Skelbimai kovo 28 d.

LITURGIJA

Verbų sekmadienį broliai bažnyčioje budės visą dieną.

Iki 13 val. Išpažinčių klausys pokalbių kambariuose, po 13 val. broliai budės bažnyčioje. Bažnyčioje vyks adoracija. Kviečiame ateiti pašventinti verbų, priimti šv. Komuniją, atlikti išpažintį.

 

DIDŽIOSIOS SAVAITĖS IR GAILESTINGUMO SAVAITĖS PAMALDŲ TVARKA:

Kovo 29 d. , pirmadienis 18.30 šv. Mišios, 19.15 rekolekcijos „Pagiedoję himną, jie išėjo į Alyvų kalną“, po rekolekcijų mokymo, ~19.45 – 21 val. adoracija su galimybe atlikti išpažintį.
Kovo 30 d., antradienis 18.30 šv. Mišios, 19.15 rekolekcijos „Pagiedoję himną, jie išėjo į Alyvų kalną“, po rekolekcijų mokymo, ~19.45 – 21 val. adoracija su galimybe atlikti išpažintį.
Kovo 31 d., trečiadienis 18.30 šv. Mišios, 19.15 rekolekcijos „Pagiedoję himną, jie išėjo į Alyvų kalną“, po rekolekcijų mokymo, ~19.45 – 21 val. adoracija su galimybe atlikti išpažintį.
Balandžio 1 d., Didysis Ketvirtadienis 18.30 val. Paskutinės vakarienės šv. Mišios
Balandžio 2 d., Didysis Penktadienis 9.15 val. – Kryžiaus kelias.

18.00 val. – Viešpaties Kančios pamaldos.

19.30–21.00 val. – klausoma išpažinčių (bažnyčioje).

Balandžio 3 d., Didysis šeštadienis 16.00-18.00 val. – klausoma išpažinčių (bažnyčioje).

19.30 val. Velyknakčio šv. Mišios.

Balandžio 4 d., Viešpaties prisikėlimas 8.00 val. Velykų šv. Mišios PL

10.00 Velykų šv. Mišios LT.

(8.30, 12, 14, 18.30 šv. Mišių nebus)

Balandžio 5 d., Velykų II diena 12.00 val. LT šv. Mišios,

18.30 val. PL šv. Mišios.

Balandžio 6-9 d., antradienis-penktadienis 18.30 val. šv. Mišios.

 

Balandžio 10 d., šeštadienį 11.30 val. šv. Mišios.
Balandžio 11 d., Gailestingumo sekmadienį Sekite informaciją mūsų puslapyje, facebooke.

Visos pamaldos iki balandžio 6 d. bus tik nuotoliniu būdu. Jose galite dalyvauti www.youtube.com/Joanitai  

 

Bažnyčia visa dieną atvira, išskyrus šv. Mišių laiką.

Galite ateiti šv. Komunijos, išpažinties.

 

Didžiosios savaitės ir Gailestingumo savaitės metu šiokiadieniais šv. Mišių nebus 7.45 ir 12 val., o šeštadienį – 7.45 val. Velykų oktavos metu (balandžio 3-11 d. imtinai) aukojame jūsų užrašytomis  intencijomis šv. Mišias už gyvuosius. 

 

REKOLEKCIJOS BAŽNYČIOJE KOVO 29 – 31 D.
„Pagiedoję himną, jie išėjo į Alyvų kalną.“ (Mk. 14, 26). Psalmės: maldos ir atjautos mokykla. Rekolekcijas ves br. Elijas. 18.30 val. šv. Mišios, mokymas, po jo – adoracija ir galimybė prieiti išpažinties iki 21.00 val. Rekolekcijos bus transliuojamos mūsų youtube kanale www.youtube.com/user/Joanitai.

