Choro „Adoramus“ koncertas

Choras „Adoramus“ maloniai kviečia dvi lapkričio sekmadienio popietes praleisti klausantis senosios sakralinės muzikos.
Lauksime Jūsų Kazimiero bažnyčioje 5 d. 13 val. ir Išganytojo bažnyčioje 19 d. 13 val.