SKELBIMAI I ADVENTO SEKMADIENIS 2017 m. gruodžio 3 d.

LITURGIJA
Gruodžio 4 d., pirmadienį, – 7 val. rarotų šv. Mišios; šv. Jonas Damaskietis, kunigas, Bažnyčios mokytojas.
Gruodžio 5 d., antradienį, – jaunimo šv. Mišios 18.30 val.; 19.30-21.30 Taizé – Gailestingumo vakaras.
Gruodžio 7 d., ketvirtadienį, – 7.00 val. rarotų šv. Mišios; šv. Ambraziejus, vyskupas, Bažnyčios mokytojas.
Gruodžio 8 d., penktadienį, – ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS NEKALTASIS PRASIDĖJIMAS. Šv. Mišios 18.30 val.
Po Mišių – šlovinimas, veda šeimų šlovinimo grupė „Degantis krūmas“ (bažnyčioje).

REKOLEKCIJOS
Gruodžio 8-10 d. – Advento rekolekcijos. Tema: „Žodis tapo kūnu“, veda t. Elijas CSJ. Nuo penktadienio
vakaro iki sekmadienio popietės Marijos namuose pas šv. Jono brolius, Antakalnio g. 27, Vilnius.
Rekolekcijos yra atviros visiems, būtina registracija.
Užrašo Irena: tel. 8 648 92920, el. p. marijosnamai@joanitai.org
Tėvas Elijas yra mūsų kongregacijos brolis, ilgus metus dirbo Vilniuje: tarnavo kaip kunigų seminarijos dvasios
tėvas ir kaip Lukiškių kalėjimo kapelionas. Šiuo metu tarnauja Olandijoje ir yra Olandijos Marijos Radijo
direktorius. Parašė knygas: „Gundymai dykumoje“, „Tiltai į Babiloną“, „Visa gydantis gailestingumas“, „Kristus –
mūsų viltis“. Daugiau apie knygas: http://www.agapetos.lt/ ir mūsų knygyne. Nuoširdžiai kviečiame!

https://www.facebook.com/events/195321161026453/

ADVENTO REKOLEKCIJOS BAŽNYČIOJE
Šiemet mūsų rekolekcijas ves s. Monika Teresė CSJ, Senųjų Trakų vienuolyno priorė. Rekolekcijų tema:
„Mus aplankė šviesa iš aukštybių“ (Lk 1,78),  nuo 18.30 iki 19.30 val.
Gruodžio 18 d.: 18.30 šv. Mišios, po to s. Monikos Teresės paskaita „Mus aplankė šviesa iš aukštybių“: Marijos
nuostaba.
Gruodžio 19 d. – „Mus aplankė šviesa iš aukštybių“: Marijos džiaugsmas.
Gruodžio 20 d. – „Mus aplankė šviesa iš aukštybių“: Marijos viltis.

PORŲ POKALBIŲ SAVAITGALIS
Augti poroje kviečia J. Kentenicho akademijos poros ir broliai joanitai.
Porų pokalbių savaitgalis 2018 m. sausio 26-27 d. – tai laikas pokalbiui dviese.
Laukiamos visos poros – gyvenančios santuokoje ir tos, kurios apie tai SVAJOJA, bet nedrįsta.
Tai laikas, skirtas vienas kitam.
Auka porai – 80 eurų.
Registracija: ramune413@gmail.com, tel. 8699 10969

ADORACIJOS KOPLYČIA
Jėzus Švč. Sakramente laukia visų norinčių su Juo susitikti. Galima ateiti pasimelsti į nuolatinės adoracijos
koplytėlę, kuri yra bažnyčios pagrindinio įėjimo kairėje pusėje. Lankymo valandos laisvos nuo 7.00 iki 21.00 val.,
nakties maldai reikia užsirašyti. Jei norėtumėte ateiti reguliariai, galite užsirašyti, kreipdamiesi į atitinkamą
atsakingąjį (tel. nr. rasite skelbimų lentoje prie adoracijos koplyčios). Tylioji adoracijos malda kviečia vienytis su
garbinamu Viešpačiu, priimant Šventąją Komuniją, prieš tai tinkamai paruošus širdį per Sutaikinimo sakramentą.

TAIZE – GAILESTINGUMO VAKARAS
Šv. Jono bendruomenė tęsia Taizé – Gailestingumo vakarų ciklą. Pasimatysime jau ketvirtąjį kartą ir tai įvyks
labai greitai – gruodžio 5 d. Turime džiugią žinią: pasimatymas įvyks ne tik su mylinčia ir laukiančia Šv. Jono
šeima, bet ir su dar labiau mylinčiu ir dar labiau laukiančiu mūsų Viešpačiu. Sutikti Gailestingąją Jėzaus Širdį –
tai pagrindinis organizuojamo vakaro tikslas. Skambės nuostabios Taizé giesmės, kurias ves choras
„Adoramus“, turėsime Švč. Sakramento adoraciją, galimybę prieiti išpažinties ir paprašyti brolių ir sesių užtarimo.
Vakaro tema: „Juozapai, Dovydo sūnau, nebijok parsivesti į namus savo žmonos Marijos, nes jos vaisius yra iš
Šventosios Dvasios.“ Renginys skirtas visiems Vilniaus miesto gyventojams ir, žinoma, visiems atkakliausiems
kitų miestų gyventojams, kurie ryžtųsi atvažiuoti! Laukiame Jūsų!
Daugiau: https://www.facebook.com/taizegailestingumovakarai/
Kviečiame prisijungti prie choro! Skambinkite Miglei Miliūnaitei tel. 867552180.

KALĖDAIČIAI
Zakristijoje galite įsigyti kalėdaičių Kūčių vakarui ir Carito žvakių, pinigai už kurias bus skirti vargšams paremti.

POKALBIŲ KAMBARYS VAIKAMS
Jei pamiršote paimti vaikams žaislų ir jiems darosi per sunku išbūti Mišiose, pasiskolinkite iš žaislų skrynios Gabrieliaus pokalbių kambaryje.

KATECHEZĖ
Atkreipkite demesį į labai gražius popiežiaus Pranciškaus ir Benedikto XVI tekstus apie Adventą sekmadienio lape.

PRAŠYMAS
Ačiū tiems, kas atnešate mums dėvėtų drabužių. Mes nežinome, ką su jais daryti, neturime sandėlio, nei
struktūros, kaip dalinti drabužius. Prašome jų nebenešti. Galite vežti rūbus į Caritą (Paco g. už Petro ir Povilo
bažnyčios) arba pas Motinos Teresės seseris (šv. Stepono g., prie stoties).

PRAŠYMAS
Mūsų bažnyčioje nebėra vargonų. Labai norėtume, kad šis gražus instrumentas mus vestų į gilesnę maldą.
Kaina nemaža – 38 000 Eur (vietoj 120 000 Eur). Jeigu norite ir turite galimybę paremti vargonų atstatymą, galite
zakristijoje arba knygyne palikti auką šiam tikslui. Galite paaukoti ir tiesiogiai – mūsų sąskaitos numeris LT70
7044 0600 0120 8428, paskirtis – „Vargonai”. Nuoširdžiai dėkojame už jūsų pagalbą ir aukas! Jau surinkome 18
430 Eur.

BĖGIMAS
Br. Dismas kviečia prisijungti prie Kalėgų bėgimo gruodžio 17 d.