priežasčių nelanko tikybos pamokų mokykloje.

Pirmoji šv. Komunija – tai antrasis žingsnis tikėjimo kelyje po Krikšto. Pasiruošimo Pirmajai šv. Komunijai metu vyksta susipažinimas su pagrindinėmis tikėjimo tiesomis, mokomasi dalyvauti šv. Mišių šventime.

Registracijos anketą rasite čia.

Jei turite klausimų, susisiekite vilnius@joanitai.org arba tel. nr. +370 605 01 424

PASIRUOŠIMAS SUAUGUSIŲJŲ SUTVIRTINIMO SAKRAMENTUI
Pradedame registraciją į pasiruošimą suaugusiųjų Sutvirtinimo sakramentui. Sutvirtinimo sakramentas – tai leidimas veikti Dievui mūsų širdyse. Per šį sakramentą esame pripildyti ir sutvirtinti Šventosios Dvasios jėga.

Sutvirtinimo sakramentas drauge su Krikštu ir Eucharistija yra „įkrikščioninimo sakramentai“, kurių vienybę privalu išsaugoti. Todėl tikintiesiems aiškintina, jog tas sakramentas būtinas Krikšto malonei atbaigti. „Sutvirtinimo sakramentu jie tobuliau sujungiami su Bažnyčia, apdovanojami ypatinga Šventosios Dvasios stiprybe ir šitaip dar griežčiau įpareigojami kaip tikri Kristaus liudytojai skleisti ir ginti tikėjimą žodžiu ir veiksmu.“ (KBK 1285)

REGISTRACIJOS ANKETA

ALFA KURSAI MŪSŲ VIENUOLYNE
Pradedame registraciją į Alfą jaunimui ir Alfa 30+ kursus. Kursai skirti visiems – tiek netikintiems, tiek tikintiems, norintiems labiau pažinti krikščionybę ir jos tiesas. Tai puiki galimybė išgirsti įvairių lektorių pranešimus krikščioniškomis temomis, neformalioje aplinkoje pasidalinti savo mintimis, sutikti bendraminčių ir kartu ieškoti atsakymų į svarbiausius gyvenimo ir tikėjimo klausimus.

Alfa jaunimui prasidės nuo rugsėjo 22 d. (trečiadieniais), 18.30 val. Vilniaus Išganytojo bažnyčioje (šv. Jono Teologo vienuolyne, Antakalnio g. 27), šv. Jono Pauliaus II salėje (II aukšte).
Alfa 30+ kursai vyks nuo rugsėjo 23 d. (ketvirtadieniais), 18.20 val. Vilniaus Išganytojo bažnyčioje (šv. Jono Teologo vienuolyne, Antakalnio g. 27), šv. Jono Pauliaus II salėje (II aukšte).

Daugiau informacijos:
– Alfa jaunimui – joanitai.org/alfa-jaunimui/
Alfa jaunimui REGISTRACIJOS ANKETA
– Alfa 30+ – joanitai.org/alfa-kursas-suaugusiems/
Alfa 30+ REGISTRACIJOS ANKETA

KVIEČIAME Į VARGONŲ PAŠVENTINIMĄ IR KONCERTĄ
Rugsėjo 5 d. kviečiame visą bendruomenę į vargonų pašventinimą (po 10 val. šv. Mišių) ir Tomo Bakučionio koncertą (po 12 val. šv. Mišių) visiems geradariams, prisidėjusiems prie vargonų atsiradimo mūsų bažnyčioje aukomis, darbais bei maldomis. Džiaugiamės, kad šis instrumentas, skambantis tokiu diferencijuotu ir unikaliu būdu, padeda mums susikaupti maldoje ir šlovinti Dievą.

Vilniaus Išganytojo bažnyčios vargonų charakteristika:

  • pagaminti Van Vulpen-orgel 1982 metais;
  • 12 balsų su papildomu vienu balsu su transmisija;
  • du manualai ir pedalai;
  • du liežuvėliniai senovinio derinimo būdo Werckmeister III (a’ =440 Hz) balsai

Iki 1864 m. sukilimo Vilniaus Išganytojo bažnyčioje buvo 6 registrų vargonai, kurie suteikė liturginėms šventėms iškilmingumo ir kuriais, savo laiku, bažnyčioje grojo Stanislovas Moniuška. Vėliau bažnyčia buvo paversta cerkve ir vargonai dingo. Restauruojant bažnyčią kilo mintis barokinę jos dvasią praturtinti vargonais. Nauji vargonai buvo įsigyti 2018 metais – iki tol jie tarnavo liuteronų bažnyčioje Arnhem mieste Olandijoje.

PADĖKOS ŠV. MIŠIOS SENUOSIUOSE TRAKUOSE
Rugpjūčio 29 d. 15 val. Senųjų Trakų vienuolyne vyks padėkos šv. Mišias už šv. Jono apaštalinių seserų tarnystę Lietuvoje. Šv. Mišias aukos arkivyskupas Gintaras Grušas, dalyvaus ir šv. Jono apaštalinių seserų generalinė priorė Claire de Jésus. „Lai šis susitikimas būna nuoširdi padėka už visas gautas malones ir kartu melsimės, kad ši vieta toliau išliktų dvasinės atgaivos namai kiekvienam ieškančiam Dievo.“

STUDENTŲ NAMAI „ATSIMAINYMAS“
Studentus, ieškančius gyvenamosios vietos, bendruomeniškumo, ramsčio tikėjimo kelionėje ir atsakomybių ugdymo, kviečiame į vienuolyne įsikurusius Atsimainymo namus. Gyvenimo laikotarpis – nuo rugsėjo pradžios iki birželio pabaigos. Daugiau informacijos: joanitai.org/studentu-namai-atsimainymas/
Susidomėjusius prašome susisiekti su br. Eliju: br.elijas@joanitai.org; 867885457.

RINKLIAVA
Prie rinkliavos galima prisidėti broliams pervedus internetu:
Juridinis pavadinimas:  Šv. Jono kongregacijos Vilniaus vienuolynas
Juridinis kodas: 192060790
Bankas: SEB
Sąskaitos numeris: LT70 7044 0600 0120 8428

PAGALBA
Kviečiame prisidėti prie vienuolyno aplinkos tvarkymo, kas mėgsta dirbti su gėlėmis, sode, prašome kreiptis į br. Dismą ir su juo suderinti tinkamą laiką (+370 641 66 329). Sode darbai vyktų po pietų.
Taip pat reikalinga pagalba tvarkant vienuolyną ir bažnyčią. Susisiekite su br. Jurgiu (+370 600 87 627)