Skelbimai gegužės 16 – 23 d.

Gegužės mėnuo skirtas Švč. Mergelės Marijos garbei. Gegužinės pamaldos – tradicinės pamaldos, vykstančios kiekvieną dieną visą gegužės mėnesį ir skirtos Švč. Mergelės Marijos pagarbinimui. Jų metu giedama Mergelės Marijos litanija, skaitomos maldos ir užbaigiama tradicine giesme „Sveika, Marija, Motina Dievo“.

 

LITURGIJA

Pirmadienį, Antradienį, Trečiadienį, Ketvirtadienį, Penktadienį – 18.30 val. Šeštadienį – 11:30 val.

Sekmadienį  – 10.00, 12.00 (lietuvių k.) ir 18:30 val (lenkų k.)

Bažnyčioje vietų skaičius ribotas, tad prašome atsineškite sulankstomą kėdutę prisėsti lauke.

 

Šv. Mišiose galite dalyvauti ir www.youtube.com/Joanitai 

Išpažinčių klausoma prieš kiekvienas šv. Mišias ir:

Antradienį 17.30 – 18.30 val., Šeštadienį 18.30 – 19.30 val.

 

Nuo gegužės 15 d., kasdien iki Sekminių išvakarių, katalikai bažnyčiose ar namie raginami melstis Šventajai Dvasiai. Įprastai kalbamas arba giedamas Sekminių himnas „Dvasia, Viešpatie, ateik“ (Veni Sancte Spiritus).

Krikščionių paprotys melstis devynias dienas paeiliui (vadinamas novena) prašant kokios nors ypatingos malonės kilo iš šio Jėzaus paraginimo ir vieningos apaštalų maldos laukiant Šventosios Dvasios (plg. Apd 1–2). XIX a. pab. popiežius Leonas XIII, pakvietė visus tikinčiuosius kasmet prieš Sekmines švęsti iškilmingą devyndienį. Šią Šventosios Dvasios noveną Katalikų Bažnyčia švenčia iki šių dienų.

Gegužės 17-23 d. Vilniaus šv. Kryžiaus atradimo (Kalvarijų) bažnyčioje Didieji Sekminių atlaidai. Kalvarijos kviečia užsukti į jų zakristiją, pasiimti Kalvarijų Piligrimo pasą ir individualiai eiti Kryžiaus kelią. Detalesnę programą rasite čia: vilniauskalvarijos.lt/sekminiu-programa-2021/

Gegužės 22 d. Sekminių, Šventosios Dvasios Atsiuntimo iškilmės vigilija. 17 val. Iškilmingos šv. Mišios ir br. Elijaus amžinieji įžadai.

Labai džiaugiamės galėdami jus pakviesti į ypatingą įvykį mūsų vienuolyne – br. Elijaus amžinuosius įžadus!!! Jų svarba prilygsta vestuvėms, nes brolis pažadės mylėti Jėzų kaip šv. Jono brolis iki mirties… Dėkojame Viešpačiui už jo gyvenimo dovaną ir meldžiamės už jį! Vėliau, 21 val. mūsų Bažnyčioje vyks Sekminių maldos vakaras. Bažnyčioje vietų skaičius ribotas, tad prašome atsineškite sulankstomą kėdutę prisėsti lauke.

 

ŠEIMŲ FESTIVALIO SAVANORIAI

Su didžiausiu nekantrumu norime Jums pasakyti, jog savanorių registracija 2021 m. šeimų festivalyje ATIDARYTA! Tad jei Tau 18-30 metų ir esi laisvas liepos 11-18 dienomis (su pasiruošimu), nedvejok

ir prisijunk prie šio nuotykio. Šioje savanorystėje mes leisime laiką su vaikais, mokysimės, mėgausimės nuostabia Mardasavo gamta ir, žinoma, visi kartu keliausime maldos bendrystėje. Drąsos, mes Tavęs labai laukiam! Registracija: https://www.joanitai.org/seimu-festivalis-2021/

 

RINKLIAVA

Prie rinkliavos galima prisidėti broliams pervedus internetu:

Juridinis pavadinimas:  Šv. Jono kongregacijos Vilniaus vienuolynas
Juridinis kodas: 192060790    Bankas: SEB   Sąskaitos numeris: LT70 7044 0600 0120 8428

 

PAGALBA

Kviečiame prisidėti prie vienuolyno aplinkos tvarkymo, kas mėgsta dirbti su gėlėmis, sode, prašome kreiptis į br. Dismą ir su juo suderinti tinkamą laiką (+370 641 66 329). Sode darbai būtų po pietų.

Taip pat reikalinga pagalba tvarkant vienuolyną ir bažnyčią. Susisiekite su br. Jurgiu (+370 600 87 627)

 

SUDĖTINĖS MIŠIOS

Broliai aukoja sudėtines šv. Mišias už gyvuosius ir mirusiuosius 5 kartus per savaitę. Viešai šios šv. Mišios yra aukojamos trečiadieniais 18.30 val. Sudėtinės šv. Mišios bus aukojamos nuo 2021 m. liepos 1 d. – 2021 m. gruodžio 31 d.  Mišių auka – tai pats Kristus kuris aukojasi už mus. Galime užrašyti savo artimųjų ar savo vardus. Vardų sąrašą galite atnešti į zakristiją arba siųsti mums vilnius@joanitai.org

 

PADĖKA

Ačiū jums už darbą ir skirtą laiką, mums tai labai daug reiškia. Mes už Jus meldžiamės ir dėkojame Dievui