Skelbimai gegužės 17-23 d.

LITURGIJA

Pirmadienį  ir ketvirtadienį šv. Mišios neaukojamos.

Antradienį, trečiadienį, penktadienį šv. Mišios aukojamos – 7:45val. 11:45 ir 18:30

Šeštadienį šv. Mišios aukojamos – 7:45 val. ir 11:30val

Sekmadienį šv. Mišios aukojamos–10:00val. ir 12:00val. Labai prašome pasiimti kokią sulankstomą kėdutę atsisėdimui lauke. Broliai pasirūpins keliais suolais, tačiau jų gali visiems neužtekti.

Šv. Mišių tvarka su tikinčiaisiais

 • Įėjimas šv. Mišioms bus tik per pagrindines bažnyčios duris.
 • Į bažnyčią bus įleidžiami 35 žmonės. Bažnyčios tambūre jūs rasite 35 įėjimo korteles, kortelę reikia pasiimti su savimi, kad įeitumėte į bažnyčią.
 • Bažnyčioje sėstis leidžiama kas tris suolus, išlaikant saugų atstumą tarp pamaldų dalyvių (10 kvadratinių metrų)
 • Jeigu kortelių jau neberasite, reikia likti lauke. Bažnyčios garsiakalbiai bus įjungti ir bus išnešti suolai.
 • Lauke esantys tikintieji turi laikytis 2 metrų atstumo vienas nuo kito.
 • Prašome Mišiose dalyvauti su veidą dengiančiomis kaukėmis,
 • Priklausančius rizikos grupei ar turinčius ligos simptomų, raginame nesilankyti bažnyčiose, taip saugant save ir kitus.
 • Šv. Komunija bus dalijama ir bažnyčios viduje ir lauke esantiems tikintiesiems
 • šv. Komunija dalijama tik į rankas. Ištiesus kairės rankos delną, dešinį delną padėkite po kairiu, kai kunigas ideda šv. Komuniją į delną, su dešinės rankos pirštais priimkite Kristaus Kūną toje pačioje vietoje priešais kunigą.
 • Einantieji šv. Komunijos privalo laikytis saugaus atstumo.

Gegužės 18 d. Šv. Jonas I, popiežius, kankinys.

Gegužės 20 d. Šv. Bernardinas Sienietis

Gegužės 21 d. Šv. Kristoforas Magaljanesas ir jo draugai, kankiniai.

Gegužės 22 d. Šv. Rita Kašietė, vienuolė.

Gegužės 22 d. pradedamas maldų Šventajai Dvasiai devyndienis.

LAUDATO SI SAVAITĖ

Popiežius Pranciškus kreipiasi į visus katalikus ir prašo kartu su juo švęsti „Laudato si’ savaitę“. „Kokį pasaulį trokštame palikti tiems, kurie bus po mūsų, dabar augantiems vaikams? Šio klausimo paskatintas, nuo 2020 m. gegužės 16 d. iki 24 d. noriu jus pakviesti minėti „Laudato si’ savaitę“. Tai pasaulinė kampanija „Laudato si’“ – enciklikos apie rūpinimąsi bendrais namais – paskelbimo penktųjų metinių proga. Visiems kartoju prašymą reaguoti į pasaulinę ekologinę krizę. Žemės šauksmas ir vargstančių maldavimai turi būti išgirsti. Rūpinkimės kūrinija – Dievo kūrėjo mums suteikta dovana. Visi kartu švęskime „Laudato si’ savaitę“, – sako Pranciškus.  Daugiau skaityti: https://www.vaticannews.va/lt/popiezius/news/2020-03/popiezius-ragina-mineti-laudato-si-savaite.html

GEGUŽINĖS PAMALDOS

Gegužės mėnesį Bažnyčia skiria Švč. Mergelei Marijai ir kviečia pagerbti Dievo Sūnaus Motiną gegužinėmis pamaldomis – melstis namuose kalbant Švč. Mergelės Marijos litaniją, Mergelei Marijai skirtas maldas, giedant giesmes.

ADORACIJA

Adoracija brolių koplyčioje vyksta: (įėjimas pro vienuolyno duris)

Antradienį, Trečiadienį, Penktadienį, Šeštadienį – 7:30 – 18:30val.

