VĖLINIŲ AŠTUONDIENIS Lapkričio 1 – 8 d.

 

Mielieji, maloniai kviečiame visus kartu paminėti maldų už mirusius aštuondienį. Prie bažnyčios
įėjimo rasite lapus, kur galite surašyti mirusiųjų artimųjų vardus, ‒ jį įdėkite į voką ir atneškite į
zakristiją.

Lapkričio 1 d. jūsų intencijos bus padėtos prie altoriaus ir visą Vėlinių aštuondienį,
lapkričio 1 – 8 d., visos šv. Mišios bus aukojamos jūsų intencijomis.

 

Lapkričio 1 d., trečiadienį, šv. Mišios mūsų bažnyčioje 12 val.
Lapkričio 2 d., ketvitadienį, mirusiųjų minėjimo dieną, šv. Mišios 12 val. ir 18.30 val.
Pirmadienį, lapkričio 6 d., šv. Mišios 18.30 val.