Skelbimai birželio 21 – 28 d.

LITURGIJA

Pirmadienį  ir ketvirtadienį šv. Mišios neaukojamos.

Antradienį, trečiadienį, penktadienį šv. Mišios aukojamos – 18:30 val.

Šeštadienį šv. Mišios aukojamos – 11:30 val. Sekmadienį šv. Mišios aukojamos – 10:00 val. ir 12:00 val.

 

Birželio 23 d. 18:30 Šv. Jono Krikštytojo Gimimo iškilmės vigilija. Šv. Mišiose krikštą, pirmąją komuniją ir sutvirtinimo sakramentą priims Aigustė, taip pat pirmąją komuniją priims Gabrielė. Po šv. Mišių vyks trumpas šlovinimas.

Birželio 24 d. Šv. Jono Krikštytojo Gimimas, šv. Mišios 12 val.

Birželio 27 d. 10 val. ir birželio 28 d. 14:30 Pirmosios komunijos šv. Mišios.

Birželio 30 d. 18:30 šv. Mišios brolių koplyčioje. 19:30 sutvirtinimo apiegų šv. Mišios.

 

ADORACIJA

Adoracija brolių koplyčioje (įėjimas pro vienuolyno duris) vyksta: antradienį, trečiadienį, penktadienį, šeštadienį – 7:30 – 18:30val., sekmadienį – 13:15-19.00val.Bažnyčioje: šeštadienį – 18:30-19:30val. (bus klausoma išpažinčių),

Norinčius įsipareigoti laikinai adoracijai kviečiame kreiptis į Birutę telefonu 8 656 49693 arba el. paštu birutemarija.t@gmail.com

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dpe5kSJ5bYzgjZ-ZT0mCLG9Yo9XHMnO1ztwuPuJeU3c/edit?usp=sharing

 

NUOLATINĖ ADORACIJA

Mielieji, yra daug norinčių ir laukiančių, kada pagaliau bus atnaujinta nuolatinė adoracija. Tačiau dalis buvusių adoruotojų dėl įvairių priežasčių jau negalėtų grįžti. Siūlome pagalvoti- gal būtent Jūsų Viešpats laukia ateinant į kurią nors likusią laisvą valandą, o gal ir Jūsų draugo ar pažįstamo, kuris apie šią galimybę galėtų išgirsti iš Jūsų. Dienos valandomis rūpinasi Birutė 8 656 49693, birutemarija.t@gmail.com , nakties valandomis Santa ir Egidijus 8 607 65342 naktine.adoracija@gmail.com .

 

IŠPAŽINTYS

Išpažinčių klausoma:

Antradienį – 17:30-18:30 val. Šeštadienį 18:30-19:00 val. Sekmadienį –  30 min. prieš 10 val. ir 12 val. šv. Mišias.

 

VIENUOLYNE GYVENA NE TIK VIENUOLIAI, BET IR STUDENTAI!

Šv. Jono broliai kviečia 18-28 m. vaikinus 2020-2021 metais gyventi vienuolyno studentų namuose „ATSIMAINYMAS“.

Bendrystės džiaugsmas, Remtis tiesos ir tikėjimo kelionėje, Atsakomybės ugdymas

Įsikelti galima nuo rugsėjo. O dabar, rezervuokite savo vietą!

Prašome pasidalinti šia informacija su tais, kam ji gali būti aktuali. Kreiptis į brolį Steponą: +370 607 88 594, brsteponas@joanitai.org Daugiau informacijos: joanitai.org/studentu-namai-atsimainymas/

 

KVIEČIAME JUNGTIS Į CHORĄ!

Išganytojo bažnyčios chorui labai trūksta vyriškų balsų. Giedančius ir norinčius padėti kviečiame kreiptis į Miglę el. paštu miliunaite.migle@gmail.com

 

PRAŠYMAS SKIRTI 1,2 %

Prašome skirti 1,2 % nuo jūsų GPM (gyventojų pajamų mokesčio) bažnyčiai ir vienuolynui išlaikyti.

Mūsų bendruomenė gyvena iš tikinčiųjų aukų, todėl drįstame prašyti jūsų paramos ir su malda nuoširdžiai dėkojame. Už mūsų geradarius kiekvieną mėnesį aukojame šv. Mišias jų intencijomis.

Dėkojame už jūsų paramą 2019 m. Gavome 9570 eurų, kurie padėjo mums praėjusiais metais tęsti bažnyčios restauravimą (nuvalyti bažnyčios sienas ir statulas), nudažyti koplyčią, pataisyti lubas šv. Jono Pauliaus II salėje, išdažyti pirmo aukšto koridorius, atnaujinti rūbinės erdvę (padarėme naujas spintas ir pan.), įrengti apsaugą bažnyčios karnize, surinkti vargonus, padaryti naują skelbimų lentą apie bendruomenės ir vienuolyno veiklą, padaryti naujus suolus ir kėdes bažnyčioje bei kėdes prie altoriaus. Šiais metais planuojame tęsti bažnyčios restauravimą, pabaigti tvarkyti vargonus, padaryti naujus suolus koplyčiai, įrengti staliaus dirbtuves, išdažyti Jono Pauliaus II salės lubas, zakristiją ir rūbinę. Be jūsų pagalbos vienuolynas neišsilaikys!

Prašymo formą galite pateikti arba internetu per VMI svetainę, arba užpildę popierinę formą ir ją atnešę į Zakristiją. Daugiau informacijos rasite mūsų puslapyje joanitai.org (Apie mus -> Pagalba broliams)

Prašymo formas turite pateikti ne vėliau kaip iki š. m. liepos 1 d. DĖKOJAME!

 

PADĖKA IR PAGALBA

Dėkojame už Jūsų pagalbą sode, materialine ir pagalba maistu, taip pat už jūsų maldas. Mums būtų labai sunku be Jūsų palaikymo! Ypatingai dėkojame sutvirtinimo kursų savanoriams, ką tik pasibaigusių alfa kursų savanoriams, šią savaitę pasibaigusių sužadėtinių kursų savanoriams, pirmosios komunijos vaikų tėvams, padėjusiems pasiruošti šventėms, ačiū Gelenai už nuostabų gėlių dekorą. Mes už Jus meldžiamės ir dėkojame Dievui.

  • Mums reikalinga pagalba nudirbti visus darbus kieme. Jei galite mums padėti, susisiekite su br. Dismu (+370 641 66 329.