VIDEO

 Rožinio malda

Amžių bėgyje Marijos garbei ir šlovei buvo paaukota visa, ką gražiausio gamta ir žmogus sukūrė. Todėl ir tas metų laikas, kai gamta atbunda ir pasipuošia gražiausiais žiedais, negalėjo likti nepašvęstas Tai, kurią išsirinko pats Viešpats – jo Motinai Marijai. Kadangi gamta visu savo grožiu išsiskleidžia gegužės mėnesį, jis yra pašvęstas ypatingam jos pagerbimui.

Apie Rožinio maldą

Rožinio malda apmąstant Dievo žodį

Apie Dievo žodį. Kaip jį priimti ir su juo gyventi?

Rožinio malda ir išblaškymai