Skelbimai birželio 6 – 13d.

Šiandien katalikai Lietuvoje švenčia Devintines, Kristaus Kūno ir Kraujo šventę. Prisimenamas Didysis ketvirtadienis, kai savo mirties išvakarėse, paskutinį kartą vakarieniaudamas su apaštalais, Viešpats Jėzus įsteigė patį kilniausią sakramentą – Švenčiausiąją Eucharistiją.

Sveikiname visus tėvus su Tėvo diena, linkime daug džiaugsmo ir stiprybės jūsų pašaukime. Meldžiamės už jus ir po šv. Mišių palaiminsime jus.

 

Šiandien, po 12 val. šv. Mišių kviečiame į styginių trio koncertą bažnyčioje.

Skambės A. Dvorak. 2miniatiūros op. 75a. J.S.Bach. Chaconne iš Partitos smuikui solo nr.2. G. Ph. Telemann. Fantazija smuikui solo nr.1-Largo, Allegro  (transkripcija altui). G. Bacewicz. Kaprisas solo altui. L.van Beethoven. Serenada. Finalas. Atlieka: Toma Bandzaitytė(smuikas), Dalia Sakavičiūtė Ramonė(altas), Asta Jankauskienė (altas)
Birželio mėnuo skiriamas Švč. Jėzaus Širdies garbinimui. Šį mėnesį, trečiąjį penktadienį po Sekminių (birželio 11 d.), minima Švč. Jėzaus Širdies šventė, taip pat kasdien laikomos šiam tikslui skirtos vadinamosios birželinės pamaldos. Pamaldumas Švenčiausiajai Širdžiai – ypatinga pamaldumo Jėzui forma. Švenčiausiosios Širdies pamaldumas – tai pamaldumas garbingajai Jėzaus Kristaus Širdžiai, kuri atspindi ir primena Jėzaus meilę mums, Jo jautrumą ir gerumą. Galime sakyti ir taip – tai pamaldumas Jėzaus Kristaus Meilei, apie kurią primena ir kurią atspindi Jo Širdis. Širdis vaizduojama sužeista, o matoma žaizda primena mums apie nematomą Jo meilės žaizdą.

LITURGIJA
Pirmadienį, Antradienį, Trečiadienį, Ketvirtadienį, Penktadienį – 18.30 val. Šeštadienį – 11:30 val. 

Sekmadienį  – 10.00, 12.00 (lietuvių k.) ir 18:30 val (lenkų k.)

Šv. Mišiose galite dalyvauti ir www.youtube.com/Joanitai 

Bažnyčia visą dieną atvira, taip ir adoracijos koplyčia. Tie, kurie nori įsipareigoti bent valandą per savaitę ateiti adoruoti, dėl dienos valandų rašykite birutemarija.t@gmail.com , o dėl nakties valandų santa.maciuleviciene@gmail.com

 

Išpažinčių klausoma prieš kiekvienas šv. Mišias ir:

Antradienį 17.30 – 18.30 val., Šeštadienį 18.30 – 19.30 val.

 

Jei oras leis, SEKMADIENIO ŠV. MIŠIOS vyks lauke. Prašome pasirūpinti sulankstomomis kėdutėmis ar patiesalais ant žolės, atneštas kėdes lauke prošome palikti mūsų senjorams.

 

Birželio 8 d. po 18:30 šv. Mišių Tomo Bakučionio vargonų koncertas.

Birželio 10 d. bažnyčioje vyks maldos vakaras prieš sutvirinimą. Vyks adoracija, malda giesme, bus galimybė atlikti išpažintį.

Birželio 11 d. Švenčiausioji Jėzaus širdis

Birželio 12 d. Nekaltoji Švč. Mergelės Marijos Širdis

Šv. Mišios pirmadieniais ir ketvirtadieniais vyks iki BIRŽELIO 27 D.

 

SUDĖTINĖS MIŠIOS

Broliai aukoja sudėtines šv. Mišias už gyvuosius ir mirusiuosius 5 kartus per savaitę. Viešai šios šv. Mišios yra aukojamos trečiadieniais 18.30 val. Sudėtinės šv. Mišios bus aukojamos nuo 2021 m. liepos 1 d. – 2021 m. gruodžio 31 d.

KBK 1414: Būdama auka, Eucharistija taip pat yra aukojama norint atitaisyti gyvųjų bei mirusiųjų nuodėmes ir gauti iš Dievo dvasinių bei žemiškų gėrybių.

Galime užrašyti savo artimųjų ar savo vardus. Vardų sąrašą galite atnešti į zakristiją arba siųsti mums vilnius@joanitai.org

 

RINKLIAVA

Prie rinkliavos galima prisidėti broliams pervedus internetu: Juridinis pavadinimas:  Šv. Jono kongregacijos Vilniaus vienuolynas Juridinis kodas: 192060790    Bankas: SEB   Sąskaitos numeris: LT70 7044 0600 0120 8428

 

PAGALBA

Kviečiame prisidėti prie vienuolyno aplinkos tvarkymo, kas mėgsta dirbti su gėlėmis, sode, prašome kreiptis į br. Dismą ir su juo suderinti tinkamą laiką (+370 641 66 329). Sode darbai būtų po pietų.

Taip pat reikalinga pagalba tvarkant vienuolyną ir bažnyčią. Susisiekite su br. Jurgiu (+370 600 87 627)