Šeimų Festivalis 2020

Mielos šeimos, 2020 m. liepos 15 – 19 d. kviečiame Jus į festivalį

„ŠV. JONAS/JAUNAS ŠV.“

su Šv. Jono šeima Varėnos raj., Mardasave.

Nors ir dėl epidemijos situacija nėra stabili, mes norime organizuoti iš anksto, vildamiesi, kad viskas susitvarkys iki stovyklos. Patikime tai Dievo Apvaizdai!”

Festivalio tikslas – grįžti prie šaltinio: vesti šeimas į bendrystę su Viešpačiu per Šv. Mišias ir Švč. Sakramento adoraciją, Dievo Žodžio skaitymą, liturgines valandas; vesti į evangelinį Dievo meilės, bendrystės ir tarnystės džiaugsmą, Šv. Evangelisto Jono pėdomis.

Diskusijos, vaidinimai, maudynės, naktiniai žygiai, vakaronės…

KAINOS :

1 suaugusiajam – 45 Eur, pirmajam vaikui – 30 Eur, antrajam vaikui – 20 Eur, visiems kitiems vaikams – po 10 Eur. Vaikams iki 2 metų – nemokama.

REGISTRACIJA :

Apie mokesčio eigą sužinosite užpildę anketą (žr. žemiau) ir gavę registracijos el-pašto laišką, kur bus jūsų prašoma sumokėti avansinį įnašą (45 Eur).

Festivalio metu nebus galimybės susimokėti.

Negalima skirstyti už atskiras dienas. Mokame už visą festivalio trukmę.

Jeigu Festivalis būtų atšaukiamas, pervesti pinigai bus sugražinti šeimoms.

Dalyvių skaičius ribotas. Anketą prašome kuo greičiau užpildyti.

Čia galima užpildyti ANKETĄ

Tėvų prašysime kiekvieną dieną padėti paruošti vieną valgį.

Tėvų prašysime įsirašyti į nuolatinę adoraciją (bent vieną sykį per festivalį).

Dėmesio! Šunys į festivalį nepriimami!

Paaugliai priimami iki 17 m.

Kylant daugiau klausymų kreipkitės į Vladą : 8 611 23 216

Šv. Jono broliai, seserys ir talkininkai