Skelbimai gegužės 31-birželio 6 d.

LITURGIJA

Pirmadienį  ir ketvirtadienį šv. Mišios neaukojamos.

Antradienį, trečiadienį, penktadienį šv. Mišios aukojamos –  11:45 ir 18:30

Šeštadienį šv. Mišios aukojamos – 11:30val. Sekmadienį šv. Mišios aukojamos–10:00val. ir 12:00val.

 

Birželio 1 d. Švč. Mergelė Marija, Bažnyčios Motina. Birželio 2 d. Šv. Marcelinas ir Petras, kankiniai.

Birželio 3 d. Šv. Karolis Luanga ir jo draugai, kankiniai. Birželio 4 d. Mūsų Viešpats Jėzus Kristus, Aukščiausiasis ir Amžinasis Kunigas. Birželio 5 d. Šv. Bonifacas, vyskupas, kankinys. Birželio 6 d. Šv. Norbertas, vyskupas, Švč. Mergelės Marijos šeštadienio minėjimas

Birželio 9 d. bažnyčioje vyks maldos vakaras Teofiliaus Matulionio garbei, 18:30 šv. Mišios, paskaita, T. Matulionio relikvijų pagerbimas, bus galimybė prieiti išpažinties.

Pirmosios šv. Komunijos šv. Mišių datos:

Birželio 6d. 10 val.  –  Mišios su V grupe (Indrės vaikai, lankę penktadieniais 15.15val.). Išpažintis birželio 5d. 17:30 val.

Birželio 7d. 14:30 val. – II grupė (Simonos vaikai, lankę trečiadieniais 14.30val.). Išpažintis birželio 5d, 17:30 val.

Birželio 14d. 14:30 val. – I grupė (Gabrielės vaikai, lankę antradieniais 16.30val.) Išpažintis birželio 12d. 17:30 val.

Birželio 21d. 14:30 val. – IV grupė (Ritos vaikai, lankę ketvirtadieniais 15val.) Išpažintis birželio 20d. 18:30 val.

Birželio 27d. 10 val. – III grupė (Simonos vaikai, lankę trečiadieniais 16val.) Išpažintis birželio 26d. 17:30 val.

Birželio 28d. 14.30 val. – VI grupė (Renatos vaikai, lankę sekmadieniais 10.30val.) Išpažintis birželio 27d. 18:30 val.

 

BIRŽELINĖS PAMALDOS

Birželio mėnuo skiriamas Švč. Jėzaus Širdies garbinimui. Bažnyčiose kalbama arba giedama Švč. Jėzaus Širdies litanija ir Žmonijos pasiaukojimo Švč. Jėzaus Širdžiai aktas. Šį mėnesį, trečiąjį penktadienį po Sekminių, esti minima Švč. Jėzaus Širdies diena.

ADORACIJA

Adoracija brolių koplyčioje (įėjimas pro vienuolyno duris) vyksta: antradienį, trečiadienį, penktadienį, šeštadienį – 7:30 – 18:30val.

Bažnyčioje: šeštadienį – 18:30-19:30val. (bus klausoma išpažinčių), sekmadienį – 13:15-19.00val.

Norinčius įsipareigoti laikinai adoracijai kviečiame kreiptis į Birutę telefonu 8 656 49693 arba el. paštu birutemarija.t@gmail.com

 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dpe5kSJ5bYzgjZ-ZT0mCLG9Yo9XHMnO1ztwuPuJeU3c/edit?usp=sharing

 

 IŠPAŽINTYS

Išpažinčių klausoma:

Trečiadienį, penktadienį 15 min. prieš 18:30 šv. Mišias, Antradienį – 17:30-18:30 val. Šeštadienį 18:30-19:00 val. Sekmadienį –  30 min. prieš 10 val. ir 12 val. šv. Mišias.

ALFA BAIGIAMASIS VAKARAS

Šiais metais, kaip jau įprasta, vyko Alfa kursas, norintiems susipažinti su krikščionybės tikėjimo pagrindais, mūsų bendruomene. Norėtume visus pakviesti į baigiamąjį renginio vakarą, kuriame dėkosime, liudysime ir džiaugsimės kartu nuostabiais dievo darbais. Vakaras vyks birželio 7 d., sekmadienį, 18.00, Išganytojo bažnyčioje, Antakalnio g.27, Vilniuje.