 

ŠV. MIŠIOS GAILESTINGUMO SAVAITĘ

Velykų oktavos metu (balandžio 3-11 d. imtinai) aukojame sudėtines šv. Mišias už gyvuosius. Neaukojame gedulingų šv. Mišių, visas 8 dienas švenčiame kaip sekmadienį. Bažnyčios gale rasite lapus, į kuriuos galite surašyti Jūsų artimųjų vardus. Voką atneškite į dėžes, esančias prie zakristijos arba bažnyčios gale. Gailestingumo savaitę kiekvieną dieną už Jūsų artimuosius aukosime šv. Mišias. Intencijas už artimuosius galite siųsti ir el. paštu: vilnius@joanitai.org

 

PRAŠYMAS SKIRTI 1,2 %

Prašome skirti 1,2 % nuo jūsų GPM (gyventojų pajamų mokesčio) bažnyčiai ir vienuolynui išlaikyti.

Mūsų bendruomenė gyvena iš tikinčiųjų aukų, todėl drįstame prašyti jūsų paramos ir su malda nuoširdžiai dėkojame. Už mūsų geradarius kiekvieną mėnesį aukojame šv. Mišias jų intencijomis.

Dėkojame už jūsų paramą 2020 m. Gavome 11765,30 Eur, kurie padėjo mums pabaigti tvarkyti vargonus, padaryti naujus suolus koplyčioje, įrengti naujas dirbtuves, išdažyti nuolatinės adoracijos koplyčią, sutvarkyti joje vėdinimo sistemą, atnaujinti garažą. Be jūsų pagalbos vienuolynas neišsilaikys!

Šiais metais planuojame atnaujinti pievą ir pasirūpinti sodu, pakeisti grindis studentų bendrabutyje ir bažnyčios tambūre, perdažyti keletą kambarių, pakeisti tvoros duris ir tęsti bažnyčios restauravimo darbus.

Prašymo formą galite pateikti arba internetu per VMI svetainę www.deklaravimas.vmi.lt., arba užpildę popierinę formą ir ją atnešę į Zakristiją. Daugiau informacijos rasite mūsų puslapyje joanitai.org (Pagalba broliams)

5 langelis: 2020, 6S langelis: pažymėti varnele,

Paramos gavėjas 192060790, 1,2 proc, Mokestinį laikotarpį galite užrašyti iki 2024 metų

Prašymo formas turite pateikti ne vėliau kaip iki š. m. gegužės 1 d., bet rekomenduojame pateikti jau DABAR. DĖKOJAME!

 

PASNINKO DĖŽĖ

Prasidėjus 40 dienų trunkančiam gavėnios laikotarpiui, Vilniaus arkivyskupijos Caritas kviečia jungtis į kasmetinę „Pasninko dėžės“akciją. Visi, kurie gavėnios laiku malda, pasninku ir išmalda artinasi prie šv. Velykų slėpinio, yra kviečiami aukoti, dalintis maisto produktais ir pagelbėti stokojantiems. Prisidėti galite atnešdami negendančių maisto produktų, bažnyčios koridoriuje rasite dėžę, į kurią galima dėti produktus. Mes juos dovanosime Betanijai, kuri kiekvieną dieną maitina vargstančius.

 

Ieškome savanorių bažnyčios puošimui

Mes ieškome savanorių, kurie galėtų padėti papuošti bažnyčią prieš Velyknaktį. Jei galite skirti laiko Didžiosios savaitės metu, mielai susisiekite su Gelena. Tel. nr.: 860993704

 

ŠV. MIŠIOS

Jei norite užprašyti šv. Mišias, rašykite vilnius@joanitai.org

Auką už šv. Mišias galite pervesti į mūsų sąskaitą su mokėjimo paskirtimi: “Auka už mišias”.

 

ŠEIMŲ FESTIVALIS

Šeimų festivalis šiemet įvyks Mardasave liepos 14 – 18 d.

 

RINKLIAVA

Prie rinkliavos galima prisidėti broliams pervedus internetu:

Juridinis pavadinimas:  Šv. Jono kongregacijos Vilniaus vienuolynas
Juridinis kodas: 192060790    Bankas: SEB   Sąskaitos numeris: LT70 7044 0600 0120 8428

 

PADĖKA

Dėkojame Jums už Jūsų linkėjimus, maldą, gerumą, dovanas. Mylim Jus ir meldžiamės už Jus.