Senųjų Trakų priorijos šventė kovo 24 d.

Šv. Jono apaštalinės seserys jau 1o metų Lietuvoje.

Kviečiame dalyvauti šventėje Senuosiuose Trakuose.