Skelbimai gegužės 24-30 d.

LITURGIJA

Pirmadienį  ir ketvirtadienį šv. Mišios neaukojamos.

Antradienį, trečiadienį, penktadienį šv. Mišios aukojamos – 7:45val. 11:45 ir 18:30

Šeštadienį šv. Mišios aukojamos – 7:45 val. ir 11:30val. Sekmadienį šv. Mišios aukojamos–10:00val. ir 12:00val.

Broliai pasirūpins keliais suolais.

Gegužės 25 d. Šv. Beda Garbingasis, kunigas, Bažnyčios mokytojas, Šv. Grigalius VII, popiežius, Šv. Marija Magdalena de Paci, mergelė.

Gegužės 26 d. Šv. Pilypas Neris, kunigas.

Gegužės 27 d. Šv. Augustinas Kenterberietis, vyskupas.

Gegužės 29 d. Šv. Paulius VI, popiežius.

Gegužės 30 d. 19 val. Sekminių Vigilijos šv. Mišios. Tai yra budėjimo malda, labai panaši į Velykų naktį. O kadangi šiais metais dėl ypatingos padėties Velyknaktyje negalėjome fiziškai dalyvauti, labai kviečiame sudalyvauti Sekminių vigilijoje.

GEGUŽINĖS PAMALDOS

Gegužės mėnesį Bažnyčia skiria Švč. Mergelei Marijai ir kviečia pagerbti Dievo Sūnaus Motiną gegužinėmis pamaldomis – melstis namuose kalbant Švč. Mergelės Marijos litaniją, Mergelei Marijai skirtas maldas, giedant giesmes.

ADORACIJA

Adoracija brolių koplyčioje (įėjimas pro vienuolyno duris) vyksta: antradienį, trečiadienį, penktadienį, šeštadienį – 7:30 – 18:30val.

Bažnyčioje: Ketvirtadienį – šv. valanda -19:30-21:00val.

šeštadienį – 18:30-19:00val. (bus klausoma išpažinčių), sekmadienį – 13:15-19.00val.

Norinčius įsipareigoti laikinai adoracijai kviečiame kreiptis į Birutę telefonu 8 656 49693 arba el.paštu birutemarija.t@gmail.com.

IŠPAŽINTYS

Išpažinčių klausoma:

Trečiadienį, penktadienį 15 min. prieš 18:30 šv. Mišias, Antradienį – 17:30-18:30 val. Ketvirtadienį – šv. Valanda -19:30-21:00val.

Šeštadienį 18:30-19:00 val. Sekmadienį –  30 min. prieš 10 val. ir 12 val. šv. Mišias.

TALKA

Šeštadienį, gegužės 30 d., nuo 9 val. kviečiame susirinkti į talką, langų valymui, kad galėtume skaidriau pamatyti dangų. Tai viena iš retesnių progų, kai gali aplankyti brolių biblioteką, nukeliauti į šv. žemę, Betliejų, smalsiai apžiūrėti brolių virtuvę.

O ateinančią savaitę, darbo dienos metu, rinksis darbų brigada  kitiems švaros darbams. Konkretesnį laiką paskelbsime vėliau. Kas nori ir gali prisijungti prie brigados – susisiekite su Alina  tel. 860156595.

VIENUOLYNE GYVENA NE TIK VIENUOLIAI, BET IR STUDENTAI!

Šv. Jono broliai kviečia 18-28 m. vaikinus 2020-2021 metais gyventi vienuolyno studentų namuose „ATSIMAINYMAS“.

  • Bendrystės džiaugsmas
  • Remtis tiesos ir tikėjimo kelionėje
  • Atsakomybės ugdymas

Įsikelti galima nuo rugsėjo.O dabar, rezervuokite savo vietą!

Prašome pasidalinti šia informacija su tais, kam ji gali būti aktuali. Kreiptis į brolį Steponą: +370 607 88 594, brsteponas@joanitai.org Daugiau informacijos: joanitai.org/studentu-namai-atsimainymas/

MR LAIDA „PASKUI AVINĖLĮ“

Norime priminti, jog laida Paskui Avinėlį (Šv. Jono brolių ir apaštalinių seserų paskaitos, rekolekcijos ir dvasinės konferencijos) transliuojama trečiadieniais 17.20 val., o kartojama sekmadieniais 21.45 val. per Marijos radiją.

MALDOS GRUPĖS

Suagusiųjų maldos grupė nuotoliniu būdu (vyks sekmadieniais arba pirmadieniais). Norintys dalyvauti, susisiekite su Voldemaru, voldemaras.g@gmail.com

Jaunimo maldos grupė nuotoliniu būdu (vyks sekmadieniais ir ketvirtadieniais). Norintys dalyvauti, susisiekite su Aiste, jureviciuteaiste@gmail.com

MIŠIŲ INTENCIJOS

Mišias intencijas, prašome siųsti į mūsų el. paštą: vilnius@joanitai.org arba http://www.joanitai.org/maldos-intencijos-2/ arba ateiti užrašyti į zakristiją.

Trečiadieniais aukojame sudėtines šv. Mišias gyvųjų ir mirusiųjų intencijomis, o kitomis dienomis galime priimti kitas jūsų intencijas.

Jeigu norite paaukoti už šv. Mišias arba dalyvauti rinkliavoje, auką galite pervesti į mūsų sąskaitą:

Juridinis pavadinimas: Šv. Jono kongregacijos Vilniaus vienuolynas
Juridinis kodas: 19 20 60 790
Bankas: SEB
Sąskaitos numeris: LT70 7044 0600 0120 8428

PRAŠYMAS SKIRTI 1,2 %

Prašome skirti 1,2 % nuo jūsų GPM (gyventojų pajamų mokesčio) bažnyčiai ir vienuolynui išlaikyti.

Prašymo formą galite pateikti arba internetu per VMI svetainę, arba užpildę popierinę formą ir ją atnešę į Zakristiją. Daugiau informacijos rasite mūsų puslapyje joanitai.org (Apie mus -> Pagalba broliams)

Prašymo formas turite pateikti ne vėliau kaip iki š. m. liepos 1 d.

PADĖKA IR PAGALBA

Dėkojame tiems, kurie laikosi dėl koronoviruso įvestų taisyklių – dėvi kaukes, laikosi atstumo vienas nuo kito. Ačiū už jūsų supratingumą. Taip pat dėkojame dalyvavusiems talkoje, mums labai svarbi jūsų pagalba.

Sulaukėme klausimų, kaip jūs mums galėtumėte šiuo metu padėti.

  • Mums reikalinga pagalba nudirbti visus pavasarinius darbus kieme. Jei galite mums padėti, susisiekite su br. Dismu (+370 641 66 329) ar br. Jonu Chrizostomu (tik sms +370 677 75 163).
  • Taip pat reikalinga pagalba tvarkant vienuolyną ir bažnyčią. Susisiekite su br. Jurgiu (+370 600 87 627)

Jei šiuo metu patiriate kažkokių sunkumų ir jums reikalinga pagalba, labai prašome kreiptis.

Mūsų puslapyje galite rasti visų brolių ir vienuolyno kontaktus: http://www.joanitai.org/broliai/