Likusiems lauke stovės suoliukai atsisėsti, bus įjungti garsiakalbiai iš bažnyčios.

VIENUOLYNE GYVENA NE TIK VIENUOLIAI, BET IR STUDENTAI!

Šv. Jono broliai kviečia 18-28 m. vaikinus 2020-2021 metais gyventi vienuolyno studentų namuose „ATSIMAINYMAS“.

  • Bendrystės džiaugsmas
  • Remtis tiesos ir tikėjimo kelionėje
  • Atsakomybės ugdymas

Įsikelti galima nuo rugsėjo. O dabar, rezervuokite savo vietą!

Prašome pasidalinti šia informacija su tais, kam ji gali būti aktuali. Kreiptis į brolį Steponą: +370 607 88 594, brsteponas@joanitai.org Daugiau informacijos: joanitai.org/studentu-namai-atsimainymas/

Kviečiame jungtis į chorą!

Išganytojo bažnyčios chorui labai trūksta vyriškų balsų. Giedančius ir norinčius padėti kviečiame kreiptis į Miglę el. paštu miliunaite.migle@gmail.com

MR LAIDA „PASKUI AVINĖLĮ“

Norime priminti, jog laida Paskui Avinėlį (Šv. Jono brolių ir apaštalinių seserų paskaitos, rekolekcijos ir dvasinės konferencijos) transliuojama trečiadieniais 17.20 val., o kartojama sekmadieniais 21.45 val. per Marijos radiją.

 MALDOS GRUPĖS

Suagusiųjų maldos grupė nuotoliniu būdu (vyks sekmadieniais arba pirmadieniais). Norintys dalyvauti, susisiekite su Voldemaru, voldemaras.g@gmail.com

Jaunimo maldos grupė nuotoliniu būdu (vyks sekmadieniais ir ketvirtadieniais). Norintys dalyvauti, susisiekite su Aiste, jureviciuteaiste@gmail.com

MIŠIŲ INTENCIJOS

Mišias intencijas, prašome siųsti į mūsų el. paštą: vilnius@joanitai.org arba http://www.joanitai.org/maldos-intencijos-2/ arba ateiti užrašyti į zakristiją.

Trečiadieniais aukojame sudėtines šv. Mišias gyvųjų ir mirusiųjų intencijomis, o kitomis dienomis galime priimti kitas jūsų intencijas.

Jeigu norite paaukoti už šv. Mišias arba dalyvauti rinkliavoje, auką galite pervesti į mūsų sąskaitą:

Juridinis pavadinimas: Šv. Jono kongregacijos Vilniaus vienuolynas
Juridinis kodas: 19 20 60 790
Bankas: SEB
Sąskaitos numeris: LT70 7044 0600 0120 8428

PRAŠYMAS SKIRTI 1,2 %

Prašome skirti 1,2 % nuo jūsų GPM (gyventojų pajamų mokesčio) bažnyčiai ir vienuolynui išlaikyti.

Prašymo formą galite pateikti arba internetu per VMI svetainę, arba užpildę popierinę formą ir ją atnešę į Zakristiją. Daugiau informacijos rasite mūsų puslapyje joanitai.org (Apie mus -> Pagalba broliams)

Prašymo formas turite pateikti ne vėliau kaip iki š. m. liepos 1 d.

 PADĖKA IR PAGALBA

Dėkojame tiems, kurie laikosi dėl koronoviruso įvestų taisyklių – dėvi kaukes, laikosi atstumo vienas nuo kito. Ačiū už jūsų supratingumą. Taip pat dėkojame dalyvavusiems talkoje, mums labai svarbi jūsų pagalba.

Sulaukėme klausimų, kaip jūs mums galėtumėte šiuo metu padėti.

  • Mums reikalinga pagalba nudirbti visus pavasarinius darbus kieme. Jei galite mums padėti, susisiekite su br. Dismu (+370 641 66 329) ar br. Jonu Chrizostomu (tik sms +370 677 75 163).
  • Taip pat reikalinga pagalba tvarkant vienuolyną ir bažnyčią. Susisiekite su br. Jurgiu (+370 600 87 627)

Jei šiuo metu patiriate kažkokių sunkumų ir jums reikalinga pagalba, labai prašome kreiptis.

Mūsų puslapyje galite rasti visų brolių ir vienuolyno kontaktus: http://www.joanitai.org/broliai/