Skelbimai – XXVII EILINIS SEKMADIENIS  2017 m. spalio 8 d.

LITURGIJA

Spalis – Švč. Mergelės Marijos Rožinio mėnuo, po Mišių kartu kalbėsime Rožinį (bažnyčioje): sekmadienį po 10 val. Mišių, antradieniais – vieną paslaptį.

– Spalio 10 d., antradienį, po jaunimo šv. Mišių – šlovinimas ir jaunimo susitikimas.
– Spalio 11 d., trečiadienį, – šv. Jonas XXIII, popiežius.
– Spalio 12 d., ketvirtadienį, – šv. Faustina Kovalska, vienuolė.
– Spalio 14 d., šeštadienį, – šv. Kalikstas I, popiežius, kankinys.

JAUNIMO VAKARAI
Kviečiame dalyvauti šlovinimo vakaruose, kurie vėl vyks kiekvieną antradienį!
18:30 šv. Mišios 19:30 šlovinimas / adoracija / užtarimo malda 20:45 jaunimo susitikimas / arbata / mokymas / pasidalinimai.

AČIŪ!
Nuoširdžiai dėkojame už mums ir seserims suteiktą pagalbą!!! Meldžiamės už jus!

PRAŠYMAS
Broliams reikia kilimų, kuriuos galėtų patiesti kriptoje. Jei turite nereikalingų ar planuojate atnaujinti interjerą, būtume labai dėkingi!

VĖLINIŲ AŠTUONDIENIS lapkričio 1 – 8 d.
Mielieji, maloniai kviečiame visus kartu paminėti maldų už mirusius aštuondienį. Prie bažnyčios įėjimo rasite lapus, kur galite surašyti mirusiųjų artimųjų vardus, ‒ jį įdėkite į voką ir atneškite į zakristiją. Lapkričio 1 d. jūsų intencijos bus padėtos prie altoriaus ir visą Vėlinių aštuondienį, lapkričio 1 – 8 d., visos šv. Mišios bus aukojamos jūsų intencijomis.
Lapkričio 1 d., trečiadienį, šv. Mišios 12 val.
Lapkričio 2 d., ketvitadienį, mirusiųjų minėjimo dieną, Mišios mūsų bažnyčioje bus aukojamos 12 val. ir 18.30 val.
Pirmadienį, lapkričio 6 d., šv. Mišios 18.30 val.

VILTIES VAIKAI
Kiekvieną trečiadienį nuo 16.15 val. iki 16.45 val. vienuolyne, brolių koplyčioje, kviečiame Vilties vaikus nuo 3 iki 10 metų amžiaus melstis kartu su broliu Steponu. Bus adoracija, išmoksime bendrauti su Jėzumi Dievo Žodžiu, giesmėmis ir tyla. Nuostabi ir džiaugsminga patirtis. „Aš šlovinu Tave, Tėve, kuris apsireiški mažutėliams.“ (Mt 11, 28), – sakė Viešpats. Daugiau informacijos:
Lina +370 687 24744 arba brolis Steponas +370 607 88594. (Veiklos nebus per vaikų atostogas).
Pradžia spalio 11 d.!

ADORACIJOS KOPLYČIA
Labai kviečiame nuo rudens prisijungti prie Švenčiausiojo Sakramento adoruotojų.
Dienos metu ieškome adoruotojų:
III – nuo 11 iki 12 val. ir nuo 14 iki 15 val., IV – nuo 20 iki 21 val., VI – nuo 15 iki 16 val.
Jei galite įsipareigoti, skambinkite Giedrei tel. 8612 33017 arba rašykite giedretr@yahoo.com.

MARANATA
Kviečiame 16-30 m. jaunimą įsijungti į MARANATA maldos bendrystę belaukiant antrojo Kristaus atėjimo. Tai nėra tradicinė maldos grupelė, o įsipareigojimas kiekvieną dieną skirti laiko Jėzui pasižadant:
– kasdieną skirti bent 10 min. maldai;
– bent 5 min. Dievo žodžio skaitymui;
– dėl Dievo tam tikram laikui atsižadėti vieno priklausomybę keliančio dalyko.
Nori turėti gilesnį ryšį su Jėzumi ir bendruomene?
Rašyk: maranata.malda@gmail.com

PRAŠYMAS
Mūsų bažnyčioje nebėra vargonų. Labai norėtume, kad šis gražus instrumentas mus vestų į gilesnę maldą. Kaina nemaža – 38 000 Eur (vietoj 120 000 Eur), Jeigu norite ir turite galimybę paremti vargonų atstatymą, galite zakristijoje arba knygyne palikti auką šiam tikslui. Galite paaukoti ir tiesiogiai – mūsų sąskaitos numeris LT70 7044 0600 0120 8428, paskirtis – „Vargonai”. Nuoširdžiai dėkojame už jūsų pagalbą ir aukas! Jau surinkome 1520 Eur.

PIRMOJI KOMUNIJA
Priimami vaikai nuo 9 metų. Pamokėlių laikas grupėms: ketvirtadieniais 15.30 ir 17.00, trečiadieniais 15.30. Dėl informacijos skambinkite Simonai tel. 868575065.

Taip pat kviečiame vaikučius nuo 7-8 m. ruoštis Pirmąjai išpažinčiai ir Pirmąjai šv. Komunijai 2 metus. Ši programa siūloma vaikams, kurie nori eiti į gilesnį asmeninį bendrystės santykį su Dievu. Tai platesnio turinio nuoseklios sakramentinės katechezės kelias. Čia kviečiame ir tuos vaikus, kurie dėl įvairių priežasčių nelanko tikybos pamokų mokykloje. Katechezės vyks kiekvieną penktadienį joanitų vienuolyne 15.15-16.00 val. Pirmas užsiėmimas – spalio 13 d.
Registruoja Simona tel. 868575065.

SUŽADĖTINIŲ KURSAI
Susitikimų datos: spalio 28 lapkričio 4; gruodžio 9; savaitgalis/seminaras 2018 m. sausio 13-14;
sausio 20; vasario 24; kovo 24; balandžio 14 ir 28 dienomis. Laikas – 13.30 val. Vieta: Jono Pauliaus II salė.
Poros gali užsirašyti el. paštu vladui.b@gmail.com.
Registracija patvirtinama sumokėjus negrąžinamą 20 Eur įnašą vienam dalyviui (40 Eur porai). Auka už visus metus – 80 Eur.

CHORAS
Choras kviečia giedoti! Repeticijos antradieniais 19.00 šv. Jono Pauliaus II salėje. Informacija: Imantasimkus@gmail.com,
tel. 862074203.

VYRIŠKUMO IŠŠŪKIS – DRĄSA VEIKTI
Renginys vyks spalio 23 d. 18.30 val. Vilniaus Šv. Jono kongregacijos vienuolyno Jono Pauliaus II salėje. Seminare diskutuosime apie tai, kaip įvairios žaizdos, kurių kartais net neįtariame esant, mums trukdo veikti, kaip sąmonėje įsitvirtinę negatyvūs įsitikinimai apie save ir Dievą neleidžia džiaugtis Juo ir gyvenimo Kristuje pilnatve. Vakarą ves sielovados bendruomenės „Kelionė“ nariai. Į seminarą būtina registruotis iki spalio 20 d. el. paštu kelione.bendruomene@gmail.com.