Bažnyčioje:

Šeštadienį – 18:30-19:30val. (bus klausoma išpažinčių)

Sekmadienį – 13:15-18:30val.

Norinčius įsipareigoti laikinai adoracijai kviečiame kreiptis į Birutę telefonu 8 656 49693 arba el. paštu birutemarija.t@gmail.com

IŠPAŽINTYS

Išpažinčių klausoma:

Trečiadienį, penktadienį 15 min. prieš 18:30 šv. Mišias,

Antradienį – 17:30-18:30

Šeštadienį 18:30-19:30

Sekmadienį –  30 min. prieš kiekvienas šv. Mišias.

MIŠIŲ INTENCIJOS

Mišias intencijas, prašome siųsti į mūsų el. paštą: vilnius@joanitai.org arba http://www.joanitai.org/maldos-intencijos-2/ arba ateiti užrašyti į zakristiją.

Trečiadieniais aukojame sudėtines šv. Mišias gyvųjų ir mirusiųjų intencijomis, o kitomis dienomis galime priimti kitas jūsų intencijas.

Jeigu norite paaukoti už šv. Mišias arba dalyvauti rinkliavoje, auką galite pervesti į mūsų sąskaitą:

Juridinis pavadinimas: Šv. Jono kongregacijos Vilniaus vienuolynas
Juridinis kodas: 19 20 60 790
Bankas: SEB
Sąskaitos numeris: LT70 7044 0600 0120 8428

SUDĖTINĖS ŠV. MIŠIOS

Broliai aukoja sudėtines šv. Mišias už gyvuosius ir mirusiuosius 5 kartus per savaitę. Viešai šios šv. Mišios yra aukojamos trečiadieniais 18.30 val. brolių koplyčioje. Sudėtinės šv. Mišias aukojamos nuo 2020 m. kovo 2 d. iki rugsėjo 13 d.

MALDOS GRUPĖS

Suagusiųjų maldos grupė nuotoliniu būdu (vyks sekmadieniais arba pirmadieniais). Norintys dalyvauti, susisiekite su Voldemaru, voldemaras.g@gmail.com

Jaunimo maldos grupė nuotoliniu būdu (vyks sekmadieniais ir ketvirtadieniais). Norintys dalyvauti, susisiekite su Aiste, jureviciuteaiste@gmail.com

PRAŠYMAS SKIRTI 1,2 %

Prašome skirti 1,2 % nuo jūsų GPM (gyventojų pajamų mokesčio) bažnyčiai ir vienuolynui išlaikyti.

Prašymo formą galite pateikti arba internetu per VMI svetainę, arba užpildę popierinę formą ir ją atnešę į Zakristiją. Daugiau informacijos rasite mūsų puslapyje joanitai.org (Apie mus -> Pagalba broliams)

Prašymo formas turite pateikti ne vėliau kaip iki š. m. liepos 1 d.

PADĖKA IR PAGALBA

Dėkojame, kurie praėjusią savaitę lankėsi bažnyčioje, kad laikėsi dėl koronoviruso įvestų taisyklių – dėvėjo kaukes, laikėsi atstumo vienas nuo kito. Ačiū už jūsų supratingumą.

Sulaukėme klausimų, kaip jūs mums galėtumėte šiuo metu padėti.

 • Mums reikalinga pagalba nudirbti visus pavasarinius darbus kieme. Jei galite mums padėti, susisiekite su br. Dismu (+370 641 66 329) ar br. Jonu Chrizostomu (tik sms +370 677 75 163).
 • Taip pat reikalinga pagalba tvarkant vienuolyną ir bažnyčią. Susisiekite su br. Jurgiu (+370 600 87 627)

Melskimės už sužadėtinius, kurie ruošiasi tuoktis gegužės – birželio mėnesiais, kad Viešpats juos laimintų ramybe artėjant jų svarbiausiai gyvenimo dienai.

Jei šiuo metu patiriate kažkokių sunkumų ir jums reikalinga pagalba, labai prašome kreiptis.

Mūsų puslapyje galite rasti visų brolių ir vienuolyno kontaktus: http://www.joanitai.org/broliai/