Skelbimai – XXVI eilinis sekmadienis – 2017 m. spalio 1 d.

LITURGIJA

Šiandien rengimo Pirmajai Komunijai grupės tėvų susitikimas (kartu su vaikais). Jis vyks  po 12 val. šv. Mišių Jono Pauliaus II salėje antrame aukšte.

Spalis – Švč. Mergelės Marijos Rožinio mėnuo,

po Mišių kartu kalbėsime Rožinį (bažnyčioje): sekmadienį po 10 val. Mišių, antradieniais – vieną paslaptį.

– Spalio 2 d., pirmadienį, – šv. Angelai Sargai;

– Spalio 3 d., antradienį, po  jaunimo šv. Mišių – šlovinimas ir jaunimo susitikimas Jono Pauliaus II salėje antrame aukšte;

– Spalio 4 d., trečiadienį, – šv. Pranciškus Asyžietis, vienuolis;

– Spalio 5 d., ketviradienį, – šv. Faustina Kovalska, vienuolė;

– Spalio 7 d., šeštadienį, – Rožinio Švč. Mergelė Marija

JAUNIMO VAKARAI

Kviečiame dalyvauti šlovinimo vakaruose, kurie vėl vyks kiekvieną antradienį!

„Juk nėra nieko uždengta, kas nebus atidengta, ir nieko paslėpta, kas nepasidarys žinoma. Ką jums kalbu tamsoje, sakykite vidury dienos, ir ką šnabždu į ausį, garsiai skelbkite nuo stogų.“ Mt 10,26-27
Šlovinti padeda šlovinimo grupės: „Naujas kraujas”, „Tėvo vaikai”.
18:30 šv. Mišios
19:30 šlovinimas / adoracija / užtarimo malda
20:45 jaunimo susitikimas / arbata / mokymas / pasidalinimai.

ADORACIJOS KOPLYČIA 

Labai kviečiame nuo rudens prisijungti prie Švenčiausiojo Sakramento adoruotojų.

Dienos metu ieškome adoruotojų:

III – nuo 11 iki 12 val. ir nuo 14 iki 15 val., IV – nuo 20 iki 21 val., VI – nuo 15 iki 16 val.

Jei galite įsipareigoti, skambinkite Giedrei  tel. 8612 33017 arba rašykite giedretr@yahoo.com.

MARANATA

Kviečiame 16-30 m. jaunimą įsijungti į MARANATA maldos bendrystę belaukiant antrojo Kristaus atėjimo. Tai nėra tradicinė maldos grupelė, o įsipareigojimas kiekvieną dieną skirti laiko Jėzui pasižadant:

– kasdieną skirti bent 10 min. maldai;

– bent 5 min. Dievo žodžio skaitymui;

– dėl Dievo tam tikram laikui atsižadėti vieno priklausomybę keliančio dalyko.

Nori turėti gilesnį ryšį su Jėzumi ir bendruomene? Spalio 3 d. (antradienį) po šlovinimo pasilik su šlovintojais išgerti arbatos ir sužinosi daugiau! Nori paklausti? Rašyk: maranata.malda@gmail.com

TOBULĖJIMO KELIAS

Tai praktinis 15-kos susitikimų kursas siekiantiems įsipareigoti keistis ir gyventi konkretų krikščionišką gyvenimą. Tai ištikimybės Dievui, vidinei maldai ir kasdieniam šv. Rašto skaitymui mokykla. Programoje numatytas mokymas, arbata, diskusijos, šlovinimas/malda.

Susitikimai vyks kas antrą sekmadienį nuo 9.30 val. ir baigsis 12 val. šv. Mišių šventimu.

Būtina registracija el. paštu tobulejimo.k@gmail.com. Nurodykite vardą, pavardę, amžių.

PATARNAUTOJAI

Kviečiame berniukus, kurie norėtų patarnauti Mišioms. Kreipkitės į Marianą tel. 865557737.

SKAUTAI

Europos skautai kviečia 8-11 metų berniukus jungtis prie naujai besikuriančios pal. T. Matulionio vilkiukų gaujos. Norinčius kviečiame užpildyti anketą brolių puslapyje  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9uHEWic7UTHrUwanCDMFPN_T9vKaL-JPw78KYGeUC-gh00g/viewform?c=0&w=1  Netelpantys šiuose amžiaus rėmuose, labai neliūdėkite, – šv. Jono Teologo būrys ir šv. Jono klanas tikrai priims skautauti norinčius vaikinus ar tėvelius. Kontaktai: Henrikas +37068721001, Gabrielius +37060871917.

PRAŠYMAS

Mūsų bažnyčioje nebėra vargonų.  Labai norėtume, kad šis gražus instrumentas mus vestų į gilesnę maldą. Kaina nemaža – 38 000 Eur (vietoj 120 000 Eur), Jeigu norite ir turite galimybę paremti vargonų atstatymą, galite zakristijoje arba knygyne palikti auką šiam tikslui. Arba galite paaukoti tiesiogiai – mūsų sąskaitos numeris LT70 7044 0600 0120 8428, paskirtis – „Vargonai”. Nuoširdžiai dėkojame už jūsų pagalbą ir aukas! Jau surinkome 1520 Eur.

IEŠKOME SAVANORIŲ

Jeigu nori savanoriauti, padėti vienuolyne, prisijunk prie grupelės, kuri sekmadienį gamina broliams pietus (atsakingoji – Danutė, tel. 865626721) ar grupelės, kuri ruošia vaikų pamokslus (atsakingoji – Jurga, tel. 869939643).

PIRMOJI KOMUNIJA

Priimami vaikai nuo 9 metų. Pamokėlių laikas grupėms: ketvirtadieniais 15.30 ir 17.00, trečiadieniais 15.30.

Dėl informacijos skambinkite Simonai tel. 868575065.

Taip pat kviečiame vaikučius nuo 7-8 m. ruoštis Pirmąjai Išpažinčiai ir Pirmąjai šv. Komunijai 2 metus.

Ši programa siūloma vaikams, kurie nori eiti į gilesnį asmeninį bendrystės santykį su Dievu. Tai platesnio turinio nuoseklios sakramentinės katechezės kelias. Čia kviečiame ir tuos vaikus, kurie dėl įvairių priežasčių nelanko tikybos pamokų mokykloje. Katechezės vyks kiekvieną penktadienį joanitų vienuolyne 15.15-16.00  val.

Pirmas užsiėmimas – spalio 13 d. Registruoja Simona tel. 868575065.

SUŽADĖTINIŲ KURSAI

Susitikimų datos: spalio 28  lapkričio 4; gruodžio 9; savaitgalis/seminaras 2018 m. sausio 13-14;

sausio 20; vasario 24; kovo 24; balandžio 14 ir 28 dienomis. Laikas – 13.30 val. Vieta: Jono Pauliaus II salė.

Poros gali užsirašyti el. paštu vladui.b@gmail.com.  Registracija patvirtinama sumokėjus negrąžinamą 20 Eur įnašą vienam dalyviui (40 Eur porai). Auka už visus metus – 80 Eur.

CHORAS

Choras kviečia giedoti! Repeticijos antradieniais 18.30 šv. Jono Pauliaus II salėje. Informacija: Imantasimkus@gmail.com, tel. 862074203.