Skelbimai birželio 14-21 d.

LITURGIJA
Birželio 14 d. Švč. Kristaus Kūnas ir Kraujas (Devintinės). Po įprastų šv. Mišių bus išstatyta monstrancija trumpai Kristaus Kūno adoracijai.
Birželio 14 dieną, Lietuvoje minima Gedulo ir vilties diena. Kviečiame šią dieną melstis už tremtinius ir Tėvynę Lietuvą.
Birželio 14 d. po 12 val. Koncertas. Skambės klasikų kūriniai atliekami – Tomos Bandzaitytės (smuikas), Astos Jankauskienės (altas), Dalios Sakavičiūtės (altas).
Birželio 14 d. 14:30 val. Pirmosios Komunijos Šv. Mišios

Pirmadienį ir ketvirtadienį šv. Mišios neaukojamos.
Antradienį, trečiadienį, penktadienį šv. Mišios aukojamos – 18:30 val.
Šeštadienį šv. Mišios aukojamos – 11:30 val. Sekmadienį šv. Mišios aukojamos – 10:00 val. ir 12:00 val.

Birželio 16 d. maldos vakaras sutvirtinamiesiems ir sužadėtiniams. 18:30 val. Šv. Mišios, nuo 19:15 val. maldos vakaras. Maldą ves Gediminas Ivaškevičius šiuolaikiškomis giesmėmis, pritariant gitara. Tai ne tik proga prieiti išpažinties, tai ir galimybė padėkoti už šitą laiką, už tai ką gavome per pasiruošimą sutvirtinimo sakramentui. Tai proga paprašyti, kad Dievas jus paruoštų santuokai. Į maldą kviečiame ateiti su savo sužadėtiniais.
Birželio 17 d ir 18 d. 19:30 sužadėtinių sutvirtinimo šv. Mišios.
Birželio 19d. Švč. Jėzaus Širdis
Birželio 20d. Nekaltoji Švč. Mergelės Marijos Širdis
Birželio 21 d. 14:30 val. Pirmosios Komunijos Šv. Mišios

ADORACIJA
Adoracija brolių koplyčioje (įėjimas pro vienuolyno duris) vyksta: antradienį, trečiadienį, penktadienį, šeštadienį – 7:30 – 18:30val. Bažnyčioje: šeštadienį – 18:30-19:30val. (bus klausoma išpažinčių), sekmadienį – 13:15-19.00val.
Norinčius įsipareigoti laikinai adoracijai kviečiame kreiptis į Birutę telefonu 8 656 49693 arba el. paštu birutemarija.t@gmail.com
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dpe5kSJ5bYzgjZ-ZT0mCLG9Yo9XHMnO1ztwuPuJeU3c/edit?usp=sharing

IŠPAŽINTYS
Išpažinčių klausoma:
Trečiadienį, penktadienį 15 min. prieš 18:30 šv. Mišias, Antradienį – 17:30-18:30 val. Šeštadienį 18:30-19:00 val. Sekmadienį – 30 min. prieš 10 val. ir 12 val. šv. Mišias.

VIENUOLYNE GYVENA NE TIK VIENUOLIAI, BET IR STUDENTAI!
Šv. Jono broliai kviečia 18-28 m. vaikinus 2020-2021 metais gyventi vienuolyno studentų namuose „ATSIMAINYMAS“.
Bendrystės džiaugsmas, Remtis tiesos ir tikėjimo kelionėje, Atsakomybės ugdymas
Įsikelti galima nuo rugsėjo. O dabar, rezervuokite savo vietą!
Prašome pasidalinti šia informacija su tais, kam ji gali būti aktuali. Kreiptis į brolį Steponą: +370 607 88 594, brsteponas@joanitai.org Daugiau informacijos: joanitai.org/studentu-namai-atsimainymas/

KVIEČIAME JUNGTIS Į CHORĄ!
Išganytojo bažnyčios chorui labai trūksta vyriškų balsų. Giedančius ir norinčius padėti kviečiame kreiptis į Miglę el. paštu miliunaite.migle@gmail.com

ŽURNALAS „KELIONĖ“
Žurnalą galima įsigyti bažnyčios tambūre. Kaina – 3,5eur

PRAŠYMAS SKIRTI 1,2 %

Prašome skirti 1,2 % nuo jūsų GPM (gyventojų pajamų mokesčio) bažnyčiai ir vienuolynui išlaikyti.

Mūsų bendruomenė gyvena iš tikinčiųjų aukų, todėl drįstame prašyti jūsų paramos ir su malda nuoširdžiai dėkojame. Už mūsų geradarius kiekvieną mėnesį aukojame šv. Mišias jų intencijomis.

Dėkojame už jūsų paramą 2019 m. Gavome 9570 eurų, kurie padėjo mums praėjusiais metais tęsti bažnyčios restauravimą (nuvalyti bažnyčios sienas ir statulas), nudažyti koplyčią, pataisyti lubas šv. Jono Pauliaus II salėje, išdažyti pirmo aukšto koridorius, atnaujinti rūbinės erdvę (padarėme naujas spintas ir pan.), įrengti apsaugą bažnyčios karnize, surinkti vargonus, padaryti naują skelbimų lentą apie bendruomenės ir vienuolyno veiklą, padaryti naujus suolus ir kėdes bažnyčioje bei kėdes prie altoriaus. Šiais metais planuojame tęsti bažnyčios restauravimą, pabaigti tvarkyti vargonus, padaryti naujus suolus koplyčiai, įrengti staliaus dirbtuves, išdažyti Jono Pauliaus II salės lubas, zakristiją ir rūbinę. Be jūsų pagalbos vienuolynas neišsilaikys!

Prašymo formą galite pateikti arba internetu per VMI svetainę, arba užpildę popierinę formą ir ją atnešę į Zakristiją. Daugiau informacijos rasite mūsų puslapyje joanitai.org (Apie mus -> Pagalba broliams)

Prašymo formas turite pateikti ne vėliau kaip iki š. m. liepos 1 d. DĖKOJAME!

PADĖKA IR PAGALBA

Dėkojame už Jūsų visokeriopą pagalbą ir jūsų maldas. Mums būtų labai sunku be Jūsų palaikymo! Mes už Jus meldžiamės ir dėkojame Dievui.

  • Mums reikalinga pagalba nudirbti visus darbus kieme. Jei galite mums padėti, susisiekite su br. Dismu (+370 641 66 329) ar br. Jonu Chrizostomu (tik sms +370 677 75 163).
  • Taip pat reikalinga pagalba tvarkant vienuolyną ir bažnyčią. Susisiekite su br. Jurgiu (+370 600 87 627)